Een dialyse ziekenhuis en een biotech bedrijf

Verminderde impact van dialyse op de patiënt

Een dialyse-ziekenhuis met meerdere klinieken en een biotech bedrijf slaan de handen ineen voor dialyse-zorg. Hoe kunnen we het leven van (nier)patiënten verbeteren? Om de impact van dialyse op het dagelijks leven van patiënten te verminderen, willen beide partners de zorgprocessen in de klinieken en thuis verbeteren. Been Management Consulting wordt gevraagd hierin te ondersteunen.

Hoe helpen we met continue verbeteren?

We starten met een workshop waarin de lange-termijn doelen van beide partners worden beschreven en specifieke jaardoelen worden gedefinieerd. Daarna helpen we deze te vertalen naar Key Performance Indicators (KPIs) voor het meten van prestaties in termen van patiënt-waarde, teamprestatie en kosten. Immers, als je samen de waarde voor de patiënt wil vergroten, dan moet je daar wel op kunnen sturen.

De volgende stap is het ontwerpen van een op maat gemaakte LEAN-aanpak. De beproefde methode om processen mee te optimaliseren. Het doel is drieledig: niet alleen de processen in de klinieken en bij thuisdialyse te optimaliseren, maar ook om teamprestaties te verbeteren en kosten te verlagen. We zorgen ervoor dat twintig zorg-professionals met diverse achtergronden en verantwoordelijkheden een LEAN opleiding en coaching ontvangen. Zo zorgen we ervoor dat  continu verbeteren in de klinieken gewaarborgd wordt.

Meer waarde voor de patient en de professional

In totaal voeren we 12 LEAN-verbeterprojecten uit, zowel binnen de klinieken als in de thuisdialyse processen. Ons team begeleidt de zorgprofessionals, die inmiddels officieel en 'greenbelt' in LEAN hebben, in de uitvoering van deze projecten. We zetten daarbij steeds e uitkomsten voor de patient centraal. Welke processen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven voor de patient? Hoe kunnen we deze processen verbeteren?

Niet alleen de patient is hiermee geholpen, ook de teamtevredenheid verbetert. Bovendien groeit het marktaandeel en verminderen de kosten. Kortom, een win-win-win.

dialyse ziekenhuis

Belangrijkste resultaten

  • Biotech bedrijf en ziekenhuis werken samen voor de patient
  • Een betere kwaliteit van leven voor (nier)patienten
  • Hogere tevredenheid onder zorg-professionals
  • Lagere kosten
  • Groter marktaandeel

“Door samen te werken in dit partnership en door kleine stapjes te zetten hebben we grote veranderingen gerealiseerd. Met de optimalisatie die met LEAN gerealiseerd is, hebben we de impact van dialyse op het dagelijks leven van patiënten kunnen verminderen.”

- Director Operations

"Meer weten over strategische partnerships en waardegedreven zorg?"

Neem contact op met Roel Beentjes en mail naar: roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes