Faciliteren van een Value Stream workshop​

Omzetgroei door account-based marketing

De Product Change Management-afdeling en Master Data-afdeling van een farmaceutisch bedrijf verbeteren hun onderlinge samenwerking door toepassing LEAN-principes.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Identificeren tijdens de workshop 75 knelpunten.
 • Stellen de benodigde input en noodzakelijk output van elke processtap vast.
 • Stemmen de gewenste werkwijze op hoofdlijnen met alle betrokkenen af.
 • Bepalen de belangrijkste KPI’s voor dit ketenproces.
 • Definiëren verbetervoorstellen en quick wins​.
 • Wijzen de voorstellen direct aan verantwoordelijken binnen de organisatie toe.
 • Creëren momentum en draagvlak om andere verbeteringen in de keten door te voeren.

“Been heeft een positieve stimulans gebracht door een proactieve voorbereiding samen met ons, uitgebalanceerde vragen tijdens de workshop en oprechte betrokkenheid. Daardoor kunnen wij we de benodigde vervolgstappen zelf zetten. De consultants waren goed in het aanvoelen van de dynamiek tijdens de sessie, waardoor zij adequaat konden anticiperen op situaties. Het was een zeer geslaagde, vruchtbare dag waarbij de gewenste output en resultaten zijn behaald.”

Head of Product Change Management Supply Chain EMEA ​

De situatie

 • Project & Change Management (PCM) en Master Data Management (MDM) willen een van hun belangrijkste kernprocessen verbeteren.
 • Via een eerdere LEAN Yellow Belt-training bezitten de medewerkers de nodige (LEAN) tools en inzichten.
 • Op basis hiervan starten de twee afdelingsmanagers samen dit verbeteringsproject.
 • De afdelingsmanagers maken gebruik van het ‘LEAN-momentum’ binnen het bedrijf door de teams samen te brengen en gezamenlijk naar verbeteringen te zoeken.
 • Gezien de vele dagelijkse knelpunten achten ze een gestructureerde en gezamenlijke aanpak noodzakelijk.
 • De workshop is een eerste stap in het verbeteren van het beoogde proces en krijgt opvolging door andere workshops en sessies.

De aanpak

 • Via een plenaire werksessie met alle medewerkers van de betrokken afdelingen stellen we het huidige proces met alle betrokkenen vast. Dit zorgt voor een gemeenschappelijk afgestemd vertrekpunt.
 • We identificeren de knelpunten binnen het huidige proces door medewerkers in groepen te verdelen en hen gezamenlijk over hun persoonlijke frustraties te laten praten.
 • De medewerkers krijgen de opdracht om met elkaar de noodzakelijk input en output van elke processtap te definiëren. Dit zorgt voor inzicht en begrip in elkaars werk.
 • Via de geïdentificeerde knelpunten en de benodigde in- en output per processtap schetsen we de contouren van een optimaal proces.
 • Door deze gestructureerde aanpak hebben we aan het einde van de sessie een lijst met verbeteracties. Die lijst vormt de basis voor een verbeterplan.
 • Als laatste onderdeel van de workshop wijzen we de verbeteracties, in overleg, toe aan medewerkers waardoor er meteen eigenaarschap voor de benodigde verbeteringen ontstaat.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes via 06-20 99 67 53, of mail naar: roel.beentjes@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting