Sanquin

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean

Het opzetten en uitrollen van een landelijk verbeterprogramma dat locaties en teams in staat stelt om zelfstandig operationele verbeteringen te identificeren en te implementeren.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Geven de organisatie handvatten om zelfstandig het Lean-gedachtegoed en continu verbeteren te implementeren.​
 • Trainen vijftig medewerkers tot Yellow Belt en achttien medewerkers tot Green Belt, waarvan vier tot in-house Lean-trainer. De overige medewerkers (~900) krijgen de Yellow Belt-training van de in-house trainers.​
 • Voeren acht verbeterprojecten samen met de organisatie uit. Green Belts pakken dat jaar een aantal projecten zelfstandig op.
 • Begeleiden en coachen landelijk 74 locaties en teams bij het implementeren van dagstarts, waarbij men structureel prestaties en operationele verbeteringen bespreekt.​
 • Leggen de basis voor een project- en verbeteraanpak die redeneert vanuit de klantwens en zich focust op het elimineren van verspillingen.

“Project FLOW heeft bijgedragen aan de benodigde verbeteringen om met minder evenveel en soms zelfs meer te kunnen doen.”

Directeur Unit Productie Bloedbank

De situatie

 • Sanquin heeft de ambitie om de beste bloedbank ter wereld te worden.
 • Het bedrijf wil een optimale balans tussen de tevredenheid van en veiligheid voor de donor, de patiënt en de medewerker.
 • De bloedbank zoekt naar een manier van werken waarbij medewerkers de klantvraag altijd centraal stellen en dat zij tegelijkertijd meer invloed krijgen op de manier waarop zij hun werk uitvoeren.
 • Sanquin is landelijk actief en heeft locaties en teams verspreid over het hele land.
 • De medewerkers werken over het algemeen al lange tijd bij het bedrijf.

De aanpak

 • We ontwikkelen op basis van de klantwens samen met Sanquin een gefaseerd verbeterprogramma.
 • De basis voor het verbeterprogramma is Lean – een methodiek die medewerkers in staat stelt om bij het doorvoeren van verbeteringen zowel de klant als de eigen werkprocessen centraal te stellen.
 • De aanpak van het verbeterprogramma in een vogelvlucht:
 1. We leiden een eerste groep medewerkers op tot Green Belt (projectleiders) en Yellow Belt (projectmedewerkers). Samen voeren we acht verbeterprojecten conform de Lean-methodologie uit.
 2. Tegelijkertijd ontwikkelen we een in-house Lean Yellow Belt-training, zodat alle medewerkers van de bloedbank ‘dezelfde taal' spreken.
 3. Op basis van de in-house Lean-training leiden we vier Green Belts op tot Lean-trainers (train-de-trainer), die op hun beurt de totale organisatie tot Yellow Belt opleiden.
 4. Vervolgens rollen we gefaseerd op de verschillende locaties in het land een praktisch ‘Lean op de werkvloer-programma’ uit. Hierbij coachen we teams en teamleiders op het dagelijks houden van dagstarts om prestaties en verbeteringen met elkaar te bespreken.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roderick Oe en mail naar: roderick.oe@beenmc.com.

Roderick Oe