Centrum Veilig Wonen

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties

Het CVW draagt projectendocumentatie volledig en versneld over naar de NAM door introductie van een gedragen proces en besturing, data-gedreven besluitvorming en multidisciplinaire samenwerking​.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Realiseren een tijdige en volledige overdracht van de projectdocumenten (3 maanden voor op planning).
 • Faciliteren een high-performing samenwerking tussen alle stakeholders door een ontwerp en implementatie van een gestandaardiseerd proces, een gedragen governance-structuur en multidisciplinaire samenwerking.
 • Maken data-gedreven besluitvorming mogelijk door expertmatige data-analyse en data-visualisatie
 • Borgen grip op voortgang en resultaat voor alle stakeholders met de introductie van prestatiesturingsbouwblokken (zoals KPI’s en dashboards), een pragmatische en agile werkwijze en toepassing van continu- verbetertechnieken.

“De consultants van Been Management Consulting hebben een moderne manier van samenwerken neergezet. Vanuit gezamenlijkheid en als volwaardig partner hebben ze onze organisatiedoelen versneld.”

Joris Stroobach, Directeur CVW

De situatie

 • De bedrijfsvoering van het CVW eindigt, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt de werkzaamheden over.
 • Om de NCG in staat te stellen de werkzaamheden zelfstandig voort te zetten, draagt het CVW alle lopende en gesloten projecten gerelateerd aan het versterkingsprogramma over.
 • De NAM verzorgt, als opdrachtgever van het CVW, de overdracht van informatie en documentatie naar de NCG.
 • Het CVW opereert onder een dynamische omgeving. Dit betekent dat het CVW de projecten door de jaren heen op evoluerende wijze heeft gedocumenteerd. Dit compliceert het op eenduidige wijze inzichtelijk maken van overdrachtsdata.
 • Het CVW vraagt Been Management Consulting een tijdige en volledige overdracht van projectdocumentatie mogelijk te maken, zodat de operatie ongehinderd voortzetting krijgt en data niet verloren gaat bij de opheffing van het CVW

Onze aanpak

 • Bij aanvang stelt het team van Been samen met de opdrachtgever vast dat eenduidig inzicht, vertrouwen in de data en gezamenlijke besluitvorming randvoorwaardelijk zijn voor een tijdige en volledige overdracht.
 • De projectaanpak draait om transparantie en multidisciplinaire samenwerking op basis van heldere afspraken.
 • Het team stelt het CVW in staat grip op voortgang en resultaten te krijgen, waarmee zij het vertrouwen van de NAM en de NCG krijgt. Dit doet het team door een maatwerkanalyse- en overdrachtsproces te introduceren én door met alle partijen een governance-structuur af te stemmen die een high-performing samenwerking mogelijk maakt.
 • De stakeholders creëren in de komende periode op een agile wijze overzicht en nemen besluiten over de over te dragen documentatie.
 • Het team van Been levert expertise op het gebied van data-analyse en –visualisatie, en weet door intensieve samenwerking met CVW kennishouders de inzichten van de juiste toelichting te voorzien. Het team past continu-verbetertechnieken toe voor maximale efficiëntie en effectiviteit.

Relevante kenniskaarten

Op zoek naar inspiratie, kennis of concrete tools om jouw strategische doelen te halen? Hieronder bieden wij je gratis materiaal aan, in de vorm van ‘kenniskaarten’. Download de kaarten door op een afbeelding te klikken. Daarna kom je op pagina met een korte toelichting en een downloadformulier. Wil je meer weten over de kenniskaarten of strategie executie? Geef dat dan aan in het downloadformulier of neem direct contact met ons op.

Aanbevelingsscore

Op de vraag in hoeverre Centrum Veilig Wonen ons zou aanbevelen op een schaal van 1-10, scoren wij een 8.

"Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mail naar roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes - Been Management Consulting