Zo word je de Max Verstappen van strategie-executie
Roel Beentjes
22 jul 2016

Hoe rijdt jouw organisatie een succesvolle Formule 1-race?

Max Verstappen: wie kent hem niet? De succesvolle autocoureur heeft in korte tijd naam gemaakt in Nederland en daarbuiten. Met een vader als wereldberoemd Formule 1-coureur en een moeder als begenadigd kartster mag het racen hem dan in het bloed zitten, toch is het succes hem niet zomaar komen aanwaaien. Bij een goede race komt immers veel meer kijken dan talent alleen. En zo is het ook in het bedrijfsleven.

De sleutel tot succes

Van een goede auto met krachtige motor en perfecte banden tot een fitte coureur: een adequate basisuitrusting is het fundament voor het behalen van goede resultaten. Maar ook de uitvoering tijdens de race is natuurlijk cruciaal. Een snelle start, een slimme bandenwissel en de juiste inhaalmanoeuvres door de bestuurder zijn – naast een goede basisuitrusting – de sleutel tot succes.

Hoe rijdt jouw organisatie een succesvolle Formule 1-race?

In tegenstelling tot Max Verstappen hebben veel organisaties moeite om tot strategisch succes te komen. De grootste uitdaging zit ‘m vooral in een succesvolle uitvoering van de strategie. Bij maar liefst 90% van de organisaties leiden strategische doelstellingen niet tot het geplande resultaat. Tijd dus om hier verandering in te brengen. Hoe? Door aandacht te schenken aan dezelfde aspecten als Max Verstappen:

  1. Zorg allereerst voor een goede basisuitrusting. Dit zijn de randvoorwaarden die nodig zijn om een goede strategie-executie te realiseren. Denk hierbij aan goed leiderschap, plan&planning, duidelijke maatstaven en kernwaarden.
  2. Maar… daarmee ben je er dus nog niet! Net als bij F1-races is een perfecte uitvoering essentieel. En daarvoor is een aantal stappen nodig die het proces van strategie-executie omvatten, zoals het creëren van een helder toekomstbeeld, het faciliteren van verandering, juiste besluitvorming, leren en groeien.

Benchmark strategie-executie

Hoe groot is de realisatiekracht in jouw organisatie? Op welke onderdelen scoort jouw bedrijf het best en welke verbeterpunten zijn er? Om meer inzicht te krijgen in de prestaties van jouw bedrijf én om te kunnen bijsturen waar nodig, heeft been mc een benchmarkonderzoek over strategie-executie gelanceerd. In de benchmark komen aspecten aan bod die bedrijven verder kunnen helpen bij het succesvol uitvoeren van de geformuleerde strategie. Inmiddels hebben 25 bedrijven de benchmark ingevuld. Een paar opmerkelijke resultaten uit het onderzoek:

Op welke vlakken presteren bedrijven vaak goed?

  • Veel organisaties zien de noodzaak voor verandering in.
  • Het leiderschap in veel organisaties biedt een helder toekomstperspectief.
  • De visie wordt regelmatig en consistent herhaald.

Wat zijn de grootste valkuilen?

  • De IT-omgeving is vaak niet in staat zich snel aan te passen aan veranderingen en vormt vaak een blokkade voor het succesvol uitvoeren van de strategische doelen.
  • Er wordt onvoldoende vaak ‘nee’ gezegd, waardoor een gebrek aan focus ontstaat.
  • Werknemers spreken elkaar niet genoeg aan op gedrag.

Word ook de Max Verstappen van strategie-executie!

Wil jij ook inzicht in de managementprestaties van jouw organisatie? Ben je benieuwd op welke punten verandering nodig is om tot meer realisatiekracht te komen? Doe dan ook mee aan het gratis benchmarkonderzoek van been mc. Aanmelden kan hier!

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case