Sustainabilty

We helpen om jouw duurzame ambitie te formuleren. Je gaat aan de slag met duurzaamheid ESG, SDG, CSRD, Materialiteit. Wij helpen je op weg. Op naar een duurzaam business model

Sustainability Assesment

We help you navigate the sustainability landscape. Together, we uncover which standards are relevant for your line of business. And guide you through a first baseline assessment. Assessing social and environmental impact on multiple stakeholders.

B Corp Assessment

Een ambitieus assessment is B Corp’s Benefit Impact Assessment. Het onderscheidt zich door de holistische aanpak en het creëren van waarde voor alle stakeholders. Wie aan de hoge standaarden voldoet, mag zich certified B Corp noemen en ben je onderdeel van een wereldwijde gemeenschap bedrijven die ‘business for good’ inzetten.

SDG Assessment

Een manier om duurzaamheid te meten en te monitoren is de SDG Action Manager. Je meet er voortgang op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties mee. Het wordt wereldwijd veelgebruikt in duurzaamheidsrapportages. Zeker door bedrijven die aangesloten zijn op het UN Global Compact. 

Materialiteitsanalyse

An assessment that focuses on the needs of your internal and external stakeholders. Assessing what aspects of sustainability matters most to your business and stakeholders.

 

Stappen
We helpen je het type assessment kiezen dat het meest waardevol is voor jouw bedrijf. We starten met jou team, zodat zij de verschillende aspecten van het assessment leren kennen. Dan nemen we interviews af en analyseren we alle relevante rapportages en materialen. Dit geeft een eerste indruk van waar je organisatie staat. Dan gaan we de diepte in met jouw team en maken we samen het assessment af.

Waar dat nodig is, nodigen we externe stakeholders hierbij uit. We gebruiken surveys, interviews en panel discussies. Natuurlijk kijken we ook naar de uitkomsten. Waar moet je aan gaan werken? We helpen je focussen door te kiezen van die verbeteringen die passen bij je duurzaamheidsstrategie.

Resultaten
Een gedegen assessment van jouw duurzaamheidsprestaties, in lijn met nieuwe EU regelgeving en passend bij jouw duurzaamheidsstrategie.

Sustainability Strategy & Plan

We helpen jou en je team een nieuwe duurzame ambitie te formuleren. Eentje die aanzet tot actie en jou en je team in beweging zet. We helpen je ook om een strategie hiervoor te bepalen en jouw route uit te stippelen. Op naar een duurzaam business model.

Impact Business Model

Je wilt positieve impact maken met jouw bedrijf. We verkennen de vele duurzame bedrijfsmodellen. Welke zijn relevant voor jouw bedrijf?

Stappen
We bekijken hoe jouw bedrijf de meeste sociale en ecologische impact kan maken. Op welke vlakken kan jouw bedrijven de meeste positieve impact maken? Dan gaan we aan de slag met waardeproposities met tools zoals het Business Model Canvas+. Waarin we niet alleen kijken naar hoe je bedrijf financiële waarde toevoegt, maar ook waarde voor mens en planeet. We helpen dit nieuwe business model te ontwerpen, innoveren, en implementeren.

Resultaten
Een gedegen assessment van jouw duurzaamheidsprestaties, in lijn met nieuwe EU regelgeving en passend bij jouw duurzaamheidsstrategie.

Duurzame Strategiekaart

Je hebt een duurzame ambitie. Je weet waar je naartoe wilt. Maar hoe kom je daar?

Stappen
Samen met je team bepalen we wat de toegevoegde waarde is van jouw bedrijf voor alle stakeholders. We stellen de juiste doelen vast voor jouw bedrijf. We brengen activiteiten in kaart: welke voegen waarde toe, welke zijn ondersteunen? Samen vormt dit een duurzame strategiekaart. Jouw routekaart van A naar B.

Resultaten
Een gedegen overzicht om jouw duurzame ambities waar te maken.

CSRD

Onze visie: van ‘be compliant’ naar ‘be leading’

Bij Been MC geloven we dat CSRD niet alleen een alleen een checklist en rapportage richtlijn is waarbij de focus ligt op compliancy. Wij geloven erin dat CSRD onderdeel is van de verandering in de transitie naar een waarde gedreven economie. CSRD kan organisaties in staat stellen om een leidende rol te pakken en zich positief te onderscheiden van de concurrentie en richting klanten.

Wij helpen om inzicht te krijgen in de impact van CSRD op jouw organisatie en om de benodigde stappen te nemen om klaar te zijn voor de CSRD.

CSRD-readiness

Wij helpen om de impact van CSRD op jouw organisatie in kaart te brengen. Hierbij starten we met het bepalen van het ambitieniveau, gebruik makend van ons model bestaande uit 3 volwassenheidsniveaus – ‘starten, moeten, willen’. De belangrijkste vraag om te stellen is: waar positioneer ik mijn organisatie op dit moment, en waar wil ik mijn organisatie positioneren?
Stappen
We zijn ons ervan bewust dat het allereerst belangrijk is om de basis op orde te hebben. Daarom helpen wij organisaties om hun CSRD-reis te starten via een pragmatische aanpak bestaande uit verschillende stappen.
Resultaten
0. Inzicht in ambitie en volwassenheid op het gebied van CSRD
1. Bewustzijn, begrip en draagvlak t.a.v. CSRD
2. Inzicht in impact materiële thema’s
3. Vastgesteld en gedragen ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid
4. Inzicht in ‘gap’ ten aanzien van 1) jouw ambitie en 2) de data die moet worden verzameld voor de CSRD
5. Plan van aanpak hoe ‘gap’ te dichten & waarop te focussen
6. Beschikbare data voorhanden voor CSRD-compliance
7. Succesvolle implementatie van CSRD en duurzaamheidsinitiatieven

Werken met hoofd & hart

We werken altijd vanuit onze unieke ‘head & heart’ methode. We begrijpen bedrijven en we begrijpen hoe gedragsverandering werkt. We transformeren zowel de business kant als de menskant.

We werken met hoofd, hart en ziel. We begrijpen hoe bedrijven werken en snappen hoe gedragsverandering werkt. We analyseren de zakelijke kant (organisatiestructuur, governance, prestatiemanagement, rollen en verantwoordelijkheden) en de menskant (leiderschap, cultuur, gedrag, leren & ontwikkelen).

Laat onze cases je inspireren om sneller en verder te gaan. Op weg naar een duurzaam bedrijf.

Cases

Meer inspirerende verhalen?

Volledig overzicht

Verder, sneller? Wat we nog meer kunnen betekenen.

Verandering

Je slaat een nieuwe weg in. Wij begeleiden jouw managers, medewerkers
en partners in deze verandering.

Samen kom je verder.

Prestatie

Je staat voor een uitdaging.
Ongekend. We brengen jouw team's prestaties naar nieuwe hoogten.

Elke dag beter.

"Ik wil positieve impact maken via mijn klant-projecten."