Vraag: wie brengt bijna de helft van de patiënten naar huis?

Volgens onderzoeksbureau Gupta kan 46% van de huidige ziekenhuiszorg worden verleend bij patiënten thuis. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten geeft daarnaast in een recent onderzoek aan dat meer dan de helft van de patiënten graag (deels) thuis wil worden behandeld. Dat is een van de redenen waarom de Patiëntenfederatie Nederland de beweging van zorg naar huis actief ondersteunt en promoot. Onze overheid heeft zich samen met diverse medische partijen in een meerjarenakkoord uitgesproken voor het actief stimuleren van het verplaatsen van zorg naar huis

Wachten voor groen licht

Je zou zeggen: alle seinen op groen, iedereen wil zorg naar huis! Het aantal proeftuinen en initiatieven groeit dan ook gestaag, maar is vaak beperkt qua regionale schaal, aantallen patiënten en complexiteit van de behandeling die naar huis wordt verplaatst. Hoe komt dat?

Het antwoord lijkt simpel: de weg naar het doel is complex en kent vele belanghebbenden. In veel ziekenhuizen ontbreekt de visie en ambitie om duidelijke keuzes te maken over welke zorg naar huis kan of moet. Doordat zorg verschuift naar buiten het ziekenhuis verandert het verdienmodel van nagenoeg alle spelers in de zorgketen.

Bekijk de Farma & Life Sciences-cases van Been Management Consulting.

Daarom is het belangrijk dat er nagedacht wordt over de zogenoemde ‘integrale case’. In deze case wordt, naast de klinische en andere voordelen voor de patiënt, voor iedere belanghebbende in de zorgketen de investering en het rendement van zorgverplaatsing opgenomen. Van specialist tot poliklinische apotheker en verzekeraar. En van overheid (het maatschappelijk belang) tot huisarts en mantelzorger.

Wie begint

Pas als voor alle spelers de consequenties helder zijn, komt de zorgketen in beweging. Er ontstaat een solide basis om zorg te verplaatsen en waar nodig compensaties in te regelen zodat de investering in het verplaatsen van zorg voor alle stakeholders in balans is.

Maar wie neemt het voortouw? Wie pakt de regie voor zo’n complexe ‘integrale case’? Daarover hoor ik graag jouw mening. Reageer op dit artikel en laat weten hoe je hier tegenaan kijkt.

Wellicht vind je dit ook interessant

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Meer weten?

Roel Beentjes - Been Management Consulting