Prestatie­verbetering

Nut van onbenut potentieel

Jij weet als geen ander hoe je business in elkaar zit.

Welke veranderingen en verschuivingen er op komst zijn.

Dat er anders en beter moet worden gepresteerd.

De vraag is: moet je dat dan ook per se met andere mensen doen?

Is rigoureus snijden en vernieuwen de enige optie? Of kun je ook bewuster met resources omgaan?

Wij beginnen graag met wat er al is.

Met het detecteren en ontsluiten van onbenut potentieel.

Dat potentieel is vaak onvermoed groot. Maar je moet er wel voor in het veld staan om het te kunnen ontdekken.

Verandering eindigt dan ook niet met een aanbeveling op je bureau.

Maar begint met realisatie op de werkvloer. Met de vertaling van strategie naar executie. En de opvulling van het gat ertussen.

Dat is precies wat we doen.

Niet vrijblijvend en op een afstand. Maar betrokken en er middenin.

Met ownership en ondernemerschap.

Benut je volledige potentieel door te focussen op eigenaarschap

Harder, better, faster, stronger. Je weet het, de wereld verandert. En als organisatie moet je daarin mee – anders word je ingehaald door de tijd of voorbijgeraasd door de concurrent. Je formuleert een strategie om je processen en systemen te verbeteren, maar hoe maak je dat op de werkvloer concreet? Hoe verbeter je prestaties op een duurzame manier?

Prestaties duurzaam verbeteren volgens het andere veranderen

Grote resultaten boeken zonder grote investeringen, het kan volgens het andere veranderen. Binnen prestatieverbetering richt Been Management Consulting zich op het verbeteren van de prestaties van onze opdrachtgevers door het benutten van hun onbenutte potentieel.

Daarbij nemen we samen met betrokken medewerkers de huidige werkwijze kritisch onder de loep. Samen maken we prestaties inzichtelijk, voeren we verbeterpunten door en maken we de verbeterpunten beheersbaar.

Eigenaarschap als vertrekpunt

Om verbeterpunten op een duurzame manier door te voeren is het verkrijgen van eigenaarschap voor de veranderingen essentieel. Dit begint al bij de start van een verbeterproject, waarbij we samen met de medewerkers op basis van LEAN of Operational Excellence-technieken de huidige werkwijze in kaart brengen.

We kijken hierbij niet alleen naar de bedrijfsmatige aspecten in de organisatie, zoals processen, rollen & verantwoordelijkheden en de wijze van besturing. We kijken ook naar de ‘zachte’ kant, zoals leiderschap, houding & gedrag en het vermogen om te leren en samen te werken. Met de direct betrokkenen maken we een ‘foto’ van de huidige situatie, bepalen we de impact op prestaties en bedenken we een op maat gemaakte aanpak om de gewenste situatie te realiseren. Hierbij maken we optimaal gebruik van de bestaande middelen.

Besturing als middel

Gezamenlijk werken we toe naar de gewenste situatie. Daarbij maken we een plan van aanpak om de veranderingen in de organisatie blijvend te kunnen monitoren, zodat we waar nodig direct bij kunnen sturen.

Het besturingsmodel is het middel om prestatieverbetering in de organisatie te kunnen opvolgen en borgen. Het model bestaat uit een serie van overleggen waarmee we de organisatie in staat stellen om haar processen te beheersen. Door op het juiste moment, de juiste medewerkers, op basis van de juiste informatie naar de voortgang van prestaties te laten kijken en waar nodig (verbeter)acties uit te zetten.

Prestatieverbetering Been Management Consulting

Gefaseerde aanpak

Iedere verandering staat op zichzelf. Daarom hanteren we een gefaseerde aanpak, waarin we verantwoordelijkheden geleidelijk aan de organisatie overdragen en kennis en vaardigheden on the job trainen en ontwikkelen.

We starten met een analysefase om de huidige situatie en het verbeterpotentieel te bepalen. Daarna volgt een ontwerpfase waarin we voor ieder van de verbeterpunten een concreet plan van aanpak maken om vervolgens in de implementatiefase deze gezamenlijk door te voeren. Tijdens deze laatste fase verandert onze rol geleidelijk, zodat we de organisatie in staat stellen om de verandering te borgen. Zo is de verandering blijvend, ook als onze opdracht is afgerond.

Prestatieverbetering-consultancy-Been-Management-Consulting

Resultaten volgen gedrag en volwassenheid

Tijdens de implementatiefase doen we meer dan alleen de gewenste veranderingen in de organisatie doorvoeren. We nemen ook een actieve rol om de verantwoordelijke leidinggevenden te coachen op gewenste houding en gewenst gedrag. We coachen hen ook in de effectiviteit en efficiency van hun vergaderingen. Als de eigenaarschap en de mate van volwassenheid van de veranderingen verbeteren, volgen de prestaties. Na het gedrag verbeteren de resultaten.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Ralph Lodder - Been Management Consulting

Meer informatie over prestatieverbetering?

Bel Ralph Lodder op 06-249 54 829 of stuur een e-mail naar ralph.lodder@beenmc.com. Je kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.