Nederlands Astmacentrum Davos

Een nieuwe visie en strategie voor het 125-jarig astmacentrum

Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is er voor mensen die baat hebben bij een alpine hoogtegebied, zoals patiënten met ernstig astma. Door de schone lucht en de intensieve behandeling komen zij vaak letterlijk op adem en kracht. Het centrum bestaat bijna 125-jaar, maar werd tot voor kort met sluiting bedreigd. Het astmacentrum slaagde erin om het tij te keren. Nu was het tijd om weer vooruit te kijken. Kan Been Management Consulting daarbij helpen?
Het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) is er voor mensen die baat hebben bij een alpine hoogtegebied, zoals patiënten met ernstig astma. Door de schone lucht en de intensieve behandeling komen zij vaak letterlijk op adem en kracht. Het centrum bestaat bijna 125-jaar, maar werd tot voor kort met sluiting bedreigd. Het astmacentrum slaagde erin om het tij te keren. Nu was het tijd om weer vooruit te kijken. Kan Been Management Consulting daarbij helpen?

Over het astmacentrum

Het Nederlands Astmacentrum Davos is gevestigd in de bergen: een prikkelarme omgeving, met drogere lucht, minder pollen, minder schimmels, minder fijnstof en luchtvervuiling. Zo helpt de omgeving mee voor onze patiënten, mensen met ernstig astma. Voor hen is een blokje om of de trap op lopen vaak al te veel. Zij gebruiken al chronisch medicatie, maar hebben daar meestal steeds meer van nodig. Hier kunnen de luchtwegen, en daarmee de astma, tot rust komen.

Het centrum biedt klinische longrevalidatie, waarbij patiënten gemiddeld acht weken bij ons verblijven. Het doel is om tijdens het verblijf een cirkel te doorbreken en conditie op te bouwen. We werken altijd met een interdisciplinair team van experts op medisch, verpleegkundig, fysiotherapeutisch, beweegkundig en psychologisch gebied. Dat is altijd maatwerk, want er zijn verschillende soorten astma en andere factoren om rekening mee te houden. Samen met de patiënt maken de behandelaars ook een astma-actieplan, zodat zij, eenmaal weer thuis, verbeteringen kunnen vasthouden.

Een lastige periode

Het centrum werd tot voor kort met sluiting bedreigd omdat er een prijsverschil was met astmacentra in Nederland. Het Zorginstituut Nederland (de toezichthouders die betaalbare zorg afdwingt, red.) keek heel kritisch naar het wetenschappelijk bewijs van de behandelingen. Zij beoordeelde ‘evidence’ heel anders dan het zorgveld en wilde de behandelingen niet meer vergoeden uit het basispakket.

Het centrum heeft veel verbeteringen en efficiencyslagen doorgevoerd om de kosten van onze behandeling te kunnen verlagen. Die zijn nu vergelijkbaar met de andere astmacentra. Ook hebben zij studies laten doen om het bestaansrecht te bewijzen. De resultaten van de eerste onderzoeken zijn positief. Zo hebben patiënten ook een jaar na de behandeling betere klinische resultaten en een betere kwaliteit van leven. Het NAD heeft dus echt iets extra’s te bieden.

Weer vooruit kijken

Bestuursvoorzitter Tim Roldaan wilde na deze roerige periode weer vooruit kijken. "Ik wilde echt samen met het team naar de toekomst gaan kijken en daar externe hulp bij te vragen. En zo kwam ik bij Been Management Consulting terecht voor een strategie-driedaagse.”

Alpine (2048 X 1367)

Belangrijkste resultaten

  • Een nieuwe missie en visie na een moeilijke periode
  • Strategische keuzes gemaakt, die het team helpen focussen
  • Concrete projecten gestart voor onder meer value-based healthcare met verzekeraars, digitale zorg voor thuis, een eigen onderzoeks- en opleidingcentrum voor astma & hoogte.
  • Betrokkenheid en energie bij het team van zorgprofessionals
  • Klaar voor een nieuwe toekomst

Een strategie-driedaagse

Onze consultants wilden het meeste halen uit de driedaagse. Door onder huiswerkopdrachten aan alle deelnemers te geven, werd iedereen goed meegenomen in het proces. De meeste deelnemers van de driedaagse hadden niet eerder meegedacht over de missie, visie en strategie van hun organisatie.

De driedaagse zelf werd begeleid door consultants Esther Eijkemans en Malou Bok. Tim vertelt daarover: "Esther en Malou hebben ervoor gezorgd dat de sessies goed voorbereid waren, soepel verliepen en ook heel leuk waren. Dat gaf veel positieve energie.”

Uit de driedaagse kwam een mooie gezamenlijke uitkomst. "De missie van het Nederlands Astma Centrum is dat we de kwaliteit van leven en regie terug willen geven aan patiënten die gebaat zijn bij een alpine hoogteklimaat. Dat hebben we allemaal nog een keer onderschreven.," vertelt Tim.

Deze missie hebben we met de deelnemers samen vertaald naar strategische thema’s waarmee het Nederlands Astmacentrum dat ook kan waarmaken. Ook keken we naar de kernwaarden, die leidend zijn voor het gedrag. Tim: "We blijken als op dezelfde manier naar de toekomst te kijken.”

Aan de slag met de planen

Het Nederlands Astmacentrum Davos weet waar het naartoe wil en hoe zij daar wil komen. Deze plannen hebben we met de deelnmers ook concreet gemaakt. Denk aan: het opzetten van een onderzoeks- en opleidingscentrum rond astma en hoogte. Meer patiëntengroepen helpen: uit andere landen, wellicht ook kinderen. Nog meer nadruk leggen op kwaliteit van leven voor de patiënt. Bijvoorbeeld in de afspraken met verzekeraars, die steeds meer vanuit value-based healthcare beginnen te denken. Het centurm wil ook meer digitale oplossingen inzetten, zodat zij mensen ook kunnen begeleiden als zij weer terug zijn in Nederland. Tim concludeert: "Behoorlijk ambitieus voor een organisatie met zo’n 30 medewerkers.”

Tim Roldaan

"Esther en Malou hebben ervoor gezorgd dat de sessies goed voorbereid waren, soepel verliepen en ook heel leuk waren. Dat gaf veel positieve energie.”

- Tim Roldaan, Bestuursvoorzitter NAD

“Wat een inspirerend gezelschap. Samen hebben we diepgaande gesprekken gevoerd over waar het NAD voor staat en waar zij zichzelf de komende jaren naartoe willen ontwikkelen. Mooi om na afloop van de groep te horen dat het lijkt alsof we elkaar al jaren kennen en in staat zijn geweest de brij aan gedachtes en informatie om te zetten in een heldere missie, visie en strategie. Dan weten we: we hebben ons doel bereikt. Ook in dit traject geldt: het ‘hart’ is voor ons net zo belangrijk als het ‘hoofd’.”

- Malou Bok

"Meer weten over strategievorming met patient en planeet in gedachten?"

Neem contact op met Malou Bok en mail naar: malou.bok@beenmc.com.

Malou Bok square