Transport & Mobiliteit

Visie op Transport & Mobiliteit

In 2050 wonen twee op de drie mensen in een stad – wereldwijd gaat dit om 6,5 miljard mensen! Bewoners van steden willen zich comfortabel, snel en veilig door de stad kunnen bewegen. Bedrijven willen dat hun goederen snel en betrouwbaar op de plaats van bestemming komen. Dát verandert niet, de manier waarop verandert wel.

De kwaliteit van leven speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Vraagstukken rondom bereikbaarheid van steden, gebruik van energie en duurzaam vervoer van personen en goederen zijn aan de orde van de dag.

Ze vragen om actie, en wel nu!

SDG’s en Transport & Mobiliteit

In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze missie om de Transport & Mobiliteit sector te helpen bij de realisatie van een duurzame toekomst. De stip aan de horizon is een ecosysteem van toegankelijk, betaalbaar en duurzaam vervoer van personen en goederen. Wij versnellen strategie executie en zijn experts in transformatie.

transport-mobiliteit-sdg-been-management-consulting
transport-mobiliteit-sdg-been-management-consulting

Voor de sector Transport en Mobiliteit zien wij vijf belangrijke uitdagingen:

 1. De klantbehoefte en -rol verandert de wereld naar een deeleconomie

  • Het aantal reisbewegingen per persoon neemt toe en hiervoor wordt een mix aan vervoersmiddelen gebruikt
  • De klant wil ontzorgd worden met oplossingen die precies aansluiten bij de behoeftes die hij of zij op dat moment heeft (Mobility as a Service)
  • Door verstedelijking is de ‘last mile’ steeds korter en daarmee verandert de rol van de auto en de fiets (micro mobiliteit)
 2. Klanten vragen duurzame oplossingen met aandacht voor de kwaliteit van leven

  • Duurzame oplossingen zoals elektrische vervoersmiddelen en biobrandstof zijn populair
  • De klant is bereid meer te betalen als daarmee de kwaliteit van leven toeneemt; tegelijkertijd zien we dat vervuilingskosten (nog) niet aan de gebruiker worden doorberekend
  • Als er geen duurzame oplossing is, staat de klant open voor een alternatief, bijvoorbeeld het planten van bomen om daarmee CO- uitstoot compenseren
 3. Digitalisering maakt aanpassingsvermogen essentieel

  • Vraag en aanbod moeten sneller, flexibeler en persoonlijker op elkaar worden afgestemd
  • Klanten willen verbonden blijven met elkaar en met de leverancier, bijvoorbeeld via een app of online platform
  • Data wordt steeds waardevoller en samen met bijvoorbeeld een intelligent transportsysteem kan een competitief voordeel worden gerealiseerd
 4. Groei wordt beperkt door een tekort aan capaciteit en een gebrek aan efficiëntie

  • De toenemende klantvraag, gevoed door welvaart en globalisering, maakt knelpunten in logistieke en mobiliteitsprocessen zichtbaar
  • Er zijn te weinig mensen op de arbeidsmarkt van Transport en Mobiliteit met de juiste competenties en ervaring
  • Technologische ontwikkelingen van machines en systemen gaan snel, maar het is niet altijd makkelijk om nieuwe technieken te integreren in bestaande organisaties
 5. Voor een succesvolle transitie is ketensamenwerking een voorwaarde

  • Het (her)inrichten van stedelijk infrastructuur is complex en alleen mogelijk in afstemming met veel verschillende stakeholders, ieder met een eigen perspectief en eigen belangen
  • Er is een steeds grotere wens om verschillende informatiestromen – en dus ook de partijen die hierin voorzien – aan elkaar te koppelen
  • Het is voor veel organisaties nog niet vanzelfsprekend om over de grenzen van de eigen organisatie heen te stappen en voordelen van samenwerking te ontdekken
transport-mobiliteit-consultancy-menselijk-technisch-hoofd-hart

De veranderingen waar de sector voor staat, betekenen een radicale verandering in ons gedrag, de technologie en de marktstructuur. Complexe en omvangrijke verandertrajecten vragen een transparante en volledige aanpak.

Onze aanpak kenmerkt zich door het geven van aandacht aan zowel de bedrijfsmatige als aan de menselijke component van de verandering. Van hoofd en hart dus. Die uitdaging gaan wij graag, samen met jullie, aan.

Onze achtergrond

Been Management Consulting brengt en houdt organisaties en mensen in beweging. We kennen de sector goed door onze jarenlange ervaring bij diverse soorten organisaties. Hieronder staat voor wie wij werk(t)en.

anwb-transport-mobiliteit-been-management-consulting
royal-flora-holland-strategische-besturing-transformatie-been-management-consulting
loodswezen-transport-mobiliteit-been-management-consulting
schiphol-group-duurzaam-management-consulting
transdev-transport-mobiliteit-been-management-consulting
Vanderlande-transport-mobiliteit-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.
Standaard staat de filter ingesteld op Transport & Mobiliteit.

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Laurent-Jan van der Westen op +31 (0)6 13 56 44 70 of mailen naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com.

Contactformulier