Schiphol

Begeleiden digitale transformatie met change management​

De ambitie een Digital Twin van Schiphol realiseren door in een scrumteam producten en diensten te ontwikkelen en te implementeren in de lijnorganisatie van IT en asset- en projectmanagement.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Schrijven de business case van het programma en ondersteunen het goedkeuringsproces.
 • Ontwikkelen een implementatiestrategie.
 • Zorgen samen voor concrete inzichten door een overzicht van de digitale veranderingen, de impact voor de medewerkers en wanneer deze veranderingen gaan plaatsvinden.
 • Zorgen ervoor dat medewerkers de digitaliseringsoplossingen begrijpen.
 • Ontwikkelen bereidheid bij medewerkers om nieuwe technologieën te leren kennen en toe te passen in dagelijks werk.
 • Creëren een digitaal gedreven organisatie die zelfstandig in staat is continu nieuwe technologische ontwikkelingen te implementeren.

“Been Management Consulting is in staat om zowel met een helikopterview te kijken als vanuit die view onze visie om te zetten naar een resultaatgerichte strategie, die leidt tot tastbare resultaten.”

Product Owner Schiphol

De situatie

 • Schiphol heeft digitalisering en innovatie hoog op de strategische agenda staan.
 • De luchthaven loopt tegen de grenzen van de groei aan en daarom is het devies om slimmer te gaan werken.
 • Met een zogenoemde Digital Twin (digitale kopie) van de fysieke assets van de luchthaven kan Schiphol voordelen realiseren op het gebied van samenwerking met ketenpartners, planstabiliteit en een verlaging van faalkosten.
 • Het doel is om data en informatie van luchthaven-assets gefaseerd in 3D-modellen op te bouwen.
 • Schiphol wil die 3D-modellen gebruiken tijdens bouw- en vernieuwingsprojecten en voor assetmanagement. Een complexe opgave omdat deze technologie voor een regieorganisatie relatief nieuw is.

De aanpak

 • We organiseren voor de betrokken stakeholders binnen Schiphol bewustwordingssessies en inhoudelijke trainingen, waarin we expliciet stilstaan bij mindset en gedrag om succesvol te kunnen zijn met nieuwe technologie.
 • We organiseren met een kernteam op een vaste dag in de week inloopochtenden waar technologie en proceskennis samenkomen om on-the-job en laagdrempelig te kunnen leren.
 • We ontwikkelen een gezamenlijke visie met belangrijk externe partners zoals luchthavenarchitecten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven.
 • Met de externe partners maken we formele leer- en ontwikkelafspraken om beter digitaal samen te werken. We stimuleren ketensamenwerking, werken samen aan change-producten en stimuleren een cultuur waarin iedereen leert en groeit.
 • ‘Mindset en gedrag’, ‘organisatiestructuur en teams’ en ‘leren en samenwerken’ zijn in deze case essentiële ingrediënten.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes en email naar: roel.beentjes@beenmc.com.

corona-consultancy-Roel-Beentjes-Been-Management-Consulting-web