CHANGE

You’re heading in a new direction. We guide you through this. Together, you’ll go further.

Change Management

Je slaat een nieuwe weg in. Je bedrijf moet veranderen. En of. We werken top-down en bottom-up aan veranderingen. En loodsen jouw leiders en medewerkers door deze verandering heen.

Change Impact Assessment

Wat moet er precies veranderen? We brengen dat samen met de leiders van de verandering in kaart.

Stappen
Eerst zorgen we ervoor dat de juiste mensen aan boord zijn: de leiders van de verandering. Samen creëren we een visie voor de toekomst. Hoe ziet de organisatie er dan uit? Dan maken we de benodigde veranderingen concrete. Denk aan nieuwe organisatiestructuren, processen en functies. We vergelijken dit met je huidige organisatie en brengen de impact in kaart. Wat betekent deze veranderingen voor iedereen? Samen maken we een overzicht van de activiteiten die nodig zijn om deze verandering te bewerkstelligen. 

Resultaten
Een gedetailleerd inzicht van de veranderingen, gedragen door jouw leiders.

Change Engagement

Samen moet je sneller en verder gaan. We helpen je alle stakeholders bij deze verandering te betrekken.

Stappen
Als je weet wat er gaat veranderen, kun je de route uit gaan stippelen. We gebruiken een gedifferentieerde aanpak voor de verschillende stakeholdergroepen. Afhankelijk van de manier waarop zij geraakt worden door de verandering. We plannen verschillende activiteiten. En zorgen ervoor dat we ook de inzichten van medewerkers worden meegenomen. Ook zorgen we ervoor dat alle activiteiten passen bij de cultuur en de behoeften van de organisatie. Communicatie is superbelangrijk gedurende deze hele reis. We managen en monitoren alle communicatie, en zijn flexibel waar nodig. 

Resultaten
Sneller veranderen door alle stakeholders te betrekken.

Leadership & Team Development

Verandering is niet makkelijk. Je hebt een divers team dat verantwoordelijkheid neemt en succesvol samenwerkt. We helpen jouw leiderschap en team zich ontwikkelen.

Team Ontwikkeling

We ontdekken de sterke punten van jouw leiders en teams en gebruiken daar solide methoden voor. We hebben een team consultants die gecertificeerd CliftonStrengths en MyDrives coaches. Zodat je de kwaliteiten van je team kunt gaan inzetten om succesvol te veranderen.

Stappen
Eerst nemen jouw mensen een eerste assessment af en leren zij over hun eigen sterkte punten. We helpen hen om deze te waarderen en te begrijpen hoe zij deze kunnen toepassen in hun werk. Hierna maken we een team overzicht. Wat zijn de dominante kenmerken in de groep? Zijn er blinde vlekken? Dan bespreken we hoe individuele voorkeuren en talenten de interactie met anderen beïnvloeden. Hoe kunnen we onze verschillen vieren en elkaars sterke punten benutten?

Resultaten
Verbeterde team prestaties door wederzijds begrip.

Leadership Development

Wees je als leider bewust van je leiderschapsstijl. Hoe kun je die aanpassen aan de behoeften van jouw mensen, organisatie en andere stakeholders.

Stappen
We starten met je leiderschapsteam: wat voor leiders heeft je organisatie eigenlijk nodig? Dan zoomen we in op individuele leiders in 1-op-1 gesprekken. Hoe zie jij jezelf als leider en hoe wil je groeien als leider? Hierna zorgen we ervoor dat leiders kunnen groeien in hun rol. En zich comfortabel voelen om betekenisvolle gesprekken te hebben met hun mensen? Tenslotte reflecteren we op hun groei in 1-op-1 gesprekken.

Resultaten
Leiders die toegerust zijn om verandering te leiden en teamgeest te stimuleren.

Gedragsverandering

Wij begrijpen hoe gedragsverandering werkt. We helpen teams te motiveren gedurende de reis.

Stappen
We brengen in kaart welk gedrag je wilt stimuleren. Dit vertalen we naar micro-acties. Dit zijn kleine gebaren en activiteiten die je helpen om een stap in de juiste richting te nemen. Elke stap stimuleert weer nieuw gedrag. Zo creëer je een positieve cultuur waar mensen gestimuleerd worden om te leren. Bijvoorbeeld door mijlpalen te vieren. Een mooie manier om te geleerde lessen te delen en te proosten op succes.

Resultaten
Versneld tempo van verandering.

Partner Up

Een systeem verander je niet alleen. Je hebt partners nodig om je impact te vergroten – en je kansen op succes. Samen kom je verder.

Coalition for Change

We helpen je gelijkgestemde partners te vinden om een coalitie voor verandering te vinden. Bereid je voor op verrassende oplossingen en kansen die je samen kunt vinden.

Stappen

Allereerst bepalen we de ambities van de initiërende partij. Wanneer is deze coalitie een succes? Zoek je een lange-termijn partner om samen actie te voeren of zoek je een pragmatische kort—termijn aanpak? We selecteren leiders van bedrijven met gelijke waarden en ambities uit ons netwerk.

Daarna organiseren we een aantal sessies om samen te werken aan gemeenschappelijke problemen en ambities. Bij alles staat vertrouwen in elkaar voorop. Kort gezegd, we zorgen ervoor dat de juiste mensen het juiste gesprek hebben.

Resultaten
Nieuwe oplossingen en nieuwe kansen voor je bedrijf.

Sustainability Inspiration Session

Laat de ervaringen van anderen jouw reis inspireren. Leer van de besten.

Stappen
We organiseren inspiratiesessies met pioniers die een positieve impact maken met hun bedrijf. Hoe maken bedrijven zoals Auping, Danone, DSM of Keune een positieve impact op mens en planeet? Hoe zijn zij veranderd van een traditioneel naar een duurzaam bedrijf?

Resultaten
Een voorsprong door te leren en contact te maken met relevante duurzame bedrijven.

Werken met hoofd & hart

We werken altijd vanuit onze unieke ‘head & heart’ methode. We begrijpen bedrijven en we begrijpen hoe gedragsverandering werkt. We transformeren zowel de business kant als de menskant.

We werken met hoofd, hart en ziel. We begrijpen hoe bedrijven werken en snappen hoe gedragsverandering werkt. We analyseren de zakelijke kant (organisatiestructuur, governance, prestatiemanagement, rollen en verantwoordelijkheden) en de menskant (leiderschap, cultuur, gedrag, leren & ontwikkelen).

 

 

Laat onze cases je inspireren om sneller en verder te gaan. Op weg naar een duurzaam bedrijf.

Cases

Meer inspirerende verhalen?

Volledig overzicht

Verder, sneller? Wat we nog meer kunnen betekenen.

Duurzaamheid

You’re exploring the sustainability landscape. ESG, SDG, Materiality, CSRD? We help you on your way. To a sustainable business model.

 

Prestatie

Je staat voor een uitdaging.
Ongekend. We brengen jouw team's prestaties naar nieuwe hoogten.

Elke dag beter.

"Ik wil positieve impact maken via mijn klant-projecten."