Prestatie­verbetering

Nut van onbenut potentieel

Jij weet als geen ander hoe je business in elkaar zit.

Welke veranderingen en verschuivingen er op komst zijn.

Dat er anders en beter moet worden gepresteerd.

De vraag is: moet je dat dan ook per se met andere mensen doen?

Is rigoureus snijden en vernieuwen de enige optie? Of kun je ook bewuster met resources omgaan?

Wij beginnen graag met wat er al is.

Met het detecteren en ontsluiten van onbenut potentieel.

Dat potentieel is vaak onvermoed groot. Maar je moet er wel voor in het veld staan om het te kunnen ontdekken.

Verandering eindigt dan ook niet met een aanbeveling op je bureau.

Maar begint met realisatie op de werkvloer. Met de vertaling van strategie naar executie. En de opvulling van het gat ertussen.

Dat is precies wat we doen.

Niet vrijblijvend en op een afstand. Maar betrokken en er middenin.

Met ownership en ondernemerschap.

Benut je volledige potentieel door te focussen op eigenaarschap

Harder, better, faster, stronger. Je weet het, de wereld verandert. En als organisatie moet je daarin mee – anders word je ingehaald door de tijd of voorbijgeraasd door de concurrent. Je formuleert een strategie om je processen en systemen te verbeteren, maar hoe maak je dat op de werkvloer concreet? Hoe verbeter je prestaties op een duurzame manier?

Prestaties duurzaam verbeteren volgens het andere veranderen

Grote resultaten boeken zonder grote investeringen, het kan volgens het andere veranderen. Binnen prestatieverbetering richt Been Management Consulting zich op het verbeteren van de prestaties van onze opdrachtgevers door het benutten van hun onbenutte potentieel.

Daarbij nemen we samen met betrokken medewerkers de huidige werkwijze kritisch onder de loep. Samen maken we prestaties inzichtelijk, voeren we verbeterpunten door en maken we de verbeterpunten beheersbaar.

Eigenaarschap als vertrekpunt

Om verbeterpunten op een duurzame manier door te voeren is het verkrijgen van eigenaarschap voor de veranderingen essentieel. Dit begint al bij de start van een verbeterproject, waarbij we samen met de medewerkers op basis van LEAN of Operational Excellence-technieken de huidige werkwijze in kaart brengen.

We kijken hierbij niet alleen naar de bedrijfsmatige aspecten in de organisatie, zoals processen, rollen & verantwoordelijkheden en de wijze van besturing. We kijken ook naar de ‘zachte’ kant, zoals leiderschap, houding & gedrag en het vermogen om te leren en samen te werken. Met de direct betrokkenen maken we een ‘foto’ van de huidige situatie, bepalen we de impact op prestaties en bedenken we een op maat gemaakte aanpak om de gewenste situatie te realiseren. Hierbij maken we optimaal gebruik van de bestaande middelen.

Besturing als middel

Gezamenlijk werken we toe naar de gewenste situatie. Daarbij maken we een plan van aanpak om de veranderingen in de organisatie blijvend te kunnen monitoren, zodat we waar nodig direct bij kunnen sturen.

Het besturingsmodel is het middel om prestatieverbetering in de organisatie te kunnen opvolgen en borgen. Het model bestaat uit een serie van overleggen waarmee we de organisatie in staat stellen om haar processen te beheersen. Door op het juiste moment, de juiste medewerkers, op basis van de juiste informatie naar de voortgang van prestaties te laten kijken en waar nodig (verbeter)acties uit te zetten.

Prestatieverbetering Been Management Consulting

Gefaseerde aanpak

Iedere verandering staat op zichzelf. Daarom hanteren we een gefaseerde aanpak, waarin we verantwoordelijkheden geleidelijk aan de organisatie overdragen en kennis en vaardigheden on the job trainen en ontwikkelen.

We starten met een analysefase om de huidige situatie en het verbeterpotentieel te bepalen. Daarna volgt een ontwerpfase waarin we voor ieder van de verbeterpunten een concreet plan van aanpak maken om vervolgens in de implementatiefase deze gezamenlijk door te voeren. Tijdens deze laatste fase verandert onze rol geleidelijk, zodat we de organisatie in staat stellen om de verandering te borgen. Zo is de verandering blijvend, ook als onze opdracht is afgerond.

Prestatieverbetering-consultancy-Been-Management-Consulting

Resultaten volgen gedrag en volwassenheid

Tijdens de implementatiefase doen we meer dan alleen de gewenste veranderingen in de organisatie doorvoeren. We nemen ook een actieve rol om de verantwoordelijke leidinggevenden te coachen op gewenste houding en gewenst gedrag. We coachen hen ook in de effectiviteit en efficiency van hun vergaderingen. Als de eigenaarschap en de mate van volwassenheid van de veranderingen verbeteren, volgen de prestaties. Na het gedrag verbeteren de resultaten.

Ralph Lodder - Been Management Consulting

Meer informatie over prestatieverbetering?

Bel Ralph Lodder op 06-249 54 829 of stuur een e-mail naar ralph.lodder@beenmc.com. Je kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken.