Centrum Veilig Wonen (CVW)

Agile transformatie van een projectorganisatie

CVW transformeert haar matrix organisatie naar een agile organisatie om zo versneld de organisatiedoelstelling te realiseren.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Implementeren een scrumraamwerk, inclusief scrumteams, dagstarts, sprintplanning en sprintreviews.
 • Faciliteren een weekstart tussen de teamleiders voor afstemming over de behaalde resultaten en de backlog.
 • Ontwikkelen een KPI dashboard.
 • Implementeren een agile besturingsmodel met een wekelijkse rapportagecyclus.
 • Ontwikkelen voor de hele organisatie een training over de agile werkwijze en het scrumraamwerk.

“De consultants van Been Management Consulting hebben een moderne manier van samenwerken neergezet. Vanuit gezamenlijkheid en als volwaardig partner hebben ze onze organisatiedoelen versneld.”

Joris Stroobach, Directeur CVW

De situatie

 • De bedrijfsvoering van het CVW wordt per 31 december 2019 beëindigd en zal vanaf 1 januari 2020 worden uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).​
 • De afronding van de organisatie, de demobilisatie, zal in 2020 doorlopen. Het doel is de organisatie zo snel mogelijk te ontmantelen, zodat de NAM decharge kan geven voor de sluiting van het CVW.
 • Het NCG mag geen hinder ondervinden bij het continueren van de werkzaamheden.
 • CVW is een projectmatige organisatie waarbij de focus van de werkzaamheden gericht is op vastlegging en documentatie. Momenteel bevindt de organisatie zich in een onzekere situatie met een duidelijk doel, maar waarbij onduidelijk is wat de organisatie moet doen – laat staan hoe. Dit vraagt om een flexibele(re) aanpak.
 • Been Management Consulting krijgt de vraag om de demobilisatie op een zo snel mogelijke manier uit te voeren met een werkwijze passend bij de onzekere situatie waarin de organisatie zich bevindt

Onze aanpak

 • Been Management Consulting ontwikkelt samen met het CVW op basis van het scrum raamwerk een agile werkwijze, inclusief governance structuur, prestatiemanagement en overlegstructuur. Deze werkwijze stelt de organisatie in staat om kort cyclisch te werken en in te spelen op de veranderde behoeftes.
 • Samen met het CVW definieert Been Management Consulting de primaire werkstromen, rollen en verantwoordelijkheden en een governance structuur op basis van wekelijkse sprints met een dagstart, sprintreview en sprintplanning.
 • We definiëren in samenwerking met de scrumteams van de verschillende werkstromen de backlog per werkstroom. Wekelijks overleggen de scrumteams onderling over de backlog.
 • Samen met het CVW en de NAM definiëren we verschillende KPI’s, die we uitwerken in een KPI dashboard en beleggen binnen de verschillende scrumteams. We rapporteren de KPI’s wekelijks, zowel binnen het team als aan de NAM.
 • We coachen de scrumteams in de agile manier van werken en veranderen de mindset en het gedrag van medewerkers door de focus op vastlegging en documentatie te verleggen naar werken op basis van resultaten en interactie.
 • We ontwikkelen en geven een training over de agile werkwijze en het scrumraamwerk aan de gehele organisatie.

Relevante kenniskaarten

Op zoek naar inspiratie, kennis of concrete tools om jouw strategische doelen te halen? Hieronder bieden wij je gratis materiaal aan, in de vorm van ‘kenniskaarten’. Download de kaarten door op een afbeelding te klikken. Daarna kom je op pagina met een korte toelichting en een downloadformulier. Wil je meer weten over de kenniskaarten of strategie executie? Geef dat dan aan in het downloadformulier of neem direct contact met ons op.

Aanbevelingsscore

Op de vraag in hoeverre Centrum Veilig Wonen ons zou aanbevelen op een schaal van 1-10, scoren wij een 8.

"Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mail naar roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes - Been Management Consulting