Het Nederlandse Loodswezen

Bouwen aan een gezamenlijke toekomst

Bouwen aan een gezamenlijke toekomst

Loodsen handelen al het scheepvaartverkeer in zeehavens veilig en vlot af. Zij loodsen schepen 24 uur per dag, 7 dagen per week door de havens. Het is een van de oudste zelfstandige beroepen in Nederland en alle loodsen zijn aangesloten in Het Nederlandse Loodswezen. Dat collectief bestaat uit verschillende coöperaties, stichtingen, beroepsverenigingen en een BV. Samen hebben ze een publieke verantwoordelijkheid, die ook wettelijk is vastgelegd. Hoe creëer je eenheid in zo’n organisatie, zodat je samen sterker bent? Nu, en in de toekomst?

Resultaten

  • Nieuwe koers, waar 90% van de organisatie zich achter schaart
  • Meer onderlinge samenhang en vertrouwen
  • Klaar voor een nieuwe toekomst voor een eeuwenoud beroep

Een gezamenlijke ambitie ontbreekt

Zeven jaar geleden is voor het laatst een toekomstvisie voor Het Nederlandse Loodswezen opgesteld. Die visie is maar weinig bekend in en onvoldoende gedragen door de organisatie zelf. Bovendien is er de afgelopen jaren veel veranderd in het vakgebied. Zo zijn de eisen vanuit toezichthouder Autoriteit Consument & Markt aangescherpt en is er een verplichting gekomen om een publiek jaarverslag te publiceren. Wat schrijven we daar dan op? Wat zijn dan onze gezamenlijke ambities?

Iedereen aan boord

Hoog tijd dus om samen te werken vanuit een gezamenlijke identiteit en toekomstvisie. Been Management Consulting wordt gevraagd om hulp. We organiseren een strategiedag met alle interne stakeholders om tot een missie, visie en strategie te komen. We inspireren en activeren de verschillende organisaties binnen het loodswezen met informatieve, creatieve en verrassende activiteiten. Iedereen wordt aangespoord om hun inbreng te geven. We willen immers iedereen aan boord krijgen.

Schipperen

Na deze dag werkt ons team de missie, visie en strategie uit. We proberen zo goed mogelijk aan de wensen en de behoeften van de diverse stakeholders tegemoet te komen. Tegelijkertijd weten we: er zijn keuzes nodig. We zullen moeten schipperen tussen toekomstvisie en de realiteit van vandaag. Daarom werken we ook de strategische prioriteiten uit.

Een nieuwe koers

Koers bepalen is geen eenvoudige opgave in een collectief vol zelfstandigen en verschillende organisatievormen.Toch slagen we erin dit politiek lastige proces tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk schaart ruim 90% van de betrokkenen zich achter de nieuwe koers.

Vertrouwen in elkaar en in de toekomst

Het lukt omdat we het proces ernaartoe op een professionele, gestructureerde en transparante manier uitvoeren. Zo ontstaat vertrouwen. Bovendien leidt het werken aan gezamenlijke ambities tot betere samenwerking en verstandhoudingen binnen het collectief. En zo hebben we het Nederlandse Loodswezen naar een gezamenlijke toekomst geloodst.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roderick Oe en mail naar: roderick.oe@beenmc.com.

Roderick Oe