Transdev Nederland – Connexxion

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV

Transdev Nederland analyseert de prestaties binnen de verkeersleiding om verbetermogelijkheden met betrekking tot de workload, efficiëntie en toegevoegde waarde te identificeren en te prioriteren.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Identificeren tot 33 procent aan totaal mogelijke werkdrukreductie. Dit bestaat uit het kritisch beoordelen van toegevoegde waarde per activiteit en een efficiëntere en effectievere samenwerking met interne derde partijen.
 • Identificeren 4 tot 9 procent workload reductie door de werkprocessen te standaardiseren.
 • Tonen een positieve correlatie aan tussen proactief sturen door het ROV en punctualiteit op de dienstregeling.
 • Stellen daarmee het ROV in staat om de toegevoegde waarde meetbaar te maken.
 • Identificeren negen concrete verbeteringen en vertalen deze naar aanbevelingen voor een duurzame implementatie.
 • Identificeren kritische veranderingen in gedrag en cultuur om de waarde te realiseren.
 • Creëren draagvlak binnen het ROV voor de gewenste transformatie.

“Met een gedegen analyse en een heldere projectstructuur heeft Been Management Consulting in een kort tijdsbestek een zeer heldere prioritering van verbeterpunten opgeleverd. Hieruit kunnen wij veel winst halen. Met een pragmatische aanpak en in prettige, nauwe samenwerking hebben we gezamenlijk datapunten gekoppeld aan beschikbare kennis in de organisatie en deze vervolgens geanalyseerd en goed geïnterpreteerd. Daarnaast heeft Been zich laten zien als een partner die bereid is om te investeren in een relatie voor de lange termijn.”

Manager Service Planning & Regiecentrum Openbaar Vervoer

De situatie

 • Het Regiecentrum OV (ROV) is de ‘single-point-of-contact’ voor alle buschauffeurs voor meldingen en incidenten
 • De unieke positie van het ROV binnen de organisatie betekent dat elke afwijking in de dagelijkse operatie van de dienstregeling of van de norm leidt tot werkzaamheden voor het ROV.
 • Transdev NL streeft ernaar dat het ROV kostenefficiënt is, in een competitieve aanbestedingsmarkt.
 • De afdeling wil de kwaliteit van de dienstverlening verder verhogen, de werkdruk verlagen en meer een meetbare toegevoegde waarde leveren aan de organisatie.
 • Hiervoor is een transformatie van het ROV naar een meer proactieve en sturende organisatie nodig.
 • Bij twee eerdere initiatieven om de gewenste transformatie te realiseren zijn goede analyses gemaakt, maar deze initiatieven hebben niet geleid tot concrete verbeteracties.

De aanpak

 • In een nauwe samenwerking tussen Been Management Consulting en Transdev NL verkrijgen we met behulp van gedetailleerde data-analyses en interviews met medewerkers binnen vier weken inzicht in de huidige situatie.
 • Op basis van data over meerdere jaren bepalen we een baseline van de werkdruk en de dagelijkse activiteiten.
 • Door middel van een procesanalyse koppelen we de verschillende typen input van het ROV aan de activiteiten en werkdruk. Deze categoriseren we vervolgens naar toegevoegde waarde.
 • We kunnen nu het verbeterpotentieel identificeren en kwantificeren, en deep dives doen naar oorzaken, impact en mogelijke oplossingsrichtingen.
 • Met control chart tonen we aan dat het dagelijkse aantal binnenkomende oproepen ‘in control’ en voorspelbaar is.
 • Door middel van een regressieanalyse tonen we een positieve correlatie aan tussen het aantal proactieve meldingen door het ROV en de punctualiteit van de dienstregeling.
 • Samen met het projectteam en de opdrachtgever monitoren we de voortgang en resultaten in drie dagstarten per week. Dankzij deze kort cyclisch monitoring kunnen we optimaal sturen en garanderen we een duurzaam resultaat.
Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Laurent-Jan van der Westen op +31 (0)6 13 56 44 70 of mailen naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com.

Contactformulier