Over Been Management Consulting

Duurzaam van Strategie naar Executie

Been Management Consulting helpt bij het versnellen van strategie-executie en transformaties. Niet vrijblijvend en op een afstand, maar betrokken en midden in de organisatie, met eigenaarschap en ondernemerschap.

Onze huidige maatschappij en de tijd waarin we leven kent zo veel disruptieve ontwikkelingen – denk alleen maar aan technologische, ecologische en economische ontwikkelingen – dat iedere organisatie en ieder individu genoodzaakt is zijn positie regelmatig opnieuw te bepalen.

Bij Been Management Consulting willen we impact voor onze klanten maken op een manier die recht doen aan de grote disrupties van deze tijd. Om die reden hebben we de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (kortweg de SDG’s). Oftewel Duurzaam van Strategie naar Executie.

Onze ambitie is dat al onze projecten bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarbij focussen we op de volgende sectoren: Chemie, Energie, Farma & Life Sciences en Transport & Mobiliteit. Op deze pagina lees je wat dat inhoudt, waarmee wij je kunnen helpen en natuurlijk wie wij zijn.

Onze Sustainable Development Goals

Been Management Consulting zet zich in voor de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat doen we door onze klanten te helpen te bepalen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan deze doelen en hoe ze duurzaamheid kunnen inbedden in hun organisatie en in hun bedrijfsvoering.

De SDG’s moeten de wereld in 2030 voor iedereen een betere en duurzamere plek maken. Bijna alle landen ter wereld, inclusief Nederland, hebben de SDG’s ondertekend. We gaan graag met jouw organisatie aan de slag.

sdg-duurzaam-transformatie-been-management-consulting

Wat zijn SDG’s

Er zijn 17 SDG’s geformuleerd, daaronder hangen 169 specifiekere targets. De SDG’s zijn bepaald in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor mensen en organisaties om om te gaan met uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Duurzame missie

Onze missie is opdrachtgevers te helpen bij het realiseren van hun strategische doelstellingen op een manier die past bij de uitdagingen van deze tijd en dus bijdraagt aan de SDG’s. Dat maken we heel concreet. Het is ons doel om in 2024 bij al onze opdrachten een aantoonbare, positieve bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals.

Dit doen we door onze op maat gemaakte aanpak, schouder aan schouder met onze opdrachtgevers. Altijd met het hoofd en met het hart, omdat we geloven dat een bedrijfsmatige (= hoofd) aanpak altijd gepaard moet gaan met een menselijke (= hart) aanpak.

Been Management Consulting is voornamelijk actief in vier sectoren, elk met eigen SDG’s. De sectoren zijn Energie & Semi Publiek, Farma & Life Sciences, Industrie en Transport & Mobiliteit. Daarbij zetten wij ons in voor de volgende doelen:

SDG-doelstellingen-been-management-consulting
SDG-doelstellingen-been-management-consulting-mobiel

Maak kennis met onze verderkijkers

Bij impact maken kijken we verder dan cijfers. Verder dan WHY, HOW en WHAT. Wij beginnen bij WE.

WE staat voor onze werkwijze waarin samenwerking centraal staat. Wij werken zij aan zij en staan naast je in het veld. Samen met jou willen we impact maken die blijvend is. Onze opdracht is pas geslaagd als jouw organisatie het zelf kan doen. Om dat te bereiken kijken we verder dan naar de getallen in Excel.

Minder cijferkijkers, meer verderkijkers.

Hieronder rouleren drie van ons. De rest vind je in dit overzicht.

Mariska Schooneveld - Been Management Consulting

Mariska Schooneveld

"Volg je hart want dat klopt! Je hoofd zal je helpen je hartenwensen te behalen."

Leen Zevenbergen

"Toeval bestaat niet"

Marieke-Besamusca-been-management-consulting

Marieke Besamusca

"Change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end."

Onze opdrachtgevers

Wij werken samen met ambitieuze organisaties die willen groeien en verbeteren, die een duurzame strategie willen vertalen in een duurzame executie.

Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende sectoren: Afval & Grondstoffen, Chemie, Energie, Farma & Life Sciences en Transport & Mobiliteit.

Hieronder vind je enkele van onze cases. Je kunt ze filteren op sector en propositie.

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case