Kalene Education Fund

Accelereren van de groeistrategie

Kalene ondersteunen bij het identificeren van knelpunten en het vertalen van kansen in een actieplan voor de volgende groeifase, inclusief focus op kennisuitwisseling en teambuilding.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Leggen de basis om de processen, systemen en werkwijze te optimaliseren.
 • Identificeren de belangrijkste knelpunten.
 • Stellen een actieplan op om de knelpunten aan te pakken.
 • Creëren betrokkenheid en eigenaarschap bij de medewerkers.
 • Stellen een een actie- en prioriteitenlijst op om de voortgang van de initiatieven te volgen.
 • Coachen de medewerkers in interpersoonlijke vaardigheden en resultaatgericht werken.

“Geweldig om te zien hoe jullie lokaal met het team hebben samengewerkt. Ik weet zeker dat er veel gedeeld en geleerd is met als doel om een veel efficiëntere Kalene-organisatie neer te zetten, met een sterker en meer verbonden team.”

Derek Hoogstra - Boardmember Kalene Education Fund

De situatie

 • Het Kalene Education Fund (KEF) is een microfinancieringsinstelling en is in 2016 opgericht in Lusaka, Zambia.
 • Kalene bemiddelt bij en verstrekt studieleningen aan studenten die hun opleiding grotendeels hebben voltooid, maar niet in staat zijn hun opleiding af te ronden wegens een gebrek aan financiering.
 • Het fonds ondersteunt meer dan 200 studenten.
 • De vraag naar de diensten van Kalene overtreft het vermogen van wat het fonds kan bieden, en dat zelfs zonder lokale reclame.
 • Kalene heeft een groeiambitie gesteld om aan de vraag te kunnen voldoen. Kalene mist de vaardigheden en kennis om deze ambitie te vertalen in een concreet plan en vraagt de steun van Been Management Consulting.

De aanpak

 • Om Kalene te ondersteunen, faciliteert Been Management Consulting een driedaagse workshop in Zambia.
 • In de workshop analyseren de deelnemers het huidige proces en identificeren ze knelpunten. Op basis van de knelpunten formuleren we verbeterinitiatieven.
 • Het team vertaalt de initiatieven in concrete, uitvoerbare stappen en geeft deze weer op een kanbanbord. Per taak wijzen we een actie -eigenaar aan. Deze visuele weergave maakt het voor het team gemakkelijk om aan de taken te beginnen en helpt de voortgang te volgen.
 • Een ander onderdeel van de workshop is het versterken van de interpersoonlijke vaardigheden en de teamgeest. Hiervoor gebruiken we zogenoemde ‘learning nuggets’. Dit zijn beknopte brokken kennis om de theorie op een eenvoudige manier over te brengen.
 • Serious Gaming-oefeningen helpen om de theorie in de praktijk te brengen en gedragsverandering op gang te brengen.

Aanbevelingsscore

Op de vraag in hoeverre Kalene Educational Fund ons zou aanbevelen op een schaal van 1-10, scoren wij een 10.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Marieke Siero en mail naar: marieke.siero@beenmc.com.

Marieke Siero Squares