Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie

Implementatie van het operating-model door duidelijkheid te creëren over rollen en verantwoordelijkheden, en het accelereren van strategie executie door middel van gedragsverandering.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Leveren dertien rolbeschrijvingen op voor de belangrijkste klant-gerelateerde rollen inclusief verantwoordelijkheden, interlock met andere rollen, KPI’s, vaardigheden & gewenst gedrag.
 • Beschrijven tien RACI’s (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) en verduidelijken de grootste pijnpunten binnen het operating-model.
 • Stellen het gedragsraamwerk op voor de gewenste manier van werken en versnellen zo de realisatie van de strategie.
 • Kickstarten gedragsverandering per land:
 • Verbeteren integratie bij 500 leiders en medewerkers binnen het nieuwe bedrijf (in plaats van de eerdere subgroepen).
 • Meten met een gedragsmonitor in de eerste maanden gemiddeld ruim 35% positieve gedragsverandering.
 • Borgen verandering door de werkwijze onderdeel te maken van de strategie: gedrag staat op de agenda’s van het managementteam en agile werkgroepen.

“Been Management Consulting brengt ‘best of both worlds’; klein en wendbaar met veel begrip en sensitiviteit in een corporate omgeving. Het lerend vermogen van het Been-team springt eruit. Ze gaan efficiënt om met de tijd van het senior management en maken in korte tijd veel impact.”

NL Operations manager & North Central Europe​ Management of Change Lead

De situatie

 • Dit bedrijf is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen twee wereldwijd opererende technologiebedrijven. Het bedrijf is in de B2B-markt actief in meer dan zeventig landen. Met 130.000 medewerkers draait het $ 25 miljard omzet.
 • Naast alle veranderingen rond de fusie ondergaat het bedrijf een interne transformatie om zijn businessmodel te veranderen van outsourcing en infrastructuur naar value added services en partner in digitale transformaties.
 • Bij de integratie is het high-level operating-model opgeleverd, maar nog niet volledig uitgewerkt. Hierdoor loopt het bedrijf tegen de volgende uitdagingen aan:
 • Er zijn onduidelijkheden over verantwoordelijkheden binnen het gestelde operating-model.
 • De rollen in de organisatie zijn nog onduidelijk voor de medewerkers én bevatten geen gedragscomponent.
 • Er is behoefte aan inspirerende top-down communicatie vanuit de leiders.
 • Lokale managementteams hebben moeite om de teams mee te krijgen in hun landenstrategie.

De aanpak

Onze aanpak balanceert tussen gestructureerd en agile. We faciliteren de leiders en medewerkers om de integratie na de fusie in de gehele regio te bevorderen en de strategie per land te versnellen.

Activiteiten voor Noord-Europa:

 • Succesprofielen en RACI’s opstellen: duidelijke kaders voor rollen & verantwoordelijkheden in operating-model.
 • Gedragsraamwerk opstellen: vijf focusgebieden die nodig zijn om in de markt relevant te blijven.
 • Formele communicatie: medewerkers inspireren door de essentiële manier van werken te linken aan resultaten.

Activiteiten in vijf landen (Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland): ‘One approach, not one size fits all.’

 • Werksessies: activeren van leiders en medewerkers door de strategie van het land te verduidelijken, bijbehorend gedrag verder vorm te geven en verbeterinitiatieven op te stellen.
 • Micro-acties: om gewenste cultuur op de werkvloer te stimuleren en zo nieuwe gewoontes te vormen.
 • Ambassadeursnetwerk: vertegenwoordigers per rol geven feedback en dragen de verandering uit naar de teams.
 • Communicatie: tot leven brengen van de veranderingen dankzij newsflashes, personeelsbijeenkomsten en blogs.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes en mail naar roel.beentjes@beenmc.com.

corona-consultancy-Roel-Beentjes-Been-Management-Consulting-web