Transport & Mobiliteit

Visie op Transport & Mobiliteit

In 2050 wonen twee op de drie mensen in een stad – wereldwijd gaat dit om 6,5 miljard mensen! Bewoners van steden willen zich comfortabel, snel en veilig door de stad kunnen bewegen. Bedrijven willen dat hun goederen snel en betrouwbaar op de plaats van bestemming komen. Dát verandert niet, de manier waarop verandert wel.

De kwaliteit van leven speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Vraagstukken rondom bereikbaarheid van steden, gebruik van energie en duurzaam vervoer van personen en goederen zijn aan de orde van de dag.

Ze vragen om actie, en wel nu!

SDG’s en Transport & Mobiliteit

In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze missie om de Transport & Mobiliteit sector te helpen bij de realisatie van een duurzame toekomst. De stip aan de horizon is een ecosysteem van toegankelijk, betaalbaar en duurzaam vervoer van personen en goederen. Wij versnellen strategie executie en zijn experts in transformatie.

transport-mobiliteit-sdg-been-management-consulting
transport-mobiliteit-sdg-been-management-consulting

Voor de sector Transport en Mobiliteit zien wij vijf belangrijke uitdagingen:

 1. De klantbehoefte en -rol verandert de wereld naar een deeleconomie

  • Het aantal reisbewegingen per persoon neemt toe en hiervoor wordt een mix aan vervoersmiddelen gebruikt
  • De klant wil ontzorgd worden met oplossingen die precies aansluiten bij de behoeftes die hij of zij op dat moment heeft (Mobility as a Service)
  • Door verstedelijking is de ‘last mile’ steeds korter en daarmee verandert de rol van de auto en de fiets (micro mobiliteit)
 2. Klanten vragen duurzame oplossingen met aandacht voor de kwaliteit van leven

  • Duurzame oplossingen zoals elektrische vervoersmiddelen en biobrandstof zijn populair
  • De klant is bereid meer te betalen als daarmee de kwaliteit van leven toeneemt; tegelijkertijd zien we dat vervuilingskosten (nog) niet aan de gebruiker worden doorberekend
  • Als er geen duurzame oplossing is, staat de klant open voor een alternatief, bijvoorbeeld het planten van bomen om daarmee CO- uitstoot compenseren
 3. Digitalisering maakt aanpassingsvermogen essentieel

  • Vraag en aanbod moeten sneller, flexibeler en persoonlijker op elkaar worden afgestemd
  • Klanten willen verbonden blijven met elkaar en met de leverancier, bijvoorbeeld via een app of online platform
  • Data wordt steeds waardevoller en samen met bijvoorbeeld een intelligent transportsysteem kan een competitief voordeel worden gerealiseerd
 4. Groei wordt beperkt door een tekort aan capaciteit en een gebrek aan efficiëntie

  • De toenemende klantvraag, gevoed door welvaart en globalisering, maakt knelpunten in logistieke en mobiliteitsprocessen zichtbaar
  • Er zijn te weinig mensen op de arbeidsmarkt van Transport en Mobiliteit met de juiste competenties en ervaring
  • Technologische ontwikkelingen van machines en systemen gaan snel, maar het is niet altijd makkelijk om nieuwe technieken te integreren in bestaande organisaties
 5. Voor een succesvolle transitie is ketensamenwerking een voorwaarde

  • Het (her)inrichten van stedelijk infrastructuur is complex en alleen mogelijk in afstemming met veel verschillende stakeholders, ieder met een eigen perspectief en eigen belangen
  • Er is een steeds grotere wens om verschillende informatiestromen – en dus ook de partijen die hierin voorzien – aan elkaar te koppelen
  • Het is voor veel organisaties nog niet vanzelfsprekend om over de grenzen van de eigen organisatie heen te stappen en voordelen van samenwerking te ontdekken
transport-mobiliteit-consultancy-menselijk-technisch-hoofd-hart

De veranderingen waar de sector voor staat, betekenen een radicale verandering in ons gedrag, de technologie en de marktstructuur. Complexe en omvangrijke verandertrajecten vragen een transparante en volledige aanpak.

Onze aanpak kenmerkt zich door het geven van aandacht aan zowel de bedrijfsmatige als aan de menselijke component van de verandering. Van hoofd en hart dus. Die uitdaging gaan wij graag, samen met jullie, aan.

Onze achtergrond

Been Management Consulting brengt en houdt organisaties en mensen in beweging. We kennen de sector goed door onze jarenlange ervaring bij diverse soorten organisaties. Hieronder staat voor wie wij werk(t)en.

anwb-transport-mobiliteit-been-management-consulting
royal-flora-holland-strategische-besturing-transformatie-been-management-consulting
loodswezen-transport-mobiliteit-been-management-consulting
schiphol-group-duurzaam-management-consulting
transdev-transport-mobiliteit-been-management-consulting
Vanderlande-transport-mobiliteit-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.
Standaard staat de filter ingesteld op Transport & Mobiliteit.

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Laurent-Jan van der Westen op +31 (0)6 13 56 44 70 of mailen naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com.

Contactformulier