Transdev – Connexxion

Minder werkdruk, meer toegevoegde waarde

Transdev is een groot mobiliteitsbedrijf met 83.000 medewerkers in 17 landen, in Nederland onder meer bekend van de bussen van Connexxion. In de competitieve markt van aanbestedingen is het bedrijf altijd op zoek naar verbeteringen in haar dagelijkse operatie. De centrale verkeersleiding, het Regiecentrum OV (ROV), speelt daarin een sleutelrol. Immers, elke afwijking in de dagelijkse operatie, elk incident levert extra werk op. Bart Bonekamp, manager serviceplanning en ROV, vraagt Been Management Consulting om hulp. Hoe kunnen we beter werken binnen het ROV?

Snelle nulmeting

Het was niet de eerste keer dat werd gekeken naar verbeteringen binnen het ROV; twee eerdere initiatieven leverden al goede analyses op, maar leidden niet tot concrete verbeter-acties. Het team van Been Management Consulting start dit keer een traject om aan de hand van gedetailleerde data-analyses en interviews met de medewerkers snel inzicht te krijgen. Na vier weken ligt er een solide nulmeting van de werkdruk en de dagelijkse activiteiten op tafel.

Proactief sturen loont

Daarna voeren we samen een procesanalyse uit: welke type input aan het ROV levert welk type werk op? En hoeveel toegevoegde waarde had dit werk precies? Al snel leggen we onderliggende oorzaken en verbanden bloot. Zo is er een positief verband tussen het aantal proactieve meldingen vanuit het ROV en de punctualiteit van de dienstverlening. Pro-activiteit loont! Samen verkennen we de oplossingsrichtingen die volgen uit dit soort inzichten. En zo komen we op negen concrete aanbevelingen voor duurzaam resultaat.

Resultaten

  • 33% potentiele verlaging werkdruk door focus op toegevoegde waarde en beter samenwerken
  • 4-9% potentiele verlaging werkdruk door processen standaardiseren
  • Toegevoegde waarde meetbaar
  • Concrete verbeteringen en aanbevelingen

Werkdruk 33% omlaag

Wat zijn die duurzame resultaten dan? Allereerst kan de werkdruk flink omlaag, zo blijkt. Door kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van wat de verkeersleiding doet en door efficiënter en effectiever samen te werken, kan het ROV de werkdruk met 33% verminderen. Door processen te standaardiseren, kan de werkdruk met nog eens 4 tot 9% omlaag. Winst is ook dat de verkeersleiding de toegevoegde waarde van het ROV nu kan meten.

Snel en samen in praktijk brengen

Maar hoe zorg je ervoor dat die verbeteringen ook echt van de grond komen? Dat die toegevoegde waarde ook behaald wordt? Door aandacht voor de veranderingen in gedrag en cultuur. Het project zelf draagt daar al aan bij; het creëert draagvlak binnen de verkeersleiding voor de gewenste transformatie. Bovendien brengen we het snel en samen in praktijk. Samen met het projectteam en de opdracht monitoren we de voortgang en resultaten in drie dagstarten per week. Dankzij deze kort-cyclische monitoring kunnen we optimaal sturen. Zo garanderen we een duurzaam resultaat voor Transdev.

“Met een gedegen analyse en een heldere projectstructuur heeft Been Management Consulting in een kort tijdsbestek een zeer heldere prioritering van verbeterpunten opgeleverd. Hieruit kunnen wij veel winst halen. Met een pragmatische aanpak en in prettige, nauwe samenwerking hebben we gezamenlijk datapunten gekoppeld aan beschikbare kennis in de organisatie en deze vervolgens geanalyseerd en goed geïnterpreteerd. Daarnaast heeft Been zich laten zien als een partner die bereid is om te investeren in een relatie voor de lange termijn.”

Bart Bonekamp, Manager Service Planning & Regiecentrum Openbaar Vervoer

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Keswin Corporaal via 06-53 28 69 33, of mail naar: keswin.corporaal@beenmc.com

Keswin Corporaal