Farmaceutische organisatie

Opdracht

Been Management Consulting is door een gerenommeerde farmaceutische organisatie benaderd om de samenwerking tussen twee afdelingen te verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Aanpak

In een plenaire werksessie met alle betrokkenen is het huidige proces vastgesteld en zijn er 75 knelpunten geïdentificeerd. Vervolgens zijn processtappen gedefinieerd, is er overeenstemming bereikt over de in- en output hiervan en is aan de hand van het SIPOC model een lijst met concrete verbeteracties opgesteld.

Resultaat

Er is in hoofdlijnen een gewenste werkwijze afgestemd waardoor ook de belangrijkste KPI’s voor dit ketenproces afgestemd konden worden. De verbetervoorstellen en quick wins zijn direct belegd bij verantwoordelijken binnen de organisatie om direct geimplementeerd te kunnen worden. Ook heeft de werksessie draagvlak gecreëerd om andere verbeteringen in de keten door te voeren.

Aanbevelingsscore

Op de vraag in hoeverre gerenommeerde farmaceutische organisatie ons zou aanbevelen op een schaal van 1-10, scoren wij een 8 .

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mail naar roel.beentjes@beenmc.com.

Roel Beentjes - Been Management Consulting