Transformatie

Start with 'we'

We kijken verder dan WHY, HOW en WHAT.

En voegen er een begrip aan toe: WE

De mensen die nu je organisatie vormen.

Kunnen die de WE worden die je straks moet zijn?

Kunnen die voor een groot deel de verandering dragen?

Hebben die de juiste drijveren? Het nodige talent?

De goede instelling?

De passende persoonlijkheid? Duizenden vragen.

Waarop het antwoord vaak luidt, dat je de verandering al in huis hebt.

Dat je je mensen de nieuwe structuur kunt laten vormen.

In plaats van dat een nieuwe structuur de mensen moet vormen.

Waarom de organisatie veranderen als alles goed gaat?

De wereld verandert: technologische innovaties volgens elkaar in een rap tempo op. En de druk van buitenaf, van de overheid of van belanghebbende groepen loopt op. Nieuwe spelers betreden jouw markt maar dan zónder legacy van IT, processen en systemen. Klanten willen meer ontzorgd worden of maatwerk krijgen. Hoe ga je als bedrijf hierin mee? Wil je vooruitlopen of tijdig meegaan? Welke strategie hanteer je? En als je je strategie al hebt, hoe moet je organisatie er dan uit zien om deze te realiseren?

Transformeren volgens het andere veranderen

Het vertalen van een bedrijfsstrategie naar een aanpak voor transformatie – dat is de kern van het transformatiewerk dat Been Management Consulting doet. Wij doen dit aan de hand van het ‘infinity model’, waarbij de bedrijfsvisie en strategie het uitgangspunt zijn. Op basis hiervan analyseren we samen met jou als opdrachtgever zowel de bedrijfsmatige kant (organisatiestructuur, besturing, prestatiemanagement en rollen en verantwoordelijkheden) als de menselijke kant (leiderschap, cultuur en gedrag, leren en medewerker ontwikkeling).

transformatie-consultancy-menselijk-technisch-hoofd-hart

Onze consultants nemen dus niet alleen de bedrijfskant onder de loep, maar leggen ook specifiek de menselijke kant, de WE, onder het vergrootglas. Want uiteindelijk zijn het de mensen in de organisatie die de prestaties leveren en de strategie realiseren.

Transformatie is in principe van A naar B. Maar hoe dan?

Onze aanpak om daadwerkelijk te transformeren naar de gewenste organisatie is maatwerk. Hoe we precies aan de slag gaan hangt af van de prioriteiten, de bedrijfscultuur en de ‘gap’ naar aanleiding van onze analyse. Tegelijkertijd hebben wij twee vaste elementen die elke keer terugkomen in onze transformatie-aanpak. Elementen waarin wij geloven:

Top-down én bottom-up
Ten eerste is onze aanpak altijd top-down én bottom-up. Topdown stellen we met het management de kaders, zetten we een visie en strategie neer, benoemen we verantwoordelijkheden en geven we richting. Medewerkers moeten weten waar ze naartoe moeten, waarom dit de richting is en wat er van hen wordt verwacht. Bottom-up, vanuit de medewerkers, komt de invulling hiervan. Zij bepalen de ‘hoe’. Door deze aanpak stimuleren wij autonomie bij de medewerkers en leiderschap bij leidinggevenden. Op die manier groeit het zelflerend vermogen van de organisatie.

Opbreken in kleine stappen

Het tweede element dat altijd in onze aanpak terugkomt, is het opbreken van verandering in kleine stappen. De meeste mensen rennen immers ook niet uit het niets een marathon. Door doelgericht en gefocust beetje bij beetje te groeien en ontwikkelen wordt een verandering vanzelf een nieuwe gewoonte. Tegelijkertijd zorg je er zo voor dat het aanpassende vermogen van medewerkers voor toekomstige veranderingen vergroot.

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Meer informatie over transformatie of change management?

Bel Roel Beentjes op 06-209 96 753 of stuur een e-mail naar roel.beentjes@beenmc.com. Je kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.