AEGIR-Marine

Positieve impact in de scheepsindustrie

Positieve impact in de scheepsindustrie

Duurzaamheid in de scheepsindustrie, hoe ziet dat eruit? AEGIR-Marine, een wereldwijde specialist in diensten en producten voor de aandrijving van schepen, werkt al langer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zonnepanelen liggen op het dak, aardwarmte zorgt voor verwarming van het kantoor, er zijn diverse sociale projecten. AEGIR-Marine mag tevreden zijn. Toch leeft het idee binnen de directie: er zit meer in. Paul Grizell, Sales Director, vraagt Been Management Consulting om hulp

Belangrijkste resultaten

  • Inzicht duurzaamheidsprestaties in de breedste zin: op besturing, klanten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu
  • Duurzame ambities verankerd vanuit de directie
  • Een uitvoerbaar verbeterplan om positieve impact te vergroten
  • Een team medewerkers dat zelf de duurzaamheidsmetingen kan uitvoeren en de verbeteracties kan oppakken

Verder kijken dan CO2

Om die vraag te beantwoorden, beginnen we bij het begin. Na de kick-off van het project start Leen Zevenbergen met een inspiratiesessie om AEGIR-Marine te prikkelen. Hoe kijken we naar duurzaamheid? Wat is ‘greenwashing’ - en wat niet? Welke industriële bedrijven en dienstverleners kunnen een inspiratiebron zijn voor AEGIR-Marine?

Paul Grizell: “Het team van Been Management Consulting gaf ons het idee om breder naar duurzaamheid te kijken dan CO2 alleen. Dat was een belangrijk inzicht voor onze organisatie.” Het managementteam besluit dan ook: ja, we willen nog veel meer positieve impact maken.

Duurzaamheidsnulmeting

De volgende stap is weten welke impact AEGIR-Marine nu precies maakt, via een duurzaamheidsnulmeting. Het B Impact Assessment van B Lab is een goede tool daarvoor. Het kijkt naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord en meet impact op klanten, medewerkers, de gemeenschap en het milieu. De tool bestaat uit een zeer uitgebreide lijst op al deze onderwerpen en is gebaseerd op onafhankelijke en transparante standaarden.

Ons team helpt AEGIR-Marine om in drie rondes tot de nulmeting te komen. Van algemene kennis over de organisatie in kaart brengen naar het achterhalen van informatie en inzichtelijk maken van kengetallen. En, tenslotte, het stellen van duurzaamheidsdoelen aan de hand van de effort vs. impact matrix. Welke verbeteringen zetten echt zoden aan de dijk?

Kijken naar alle stakeholders

Malou Bok, de consultant verantwoordelijk voor het traject: “Het zit in AEGIR-Marine DNA om goed voor haar medewerkers, klanten en leveranciers te zorgen. AEGIR-Marine zet zich bijvoorbeeld in door gratis onderdelen en service te bieden aan Mercy Ships, een instelling die zorg toegankelijk maakt voor de allerarmsten. In de gesprekken werd al snel duidelijk dat het bij AEGIR-Marine niet alleen om aandeelhouderswaarde draait, maar om waarde voor alle stakeholders. Precies wat ook in zo’n duurzaamheidsnulmeting terugkomt. Heel mooi om te zien.”

“Been Management Consulting gaf ons het inzicht om breder naar duurzaamheid te kijken dan alleen CO2.”

Paul Grizell, Sales Director AEGIR-Marine

Vliegen als pijnpunt

Tijdens de nulmeting komt het meerdere keren op; het hele vliegverkeer is een pijnpunt. AEGIR-Marine heeft locaties in Nederland, Singapore, China, Amerika, Namibië, de Verenigde Arabische Emiraten en Panama. Materialen, producten en de technici reizen de wereld rond om schepen zo snel mogelijk te helpen. De snelheid waarmee dat gebeurt, hoort bij de service van het bedrijf.

Paul Grizell: “Ja, het is een bekend pijnpunt. Vliegen hoort helaas bij onze business. We weten dat dit niet duurzaam is, en dus zoeken we naar alternatieven. Dat betekent dat we in eerste instantie compenseren en streven naar zo veel mogelijk reductie. Inmiddels heeft Malou ons gekoppeld aan de Climate Neutral Group, een organisatie die hiervoor inzicht en innovatieve oplossingen biedt.”

Roadmap voor meer positieve impact

Dan is het tijd voor de resultaten. Hoe ‘scoort’ AEGIR-Marine nu? Op heel veel duurzaamheids-vlakken presteert het bedrijf goed. Zo is AEGIR-Marine sterk in transparantie over haar financiële informatie, in de ontwikkeling van collega’s, in het betalen van eerlijke salarissen, in het onderhouden van langdurige relaties met leveranciers. Op het vlak van recycling, garanties bieden en het monitoren en sturen op klanttevredenheid doet het bedrijf het goed. Daar kan AEGIR-Marine al trots op zijn.

Toch valt er nog meer positieve impact te maken. Met het team van AEGIR-Marine stippelen we een roadmap uit om concrete verbeteringen door te voeren. Gelukkig zijn er een hoop quick wins die het bedrijf snel kan oppakken, zoals haar gedragscode vernieuwen, niet-financiële doelstellingen beschrijven, bewust inkopen en beleid maken voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. Ook brengen we verbeteringen in kaart die wat langer nodig hebben. Denk aan het goed kunnen monitoren van duurzaamheidsdoelstellingen en het betrekken van haar klanten en leveranciers bij duurzame verbeteringen.

Malou: “AEGIR-Marine weet nu wat het te doen staat. De directie, het managementteam en het team van de nulmeting hebben de sterke wil om duurzamer te ondernemen. En daar begint het mee. Ik weet zeker dat zij iedereen binnen AEGIR-Marine, maar ook daarbuiten, aan boord krijgen richting haar duurzame toekomst.”

"Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?"

Neem dan snel contact op met Malou Bok en mail naar Malou.bok@beenmc.com.

Malou Bok square