B Corp: using business as a force for good

What it means to be B Corp certified

B staat voor Benefit

B Corps voldoen aan zeer hoge standaarden op het vlak van inclusieve en duurzame prestaties, transparantie en governance. We leggen dit ook vast in onze juridische structuur. Zo creëren we waarde voor alle stakeholders via onze producten, diensten, en de winst die we maken.

Hoge standaarden

Het proces om je te certificeren als B Corp staat bekend als een zwaar traject. Bedrijven moeten aan hoge standaarden voldoen op het vlak van milieu en sociale prestaties. Prestaties worden gemeten langs vijf aspecten: governance, medewerkers, klanten, gemeenschappen, en milieu. Het vereist een holistische blik op duurzaamheid, die veel verder gaat dan het terugbrengen van CO2-uitstoot. Omdat B Corps zich elke 3 jaar moeten hercertificeren, werken zij elke dag aan duurzaamheid.

Een wereldwijde beweging

De B Corp beweging draait om de kracht van gezamenlijke actie. Er zijn duizenden Certified B Corps wereldwijd. We begrijpen allemaal dat we moeten samenwerken om een systeem te veranderen. Alle B Corps ondertekenen dan ook de Declaration of Interdependence. Zo tonen we onze toewijding om systeemverandering te bewerkstelligen.

We gebruiken de kracht van zakendoen om te bouwen aan een duurzame en inclusieve economie.

Anderen begeleiden in hun reis

WWe doen wat we zeggen en hebben veel geleerd van onze eigen traject om B Corp te worden. We zijn er trots op om een officiële B Corp: Using business as a force for good partner te zijn. We kunnen andere bedrijven helpen in hun traject. Hoe wil jouw bedrijf positieve impact maken? Waar sta je nu? En waar wil je naartoe? Vaak kun je in een ochtend of middag al met jouw team bepalen: to B or not to B? 

B Corp Declaration
of Interdependence

We envision a global economy that uses business as a force for good.

This economy comprises a new type of corporation — the B Corporation — which is purpose-driven and creates benefit for all stakeholders, not just shareholders.

As B Corporations and leaders of this emerging economy, we believe:

  • That we must be the change we seek in the world.
  • That all business ought to be conducted as if people and place mattered.
  • That, through their products, practices, and profits, businesses should aspire to do no harm and benefit all.
  • To do so requires that we act with the understanding that we are each dependent upon another and thus responsible for each other and future generations.

Certified B Corporations around the world

Er zijn duizenden certified B Corps wereldwijd. Samen vormen een we een gemeenschap voor collectieve actie. Je kent vast deze B Corps:

"Ik wil positieve impact maken via mijn klant-projecten."