Vesteda

Procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Opdracht

Vesteda heeft ambitieuze groeidoelstellingen gedefinieerd. De grootste commerciële woningbelegger in Nederland heeft de ambitie best-in-class te zijn in haar bedrijfsvoering, niet met als doel kosten te reduceren maar om klanten beter van dienst te zijn, medewerker tevredenheid te vergroten en de beoogde groei beter te faciliteren. Been Management Consulting is gevraagd het procesverbeteringsproject te begeleiden.

Aanpak

De betrokkenheid en de beoogde groei van medewerkers, de gecombineerde aandacht voor quick wins enerzijds en structurele, lange termijn verbeteringen anderzijds zijn de belangrijkste uitgangspunten geweest voor de aanpak. Door middel van een grondige analyse van primaire processen zijn concrete verbetermogelijkheden geïdentificeerd.

Resultaat

De verbetermogelijkheden zijn belegd bij verantwoordelijken in de organisatie en geïmplementeerd. Medewerkers van Vesteda zijn getraind in methoden en technieken om processen te analyseren en te verbeteren.

“Been Management Consulting is een partner gebleken die ons bij de hand heeft genomen op een inspirerende en energieke manier. Ze hebben pragmatische methoden aangereikt, waarbij ze ook in staat waren de aanpak aan te passen aan onze wensen. Wat wij belangrijk vonden was dat we steeds meer zelf in de 'drivers seat' zouden komen en steeds minder hoefden te leunen op externe ondersteuning en dat is prima gelukt. We zijn nu zelf veel beter in staat om binnen Vesteda continue te verbeteren dan aan het begin van dit traject.”

Trudy van Twuyver en Astrid Schlüter

HR Manager bij Vesteda en Directeur Property Management

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Laurent-Jan van der Westen via 06-13 56 44 70, of mail naar: laurentjan.vanderwesten@beenmc.com

Laurent-Jan van der Westen - Been Management Consulting