Loodswezen

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie

Loodswezen werkt naar een gedragen en herkenbare identiteit voor de hele organisatie.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Brengen een politiek lastig proces tot een goed einde.
 • Beschrijven een missie, visie en strategie die tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van de verschillende stakeholders.
 • Faciliteren het proces op een professionele, gestructureerde en transparante manier en zorgen ervoor dat ruim 90 procent van de betrokkenen zich achter de gedefinieerde richting schaart.
 • Leggen de basis voor een betere samenwerking en verstandhouding tussen de entiteiten van deze dienstverlener door een gemeenschappelijk doel te bepalen en te beschrijven.

De situatie

 • In de uitvoering van deze dienstverlener spelen verschillende organisaties een rol: meerdere coöperaties, een bv, enkele stichtingen en een beroepsvereniging.
 • Voor de totale organisatie – dus het geheel aan entiteiten – is zeven jaar geleden een toekomstvisie opgesteld. Inmiddels is deze verouderd. Belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied ontbreken en daardoor is er behoefte aan actualisering.
 • De verouderde toekomstvisie is onvoldoende bekend en gedragen door de verschillende juridische entiteiten die samen de gehele organisatie vormen.
 • Er moet een publiek jaarverslag worden opgesteld, waarin alle organisaties een rol spelen.
 • Deze dienstverlener heeft Been Management Consulting gevraagd een overkoepelende missie, visie en strategie te ontwikkelen.

De aanpak

 • Been Management Consulting ontwikkelt en begeleidt een strategiedag met alle interne stakeholders.
 • Tijdens de strategiedag geven we vorm aan de missie, visie en strategie. We inspireren en activeren de organisaties, zodat zij hun inbreng delen.
 • We volgen deze strategiedag op met de uitwerking van de missie, visie en strategie én met het bepalen van strategische prioriteiten.
 • De geven vorm aan het beleid en schrijven de missie, visie en strategie in nauwe samenwerking met het algemene bestuur van de organisatie.
 • We treden op als facilitator van bijeenkomsten, als penvoerder voor de op te leveren stukken en als kritische partner die bij lastige onderwerpen doorvraagt en aannames challenget.

Relevante interventies

Op zoek naar inspiratie, kennis of concrete tools om jouw strategische doelen te halen? Hieronder bieden wij je gratis materiaal aan, in de vorm van ‘kenniskaarten’. Download de kaarten door op een afbeelding te klikken. Daarna kom je op pagina met een korte toelichting en een downloadformulier. Wil je meer weten over de kenniskaarten of strategie executie? Geef dat dan aan in het downloadformulier of neem direct contact met ons op.

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Laurent-Jan van der Westen op +31 (0)6 13 56 44 70 of mailen naar laurentjan.vanderwesten@beenmc.com.

Contactformulier