Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan

Het managementteam van Intratuin ontwikkelt een jaarplan en formuleert doelstellingen voor het nieuwe jaar.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Stellen op basis van uitgebreide interviews de ambities, doelstellingen en uitdagingen van de organisatie vast.
 • Bepalen de speerpunten en kerninitiatieven en leggen ze gestructureerd vast.
 • Verbeteren lopende initiatieven en ronden ze af.
 • Stellen een jaarplan op op basis van vier pijlers: 1) strategie, 2) P&O, 3) marketing en 4) seizoensverkoop.

“Been Management Consulting heeft ons geholpen met het professionaliseren van het kernteam van Intratuin en met het vormgeven en invulling geven aan het jaarplan.”

De situatie

 • Met de huidige content en kanalen kan dit bedrijf de verschillende klantsegmenten onvoldoende omhoog helpen op de adoptieladder.
 • De doelstellingen en richting van Intratuin is niet scherp genoeg. Antwoorden op de volgende vragen ontbreken: ‘Waar willen we naartoe met het bedrijf?’, ‘Wanneer willen we daar zijn?’ en ‘Hoe gaan we daar komen?’
 • Het bedrijf neemt onvoldoende tijd om tactische en strategische opties af te wegen, zoals eventuele overnames en investeringen in en rond de winkel en in het personeel (verbeteringen, uitbreidingen, verhuur buitenterrein of opleiding).
 • De combinatie van mede-eigenaarschap en de rol van bedrijfsleider is een uitdaging.
 • Het bedrijf kijkt onvoldoende ver vooruit.
 • De ‘waan van de dag’ bepaalt de focus.

De aanpak

 • Been Management Consulting houdt diepte-interviews met het managementteam en met het kernteam over ambities, doelstellingen en uitdagingen.
 • Samen prioriteren en structuren we activiteiten.
 • Been neemt een faciliterende rol in en helpt bij de analyse en afronding van het werk dat al gedaan is. Zo geven we vorm aan de rollen en verantwoordelijkheden van de afdelingsverantwoordelijken.
 • Ten slotte begeleiden we het team in het proces van jaarplanvorming en dragen we bij aan de vorm en invulling van het plan.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Laurent-Jan van der Westen via 06-13 56 44 70, of mail naar: laurentjan.vanderwesten@beenmc.com

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting