Royal FloraHolland

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma

De logistieke organisatie van Royal FloraHolland ontwikkelt een nieuwe bedrijfsbrede logistieke visie met behulp van een strategisch (business & IT) transformatieprogramma.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Beschrijven de gezamenlijke logistieke toekomstvisie en stellen deze vast.
 • Leveren het programmaplan en de planning op.
 • Voeren het Request for Proposal-traject succesvol uit.
 • Stellen de businesscase organisatiebreed op en accorderen deze.
 • Voeren het Change Management Masterplan uit.
 • Stellen de TO BE IT-architectuur en de roadmap vast.
 • Bouwen capabilities voor business & IT-programma’s op (onder andere pogrammamatig werken, procesmanagement, specificatie, testen en Go Live-begeleiding).
 • Realiseren succesvolle Go Live van de eerste vier processen.

“Been Management Consulting heeft een cruciale bijdrage geleverd aan het succes van dit programma. Hun analyses zijn scherp en de aanpak is oplossingsgericht. Been biedt de juiste concepten en bouwt pragmatisch en hands-on mee.”

Programmamanager Royal FloraHolland

De situatie

 • Royal FloraHolland is ontstaan als fusieorganisatie van meerdere bloemen- en plantenveilingen. Met een jaarlijkse omzet van circa € 4,6 miljard, vijf locaties en ruim 2.600 medewerkers verzorgt de organisatie ongeveer 50% van de Europese handel in bloemen en planten en ruim 90% van de Nederlandse flora-handel.
 • De logistieke uitvoering van de drie exportvestigingen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg hebben allen hun eigen processen met eigen IT-ondersteuning. De IT-landschappen zijn deels aan vernieuwing toe.
 • De wens om nieuwe businessmodellen te implementeren en de organisatie klaar te maken voor de toekomst vergt harmonisatie van de logistieke processen en vernieuwing van het bestaande logistieke informatielandshap.

De aanpak

In de rol van programma-adviseur ondersteunt Been Management Consulting Royal FloraHolland met een gestructureerde en tegelijkertijd pragmatische, hands-on benadering in de opzet en uitvoering van het transformatieprogramma.

Onze aanpak bestaat uit:

 • Analyse huidige processen (AS IS) & aanreiken structuren om deze in kaart te brengen.
 • Uitwerken van de logistieke toekomstvisie en faciliteren werksessies.
 • Begeleiden Request for Proposal & leveranciersselectie.
 • Voorbereiden besluitvormingsprocessen naar managementteams, de directie en de raad van commissarissen (onder andere programmastart, voortgang scopewijzigingen en escalaties).
 • Begeleiden Change Impact Assessment en opstellen Change Management Masterplan.
 • Bepalen scope en bijbehorende scope management.
 • Faciliteren business case.
 • Opstellen IT-roadmap.
 • Quality assurance.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes via roel.beentjes@beenmc.com.

corona-consultancy-Roel-Beentjes-Been-Management-Consulting-web