Internationale farmaceut

Transformeren naar een internationale organisatie

Een Master Data Management (MDM) afdeling transformeert naar een internationale organisatie – van organisatieontwerp tot implementatie van veranderprojecten​.

Key results

Het team van Been Management Consulting en de klant:

 • Ontwikkelen samen een organisatieontwerp en operating model voor een wereldwijde MDM organisatie.
 • Houden Change Impact Assessments met stakeholders.
 • Definiëren veranderprojecten en -interventies om de nieuwe organisatie te implementeren.
 • Creëren draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid bij het MDM team om hen door de transformatie te begeleiden.
 • Leggen een basis en zetten een raamwerk neer om de verandering gefaseerd over de verschillende geografische regio’s uit te rollen.
 • Betrekken stakeholders in de lokale organisatie om op het juiste niveau de veranderingen te begeleiden.

“Met de diepgaande kennis van Change Management van de Been Consultants zijn we in staat geweest om willekeurige, ruwe gedachten om te zetten in gepolijste en gestroomlijnde concepten. Zo vormden we een ​​regionaal georiënteerde serviceafdeling om tot een wereldwijde serviceorganisatie. Het Been-concept is zeer waardevol gebleken om de visie en missie van een hoog, abstract niveau terug te brengen naar concrete acties, geclusterd als een Global Business Readiness Plan.”

Global SCM MDM lead​

De situatie

 • Dit farmaceutisch bedrijf ondergaat op internationaal niveau een grote verandering. Het bedrijf centraliseert de lokale processen nu op mondiaal niveau, waarbij de implementatie van een nieuw ERP-systeem de achterliggende drijver is.
 • De focus ligt vooralsnog op het inrichten en transformeren van de Supply Chain-processen, waardoor er nog geen aandacht voor de ondersteunende master data-processen is.
 • De Head of Supply Chain EMEA voorziet grote risico’s en problemen als niet snel gekeken wordt hoe de lokale MDM afdelingen meegenomen worden in deze wereldwijde transformatie.
 • Hij vraagt Been Management Consulting om te ondersteunen bij het ontwerp van de toekomstige internationale MDM organisatie, de uitvoering van een Change Impact Assessment, het opstellen van een Business Readiness plan en de begeleiding van de benodigde veranderinitiatieven.

De aanpak

 • Been Management Consulting start met een werksessie om de scope van de nieuwe afdeling te bepalen. De discussie over scoping vindt plaats op drie dimensies: processen, systemen en soort master data.
 • Na de scope-bepaling organiseren we twee workshops om het conceptuele organisatieontwerp te maken. De workshops zijn grotendeels gebaseerd op de Strategiekaart-opzet.
 • Het conceptuele organisatieontwerp is de basis voor een eerste Change Impact Assessment met directe stakeholders. De uitkomsten van de gesprekken met stakeholders zijn input voor verdere detaillering van het organisatieontwerp en op te zetten veranderinitiatieven.
 • Door in gesprek te gaan met stakeholders achterhalen we de behoeftes, zorgen en wensen van de interne klanten. Op basis hiervan definiëren we een operating model.
 • We stellen een Business Readiness Plan op. Dit plan beschrijft alle benodigde veranderinterventies en -projecten om de toekomstige MDM organisatie operationeel te krijgen.
 • We begeleiden het MDM team in de transformatie. We organiseren workshops om met hen in gesprek te gaan over wat de verandering voor hen betekent en wat zij nodig hebben om succesvol te transformeren.
 • We beleggen alle benodigde interventies en projecten binnen het team om draagvlak en eigenaarschap te creëren.

Relevante kenniskaarten

Op zoek naar inspiratie, kennis of concrete tools om jouw strategische doelen te halen? Hieronder bieden wij je gratis materiaal aan, in de vorm van ‘kenniskaarten’. Download de kaarten door op een afbeelding te klikken. Daarna kom je op pagina met een korte toelichting en een downloadformulier. Wil je meer weten over de kenniskaarten of strategie executie? Geef dat dan aan in het downloadformulier of neem direct contact met ons op.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes via 06-20 99 67 53, of mail naar roel.beentjes@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting