Zo creëer je een succesvolle organisatie in een digitale wereld

Digitale transformatie gaat niet over het implementeren van nieuwe technologie. En ook niet over aantrekken van nieuwe mensen. Het is de kunst mensen die je al in huis hebt te helpen hun rol opnieuw vorm te geven.

Digitale transformatie is een containerbegrip voor alles dat te maken heeft met technologische ontwikkelingen waardoor businessmodellen en de wijze waarop bedrijven waarde toevoegen voor klanten veranderen. Onder digitale transformatie verstaan wij veranderingen door:

  1. Vergroting van connectiviteit (internet of things)
  2. Digitalisering van processen (door bijvoorbeeld 3D en 4D)
  3. Automatisch data gedreven besluitvorming (door bijvoorbeeld artificial intelligence en machine learning)
  4. Transformatie van het businessmodel (door bijvoorbeeld blockchain en digitale platformen)

Technologie is een faalfactor als je het niet onder de knie krijgt. Maar technologie is geen succesfactor. Mensen zijn dat wél! En hoewel technologie sneller verandert dan ooit, veranderen de behoeften van medewerkers nauwelijks – zij willen vooral zinvol werk doen en hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding in tijden van verandering.

Nieuwe mindset

De snelle adoptie van technologie heeft tot een nieuwe mindset geleid bij zowel consumenten als bij organisaties. Namelijk dat we massaal verwachten dat alle informatie over producten en diensten altijd en overal beschikbaar is. Hoe deze mindset zich verder ontwikkelt weet niemand, maar dat we moeten veranderen staat vast. Om hierop in te kunnen blijven spelen moeten organisaties anders worden ingericht.

Wat je veelvuldig in de media tegenkomt als het over digitalisering gaat, zijn digitale pioniers in de ICT- en dienstensector zoals WhatsApp, Uber, AirBnB, Amazon en Deliveroo. Stuk voor stuk bedrijven die bestaande markten ontwrichten. Logischerwijs blijven organisaties in traditionele sectoren zoals de bouw- en zorgsector achter, zij beschikken niet van nature over een digitaal hart. In deze sectoren is digitalisering vaak geen topprioriteit maar een nice to have. Daardoor investeren ze vooral in backofficesystemen, niet in directe klantcommunicatie. En we zien dat verbeterinitiatieven vanuit een silo worden opgestart, in plaats van een breed gedragen samenwerking.

De uitdaging is om deze traditionele organisaties te transformeren naar digitaal gedreven organisaties, zodat ook zij aan de veranderende vraag kunnen blijven voldoen. En dat is niet wenselijk maar noodzakelijk. Zo staat de bouwsector voor een enorme opgave als het gaat om verduurzaming en energieneutraliteit, en door de vergrijzing is de zorg een groeimarkt die kampt met een tekort aan goede mensen.

In vrijwel alle sectoren zien we dat er te veel focus ligt op het implementeren van nieuwe technologie. En dus te weinig op het opnieuw vormgeven van de nieuwe rol van mensen, die steeds meer extern gericht moeten zijn. Wij helpen bij het vormgeven van die nieuwe rol.

Head & Heart Model

Wij verbinden de bedrijfskant met de menskant. Hiermee geven we duiding en richting aan technologische veranderingen. Voor transformatievraagstukken maken we gebruik van het zogeheten Head & Heart Model. Dit model start vanuit een visie en is gericht op zowel de bedrijfskant (meten van voortgang, rollen en verantwoordelijkheden, organisatiestructuur en teams) als op de menskant (leren en samenwerken, mindset en gedrag, leiderschap en coaching). Om een transformatievraagstuk succesvol uit te voeren ontwerpen wij in co-creatie met organisaties programma’s en projecten om digitaal te kunnen accelereren.

Hoofd en hart-model - Het andere veranderen - Been Management Consulting

Praktijkvoorbeelden digitale transformatie

Een bedrijf in de sierteeltsector worstelt met de volgende vraag. Hoe zorgen we ervoor dat werknemers, klanten en leveranciers integraal onderdeel worden van het herinrichten van de organisatie, ondersteund door platforms en digitale processen?

We hebben dit aangepakt door de technologische veranderingen voor medewerkers concreet te maken en in de tijd te zetten. Hiermee creëer je rust in de organisatie. Tegelijkertijd maken we de afstand tussen de teams die de techniek ontwikkelen en de teams die techniek gaan gebruiken zo klein mogelijk. Hiervoor maken we gebruik van een agile methode zoals bijvoorbeeld scrum. Door met de ontwikkelaars en gebruikers gepaste activiteiten en werkvormen te bedenken en in te zetten, kunnen mensen in een vroeg stadium en on-the-job kennismaken met technologie. Denk bijvoorbeeld aan expo’s, simulaties en pilots. “Meten van voortgang” & “Mindset en gedrag” versterken elkaar in deze case.

Lees ook onze blog ‘Waarom Digital Transformation zo moeilijk is (en waarom we er toch écht aan moeten geloven)’

De bouwsector

In de bouwsector komen we een andere uitdaging tegen. Een klantcontactcenter heeft onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid van meerdere bouwadviseurs om werk gelijktijdig uit te kunnen voeren. Daardoor verloopt het klantcommunicatieproces inefficiënt. Hoe kunnen we dat digitaal optimaliseren?

Om die vraag te beantwoorden treden we verbindend op door de betrokkenen bij elkaar te brengen om betere samenwerking te stimuleren. Een jobs-to-be-done workshop vergroot het begrip van elkaars perspectief. Door daarna met de betrokkenen en partners naar digitaliseringsoplossingen te kijken kan er, door het klein te houden, in korte tijd een Minimum Viable Product worden ontwikkeld. Je creëert hiermee direct waarde én je kunt snel feedback ophalen om het product door te ontwikkelen. “Rollen en verantwoordelijkheden” en “Leren en samenwerken” maken in deze case het verschil.

Digitale transformatie - Glen Schrijvers - Been Management Consulting

Schiphol Group

Om onze werkwijze verder te concretiseren delen we een case van Schiphol Group waar we momenteel aan werken. Namelijk: Hoe zorgen we ervoor dat in 2021 een zogenoemde Digital Twin (digitale kopie) van de fysieke assets van de luchthaven is ontwikkeld en het werken met 3D-technologie normaal is?

In deze case is het doel om data en informatie van luchthaven assets gefaseerd in 3D-modellen op te bouwen, zodat het gebruikt kan worden tijdens bouw- en vernieuwingsprojecten en voor assetmanagement om slimmer te kunnen werken. Een complexe opgave omdat dit relatief nieuwe technologie betreft voor een regieorganisatie.

Om dit doel te bereiken is een aantal stappen gezet. Met de betrokken stakeholders binnen Schiphol zijn bewustwordingssessies en inhoudelijke trainingen georganiseerd, waarin expliciet is stilgestaan bij mindset en gedrag om succesvol te kunnen zijn met nieuwe technologie. Vervolgens hebben we met een kernteam op een vaste dag in de week inloopochtenden georganiseerd waar technologie en proceskennis samenkomen om on-the-job en laagdrempelig te kunnen leren.

Extern is er met belangrijke partners zoals luchthavenarchitecten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven een gezamenlijke visie ontwikkeld. Met hen hebben we formele leer- en ontwikkelafspraken gemaakt om beter digitaal samen te werken. Daarmee stimuleren we ketensamenwerking, werken ze mee aan change-producten en stimuleren we een cultuur waarin iedereen leert en groeit. “Mindset en gedrag”, “Organisatiestructuur en teams” en “Leren en samenwerken” zijn in deze case essentiële ingrediënten.

 

Herken je deze digitaliseringsvraagstukken of wil je meer weten over onze dienstverlening? Bel dan ons team van Been Management Consulting op +31 (0)20 760 2150.

Meer weten?

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

Thomas Dinjens landscape

Ontmoet Thomas Dinjens, food transition consultant

Van voetbal naar voedsel. Afgelopen maand maakte Thomas Dinjens zijn transfer van AFC Ajax naar ons voedseltransitie team. Welke consulting ervaring neemt hij mee? Waarom koos hij voor Been Management Consulting? En wat maakt de…

Lees verder »

AAR

Een passende duurzaamheidsstrategie

Kan een bedrijf in de luchtvaart positieve impact maken? We spreken met Eric Bron en Esther Luijendijk van AAR CORP., een wereldwijde opererende dienstverlener in de luchtvaart. Wat betekent duurzaamheid voor hun type bedrijf? En…

Lees verder »

3 stappen om de energietransitie te versnellen

Wat kunnen bedrijven doen om de switch naar duurzame energiebronnen te versnellen? Energietransitie expert Tijmen van Diepen deelt zijn tips. In 3 stappen kunnen energie-intensieve bedrijven echt meters maken.  Nederlandse bedrijven hebben lang geprofiteerd van…

Lees verder »