Afvalinzamelaar en recycler

Nieuwe visie realiseren door organisatietransformatie

Een nationale inzamelaar, sorteerder en recycler van afval wil ook in de toekomst de klant centraal blijven stellen. We formuleren een visie en ontwikkelen en implementeren een nieuw organisatiemodel.

Belangrijkste resultaten

Het team van Been Management Consulting en de opdrachtgever:

 • Ontwerpen de toekomst.
 • Ontwikkelen het benodigde organisatiemodel om deze visie visie voor de en strategie te realiseren.
 • Houden workshops met alle betrokken afdelingen om over de gehele organisatie heen eigenaarschap te creëren door verbeterideeën vanuit de werkvloer te genereren.
 • Stellen een realistisch en gedragen verbeterplan op.
 • Borgen dat medewerkers zelf verbeterinitiatieven kunnen opstarten.

“Het werk van Been Management Consulting heeft geleid tot concrete en heldere verbeterplannen. Samen hebben we die plannen stap voor stap uitgewerkt, zodat wij ook in de toekomst onze klanten centraal kunnen blijven stellen. Been heeft daarbij de afdelingen actief betrokken, waardoor wij nu zelfstandig aan de slag kunnen.”

Operationeel manager inzameling en recycling

De situatie

 • Deze nationale speler in innovatieve en duurzame logistieke systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval zamelt dagelijks vanuit vier locaties met meer dan 150 voertuigen afvalstromen en grondstoffen in.
 • De orderaanname, planners en chauffeurs spelen een cruciale rol in de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van de inzameling.
 • Het bedrijf heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven ondernomen om de prestaties te verbeteren. Met die prestatieverbeteringen wil het meer rust en focus creëren.
 • Nu wil het bedrijf weten hoe de organisatie er in de toekomst uit moet zien om de klant centraal te blijven stellen. Tegelijkertijd willen ze de processen en dienstverlening eenvoudiger maken.

De aanpak

 • Been Management Consulting start met een organisatiescan waarbij we een analyse maken van de organisatiestructuur, het leiderschap, de kennis en vaardigheden van de medewerkers, de systemen en de processen.
 • Deze analyse voeren we uit door het opstellen van een visie met het managementteam en het houden van workshops met betrokken afdelingen.
 • Met het managementteam stellen we ontwerpcriteria op voor de toekomstige organisatie en bepalen we het organisatiemodel en de inrichtingskeuzes.
 • We ontwikkelen een implementatieplan dat leidt tot het stapsgewijs veranderen van de organisatie naar de gewenste situatie. Dit plan maakt onderscheid in besturing, kennis & gedrag en rollen & verantwoordelijkheden
 • Been Management Consulting stelt de organisatie in staat om zelf met behulp van agile methodieken verbeterinitiatieven te starten en uit te voeren.

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Roel Beentjes en mail naar: roel.beentjes@beenmc.com.

corona-consultancy-Roel-Beentjes-Been-Management-Consulting-web