Farmaceutisch bedrijf

Strategisch partnership voor waarde-gedreven zorg

Een toonaangevend farmaceutisch bedrijf wil verder gaan dan het  leveren van medicatie. Het bedrijf wil meer waarde voor de patient leveren door meer samen te werken in de zorgketen. Maar wat betekent dat voor de rol en de waardepropositie van de farmaceut zelf? Welke type samenwerking levert de meeste waarde voor de patient op? En hoe zet je dit soort samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties op?

Gezamenlijke doelen bepalen

Om antwoord te geven op deze vragen, beginnen we bij het begin. Samen met stakeholders van het farmaceutisch bedrijf definieren we een missie en visie voor het leveren van waarde voorbij het medicijn. Ook verkennen we wat voor samenwerkingsverbanden daaraan een bijdrage kunnen leveren. Om deze samenwerkingen concreet te maken, maken we strategische accountplannen.

Als partij met kennis van waardegedreven zorg en strategische samenwerkingen, helpen onze consultants de farmaceut en het ziekenhuis samen de dialoog aan te gaan. Welke gezamenlijke strategische belangen zijn er? Hoe kan een samenwerking op het vlak van waardegedreven zorg daarin een bijdrage leveren?

Ook helpen we om een meerjarige strategische samenwerking op te zetten. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er in zo'n partnership? En hoe vullen we die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst goed in? Zo kunnen ziekenhuis en farmaceut samen de zorg voor de patient gaan verbeteren. Echt in co-creatie.

Succesvolle start van strategische samenwerkingen

Uiteindelijk zetten we meerdere langlopende samenwerking met 'key account' ziekenhuizen op. Binnen de deze samenwerking zijn bovendien meerdere projecten met succes uitgevoerd. Het levert niet alleen beter zorg voor de patient op, het levert ook inzicht op over hoe je zo'n samenwerking tot een succes maakt. Zo leveren deze samenwerkingsverbanden een belangrijke strategische bijdrage aan de toekomst van het farmaceutisch bedrijf. Van leverancier van medicatie naar 'waardepartner' in de zorg.

2

Belangrijkste resultaten

  • Farmaceut en ziekenhuizen werken samen voor de patient
  • Meerdere succesvolle strategische partnerships tussen farmaceut en ziekenhuizen
  • Meerdere projecten afgerond voor een betere zorg voor de patient
  • Farmaceut die meer doet dan medicatie leveren

“Been Management Consulting heeft geholpen om onze rol in de zorg van de toekomst te definieren en daarbij passende waardeproposities te ontwikkelen. Deze worden nu in co-creatie met ziekenhuizen ontwikkeld binnen een meerjarige strategische samenwerkingsovereenkomst, die Been Management Consulting ook opgezet heeft.”

- Business Unit Directeur

"Meer weten over strategische partnerships en waardegedreven zorg?"

Neem contact op met Daniel Brouwer en mail naar: daniel.brouwer@beenmc.com.

Daniel Final