Centrum Veilig Wonen

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams

Door focus op teamontwikkeling meer samenhang en effectiviteit binnen teams creëren.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Leggen het fundament voor optimalisatie van cultuur, houding en gedrag door aan communicatie en vertrouwen binnen het team te werken.
 • Richten verbindende structuren in, zodat we informatiesaturatie van de teams verhogen en betrokkenheid bij teamontwikkeling en projecten vergroten.
 • Coachen en begeleiden circa 25 medewerkers in bewustwording van houding en gedrag op het gebied van teamontwikkeling en onderling begrip.
 • Motiveren en betrekken medewerkers bij het vaststellen van de groei in teamontwikkeling en creëren draagvlak om met meer medewerkers aan teamontwikkeling te werken.
 • Verhogen samenhang en verbeteren het functioneren van het team.

“Been Management Consulting heeft de juiste energie voor teamontwikkeling. Ze zetten nieuwe processen in gang en stemmen die af op die van de medewerkers. Daarbij creëren ze bewust een structuur om te kunnen sturen op de functionaliteit van het team. Hun aanpak is een voorbeeld geworden binnen de organisatie. In korte tijd hebben we samen duidelijkheid gecreëerd over resultaten, verwachtingen en rollen.”

Gebiedsmanager CVW

De situatie

 • De organisatie verandert van besturingsstrategie en stelt projectenteams centraal.
 • Deze verandering brengt een aantal risico’s met zich mee. Ten eerste verminderd klantbewustzijn, ten tweede verminderd delen van dilemma’s en successen, ten derde verminderde aandacht voor de totale voortgang en ten vierde verlies van betrokkenheid onder medewerkers.
 • De organisatie bereidt zich daarnaast voor op een nieuwe positie in de markt, waarin zij fuseert met een andere uitvoeringsorganisatie.
 • De opdrachtgever hecht veel aan teams als houvast en smeerolie in onzekere tijden. Bewustwording en draagvlak voor het verbeteren van cross-functionele samenwerking is nodig.

De aanpak

 • Met betrokken medewerkers formuleren we doelen en een continue aanpak. Zo borgen en stimuleren we teamontwikkeling binnen de organisatie.
 • We werken aan het vertrouwen van medewerkers om de samenwerking te optimaliseren door communicatie te verbeteren en te structureren.
 • We ontwikkelen teamvaardigheden en skills van medewerkers door onder andere ‘serious games’ te faciliteren.
 • In coachingssessies werken we aan het verbinden van medewerkers en het praktisch invullen van de samenwerking.
 • Via micro-acties creëren we continuïteit in het bewust werken aan teamontwikkeling.
 • We monitoren de ontwikkeling in houding en gedrag en maken die ontwikkeling inzichtelijk met een groei-overzicht. Dit verhoogt de bewustwording en motivatie om te veranderen.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mail naar roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes - Been Management Consulting