Stra­tegische besturing

Strategie is nog niet het begin van implementatie

We zijn geen werknemers.

Maar stuk voor stuk ondernemers.

We zijn geen kille excel rechters.

Maar ook geen zachte heelmeesters.

We zijn wat minder cijferkijkers.

En wat meer verderkijkers.

Verder dan de waan van de dag.

Verder dan de korte termijn.

Want strategie is nog niet het begin van implementatie.

Strategische besturing

Strategische besturing is het dichterbij brengen van doelen die nog ver weg zijn. Het inzichtelijk maken van ieders individuele bijdrage aan het grote geheel. Het geheel dat anders abstract en ongrijpbaar voelt.

Denk aan het lopen van een marathon. Dat doe je niet zomaar, het vergt een lang voorbereidingsproces. De eerste training is misschien wel een wandeling. Je kunt je nog moeilijk voorstellen hoe je ooit de volledige marathon gaat voltooien. Je ziet het pad nog niet voor je, laat staan de finish. Strategische besturing gaat over het stap voor stap dichterbij halen van doelen die nog ver weg liggen. Door ze te concretiseren, door ze kleiner en realistisch te maken.

strategische-besturing-sdg-been-management-consulting

Strategische besturing volgens het andere veranderen

Been helpt organisaties om hun strategische doelen te realiseren. Strategische besturing is daarbij onontbeerlijk; het gaat over de vertaalslag van vaak conceptuele en tamelijk vage langetermijndoelen naar concrete, tastbare doelen voor de middellange en korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan het definiëren van doelen en prestatie-indicatoren, en ook aan het bepalen en besturen van het projectenportfolio.

Strategische besturing gaat ook over het realiseren van de inrichting van de organisatie (target operating model) die past bij de gestelde ambities. Een goede strategische besturing is een van de belangrijkste middelen om de executiekracht van een organisatie te versterken.

Samenhang

Veel organisaties ervaren een kloof tussen hun strategische agenda en doelstellingen enerzijds en de dagelijkse gang van zaken anderzijds. De samenhang daartussen ontbreekt vaak. Een daarmee samenhangend probleem is het maken van keuzes. ‘Doen we wel de juiste dingen?’, ‘Doen we niet te veel?’ of ‘Hoe creëren we meer focus?’

Strategische-besturing-been-management-consulting

Been Management Consulting helpt bedrijven beter te sturen op hun strategische doelstellingen. Daarvoor gebruiken we een combinatie van bewezen, internationaal bekende methodes en onze eigen visie op succesvol veranderen. Onze aanpak begint bij de ‘WE’, de medewerkers van jouw organisatie. Samen werken we de strategie uit, want co-creatie zorgt voor eigenaarschap en enthousiasme.

Samen maken we een strategiekaart. Deze beproefde methode van Kaplan & Norton ligt in het verlengde van de bekende business balanced scorecard. De strategiekaart gebruik je om jouw strategie visueel aantrekkelijk te maken. Zo breng je doelen, prestatie-indicatoren en projecten op een eenvoudige en overtuigende manier samen. Het is de solide start voor een succesvolle strategie.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Meer informatie over strategische besturing?

Bel Laurent-Jan van der Westen op 06-135 64 470 of stuur een e-mail naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com. Je kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.

Contactformulier