Wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)

De groeistrategie maximaal ondersteunen door de stabiliteit van de productbeschikbaarheid te verhogen door middel van S&OP.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Creëren verbeterde S&O-processen en een verbeterde S&OP-organisatie voor affiliates en het Europees hoofdkantoor.
 • Trainen en coachen medewerkers en het management in het verbeterde S&OP-proces.
 • Borgen dat medewerkers eigenaarschap nemen voor hun nieuwe taken omtrent sales forecasting en replenishment.
 • Stellen een supply chain specifieke set met KPI’s op en voeren deze in.
 • Zorgen ervoor dat de eerste verbeteringen op Supply Chain KPI’s zichtbaar zijn.
 • Verbinden de afdeling Demand & Supply met de affiliates.
 • Borgen de verandering met aangepaste documentatie (SOP’s) en specifieke trainingen en opleidingen.

“Het projectteam heeft een Global Award uit handen van de overall Chief Technology Officer gewonnen voor de implementatie van het sales forecasting en S&OP-proces met affiliates. Dat resultaat is mede bereikt door de inspanningen van Been Management Consulting.”

Director CMM & procurement

De situatie

 • Deze leidende organisatie in innovatieve geneesmiddelen zet een groeistrategie in. Binnen deze strategie moet de leverbetrouwbaarheid van producten aan patiënten zijn gegarandeerd.
 • De organisatie heeft een centrale 'demand & supply-organisatie’ opgezet die zorgdraagt voor een optimale beschikbaarheid van producten voor affiliates in verschillende Europese landen.
 • De optimale beschikbaarheid van producten steunt op een professionele planning van vraag en aanbod. Om toekomstbestendig te zijn is behoefte aan een verbetering van processen en systemen rondom S&OP.
 • Om deze verbetering te realiseren vraagt het management Demand & Supply aan Been Management Consulting om de sales forecasting en replenishment-processen en systemen te verbeteren, de KPI’s in kaart te brengen en de verandering te realiseren.

De aanpak

 • Met een ‘hands-on’ benadering faciliteert Been Management Consulting de afdeling D&S verbeteringen te implementeren in het sales forecasting en replenishment-proces.
 • We maken specifieke behoeften en implementatie-bottlenecks inzichtelijk en valideren deze met de stakeholders, waarmee we ervoor zorgen dat alle medewerkers de verandering omarmen.
 • We werken in een project stapsgewijs aan het (her)ontwerpen, implementeren en optimaliseren van het S&OP-proces, inclusief de sturing op en communicatie rondom supply chain specifieke KPI’s.
 • Been Management Consulting betrekt een groep S&OP ‘champions’ vanuit de affiliate-organisaties die de verandering uitdragen naar collega’s in andere affiliates.
 • We monitoren de effectiviteit van het verbeterde S&OP-proces continu door te kijken naar projectvoortgang en specifieke voortgang op de supply chain KPI’s.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mail naar roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes - Been Management Consulting