PERFORMANCE

You’re facing a challenge. Unlike any before. We bring your team’s performance to new heights. Finding new ways of organizing. Getting better – for people and planet – every day.

Scaling up

You’re facing a challenge. You need to grow and perform fast. We find a better way to organize your company. Helping you to perform on a new level.

Performance Assessment

We help je onbenut potentieel in je organisatie ontdekken. Samen vinden we de beste manier om je bedrijf te organiseren en de prestaties te leveren die nodig zijn.

Stappen
Eerst maken we contact met jouw team en stellen we samen vast wat de gewenste uitkomsten zijn. Hoe ziet succes eruit? Hierna beoordelen we de prestaties van je organisatie op verschillende aspecten: organisatiestructuur, processen, aansturing en cultuur. Dit geeft een compleet beeld van jouw ‘capabalities’ en knelpunten. Samen komen we tot de kern van terugkerende knelpunten en brainstormen we over mogelijke oplossingen. Samen bepalen we elke verbeter-initiatieven prioriteit hebben: hoeveel moeite kost het en wat levert het op? Dit geeft focus en verhoogt de kans op succes. We eindigen met een concreet en uitgebreid prestatieverbeterplan.

Resultaten

Prestatieverbeteringen, klaar om geïmplementeerd te worden door jouw mensen.

Value Chain Optimization

Wat als je de handen ineen slaat en samen problemen oplost? Er zijn veel alternatieven om werk te organiseren als je samenwerkt in je waardeketen.

Stappen
Eerst starten we met je eigen organisatie. Welke ‘capabilities’ zijn essentieel voor de kerntaken van jouw organisatie? Welke activiteiten kunnen wellicht uitgevoerd worden door andere partijen? Daarna verkennen we onbenut potentieel markt. Hoe kijken je huidige leveranciers en partners naar nieuwe manieren van organiseren? Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen en partijen in de markt? Dan ga we terug naar de tekentafel. Welk potentieel zagen we in de markt? En met wat voor organisatie, processen, governance en ‘capabilities’ heb je nodig om hierop inspelen? Daarna helpen we je deze manier van werken te toetsen in de markt.

Resultaten
Onbenut potentieel ontdekken door samen te werken met partijen.

Performance Management

Je team moet beter presteren. We bieden je een holistisch perspectief op prestatiemanagement. Een die niet alleen naar korte-termijn, maar juist ook de lange termijn. Voorbij financiële waarde alleen.

Sustainable Performance Model

Samen bepalen hoe een ‘goede prestatie’ eruit ziet. We stimuleren geïntegreerde besluitvorming. Door daarin ook waarde voor mens en milieu op te benen. Niet alleen financiële waarde. Zo werken we aan success op lange termijn.

Stappen
We interviewen betrokkenen, bekijken de huidige ‘key performance indicators’ (KPIs) en de huidige wijze van aansturen. In een eerste workshop gaan teams aan de slag met de problemen met het huidige besturingsmodel. Vaak zijn mens en milieu daarin niet standaard opgenomen. In de tweede workshop gaan teams aan de slag met de KPIs: welke zijn relevant, hoe hangen zij logischerwijs samen? We zetten het in een groot overzicht: de KPI-boom. We zorgen ervoor dat alle aspecten van een ‘goede prestatie’ daarin zijn opgenomen. In een derde workshop finaliseren we het besturingsmodel van de toekomst. En bedenken we hoe we dit kunnen invoeren. We eindigen met een overzicht van alle verbeteringen die hiervoor nodig zijn.

Resultaten
Een nieuwe manier van aansturen van de dagelijkse operatie om lange termijn doelen te halen.

Run vs. Change Framework

Om je doelen te bereiken moet je werken aan veranderingen op de korte en op de lange termijn. Dat noemen we ‘running the business’ en ‘changing the business’. Hoe kun je jouw huidige prestaties verbeteren en intussen werken aan veranderingen voor de toekomst?

Stappen
We starten met het strategische plan van je bedrijf: wat zijn je doelen en ambities? Daarna vertalen we deze in concrete en meetbare indicatoren. Dan voeren we een fit-gap analyse uit: maak je voldoende voortgang om deze doelen te behalen? Vaak is het antwoord ‘nee’. Samen formuleren we strategische verander-initiatieven om de veranderingen te versnellen. De laatste stap is om vergaderingen effectief te maken en daarin je prestaties te beoordelen. Door ‘run’ en ‘change’ apart te behandelen. Dit helpt je te focussen op operationele en strategische prestaties enerzijds. En op de invoering van de benodigde veranderingen anderzijds.

Resultaten
Verbeteren van prestaties op de korte termijn en veranderingen succesvol doorvoeren op de lange termijn.

Continu Verbeteren

We help teams om te werken volgens operational excellence en LEAN methoden. We maken dit onderdeel van je dagelijkse operatie. Elke dag beter.

Continu Verbeteren

We help teams om te werken volgens operational excellence en LEAN methoden. We maken dit onderdeel van je dagelijkse operatie. Elke dag beter.

Stappen
Eerst kijken we naar het potentieel aan prestatieverbeteringen voor jouw team. Dat doen we vanuit een duurzame blik: het verminderen van materiaalverbruik, energieverbruik, afval, dubbel werk etc. Daarna zetten we een verbeterplan en een structuur op om verbeteringen op structurele basis te meten. We voeren deze verbeteringen in op de werkvloer. Zo leren we jouw mensen om hier elke dag aan te werken met een continu verbetermethode. We dragen onze kennis en skills over om continue verbeteren onderdeel te laten zijn van de cultuur. Zodat teams verbeteringen zelf gaan herkennen en implementeren.

Resultaten
Teams die in staat en gemotiveerd zijn om het elke dag beter te doen.

Performance Coaching

Hoe maak je mensen verantwoordelijk voor hun prestaties? We helpen jouw teams om continu verbeteren toe te passen in de dagelijkse operatie.

Stappen
Eerst zetten we een overlegstructuur op. Zo zorgen we ervoor dat de juiste mensen op de juiste tijd over de juiste dingen overleggen. En dat zij de juiste soort acties nemen om doelen te behalen. We wonen deze meetings bij en delen onze observaties en feedback met de voorzitter dan de sessie. We beoordelen de 'meeting maturity' en delen onze inzichten met de groep.

Resultaten
Teams toegerust om hun prestaties te verbeteren.

Werken met hoofd & hart

We werken altijd vanuit onze unieke ‘head & heart’ methode. We begrijpen bedrijven en we begrijpen hoe gedragsverandering werkt. We transformeren zowel de business kant als de menskant.

We werken met hoofd, hart en ziel. We begrijpen hoe bedrijven werken en snappen hoe gedragsverandering werkt. We analyseren de zakelijke kant (organisatiestructuur, governance, prestatiemanagement, rollen en verantwoordelijkheden) en de menskant (leiderschap, cultuur, gedrag, leren & ontwikkelen).

Laat onze cases je inspireren om sneller en verder te gaan. Op weg naar een duurzaam bedrijf.

Cases

Meer inspirerende verhalen?

Volledig overzicht

Verder, sneller? Wat we nog meer kunnen betekenen.

Duurzaamheid

You’re exploring the sustainability landscape. ESG, SDG, Materiality, CSRD? We help you on your way. To a sustainable business model.

Verandering

Je slaat een nieuwe weg in. Wij begeleiden jouw managers, medewerkers
en partners in deze verandering.

Samen kom je verder.

"Ik wil positieve impact maken via mijn klant-projecten."