Projectbureau van Schiphol

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau

Het bouwprojectenbureau van Schiphol werkt aan toekomstbestendige professionaliteit door een op maat gemaakt ontwikkelprogramma.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Faciliteren de opbouw en uitrol van een platform gericht op het vergroten en doorontwikkelen van relevante kennis en kunde voor circa 150 medewerkers.
 • Organiseren in de eerste twee jaar zo’n 30 initiatieven (trainingen, bijeenkomsten, werksessies en presentaties) vanuit het platform.
 • Borgen bij de (vrijwillige) sessies een opkomstpercentage van minimaal 90% door te sturen op een leader-led aanpak, goed te luisteren naar medewerkersbehoeften en een goed ingerichte PMO.
 • Medewerkers geven de initiatieven zeer positieve evaluaties (gemiddeld 7,5 – 8).

“De consultants van Been Management Consulting geven structuur en opvolging aan zaken die soms in de waan van de dag onvoldoende aandacht krijgen. Dat doen ze op een manier die voor ons heel prettig werkt: ze zijn communicatief sterk en leggen de verbinding met mensen uit mijn team, waardoor ze vaak als onderdeel van het team worden gezien. Ik ben zeer te spreken over de wijze waarop ze mij en mijn team helpen en beveel ze dan ook van harte aan bij andere organisaties.”

Siebolt Bennema

Directeur projectbureau PLuS

De situatie

 • Dit projectbureau van een internationale luchthaven levert ongeveer 300 bouwprojecten per jaar op, als uitvoerend bedrijfsonderdeel van de Plan-to-Asset keten. Er werken circa 130 mensen als projectmanager, toezichthouder of control & supportmedewerker.
 • De luchthavenindustrie wordt in toenemende mate beïnvloed door impactvolle ontwikkelingen, zoals digitalisering, globalisering, circulariteit, de klimaatdiscussie en zijn maatschappelijke positie daarin. Deze ontwikkelingen beïnvloeden in grote mate wat er van het projectbureau wordt gevraagd. Ze moeten (bouw)projecten in de toekomst op een andere manier uitwerken en uitvoeren, en het eindresultaat zal aan nieuwe eisen moeten voldoen.
 • De rol voor de medewerkers van het projectbureau gaat veranderen. De medewerkers moeten begrijpen wat de ontwikkelingen inhouden en zullen zich moeten ontwikkelen in nieuwe kennis en vaardigheden.

De aanpak

 • Het team van Been Management Consulting bepaalt met stakeholders een ‘vergezicht’. Samen stellen ze een beeld op van de toekomstige werkwijze voor het ontwerpen, uitvoeren en opleveren van projecten. Het team vertaalt de werkwijze naar heldere projectmanagementprincipes over kennisdeling, risico- en stakeholdermanagement, projectbeheersing, leiderschap, gestandaardiseerd (digitaal) werken en samenwerken.
 • We richten een platform op om de medewerkers van het projectbureau klaar te stomen voor projecten van de toekomst. Het biedt interventies om te ontwikkelen op de projectmanagement-principes.
 • Medewerkers volgen onder andere vakinhoudelijke trainingen over BIM (building information modelling, digitaal bouwen), agile werken en contractmanagement. Ook persoonlijke ontwikkeling komt aan bod middels interventies gericht op gesprekstechnieken, intervisie en drijfveren.
 • Het team faciliteert werksessies waarin medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers waar nodig processen en rollen herzien. Been bouwt twee jaar aan een goedlopend platform dat uiteindelijk intern wordt geborgd.
Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Laurent-Jan van der Westen op +31 (0)6 13 56 44 70 of mailen naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com.

Contactformulier