Stra­tegische besturing

Strategie is nog niet het begin van implementatie

We zijn geen werknemers.

Maar stuk voor stuk ondernemers.

We zijn geen kille excel rechters.

Maar ook geen zachte heelmeesters.

We zijn wat minder cijferkijkers.

En wat meer verderkijkers.

Verder dan de waan van de dag.

Verder dan de korte termijn.

Want strategie is nog niet het begin van implementatie.

Strategische besturing

Strategische besturing is het dichterbij brengen van doelen die nog ver weg zijn. Het inzichtelijk maken van ieders individuele bijdrage aan het grote geheel. Het geheel dat anders abstract en ongrijpbaar voelt.

Denk aan het lopen van een marathon. Dat doe je niet zomaar, het vergt een lang voorbereidingsproces. De eerste training is misschien wel een wandeling. Je kunt je nog moeilijk voorstellen hoe je ooit de volledige marathon gaat voltooien. Je ziet het pad nog niet voor je, laat staan de finish. Strategische besturing gaat over het stap voor stap dichterbij halen van doelen die nog ver weg liggen. Door ze te concretiseren, door ze kleiner en realistisch te maken.

strategische-besturing-sdg-been-management-consulting

Strategische besturing volgens het andere veranderen

Been helpt organisaties om hun strategische doelen te realiseren. Strategische besturing is daarbij onontbeerlijk; het gaat over de vertaalslag van vaak conceptuele en tamelijk vage langetermijndoelen naar concrete, tastbare doelen voor de middellange en korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan het definiëren van doelen en prestatie-indicatoren, en ook aan het bepalen en besturen van het projectenportfolio.

Strategische besturing gaat ook over het realiseren van de inrichting van de organisatie (target operating model) die past bij de gestelde ambities. Een goede strategische besturing is een van de belangrijkste middelen om de executiekracht van een organisatie te versterken.

Samenhang

Veel organisaties ervaren een kloof tussen hun strategische agenda en doelstellingen enerzijds en de dagelijkse gang van zaken anderzijds. De samenhang daartussen ontbreekt vaak. Een daarmee samenhangend probleem is het maken van keuzes. ‘Doen we wel de juiste dingen?’, ‘Doen we niet te veel?’ of ‘Hoe creëren we meer focus?’

Strategische-besturing-been-management-consulting

Been Management Consulting helpt bedrijven beter te sturen op hun strategische doelstellingen. Daarvoor gebruiken we een combinatie van bewezen, internationaal bekende methodes en onze eigen visie op succesvol veranderen. Onze aanpak begint bij de ‘WE’, de medewerkers van jouw organisatie. Samen werken we de strategie uit, want co-creatie zorgt voor eigenaarschap en enthousiasme.

Samen maken we een strategiekaart. Deze beproefde methode van Kaplan & Norton ligt in het verlengde van de bekende business balanced scorecard. De strategiekaart gebruik je om jouw strategie visueel aantrekkelijk te maken. Zo breng je doelen, prestatie-indicatoren en projecten op een eenvoudige en overtuigende manier samen. Het is de solide start voor een succesvolle strategie.

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Meer informatie over strategische besturing?

Bel Laurent-Jan van der Westen op 06-135 64 470 of stuur een e-mail naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com. Je kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.

Contactformulier