Welk deel van jouw toegevoegde waarde staat op het spel?

We leven in een wereld waarin volledige industrieën haast van de ene op de andere dag op de rand van de afgrond belanden. Waarin het succes van gisteren geen enkele garantie meer biedt voor het succes van morgen. In zo’n wereld sta je vroeg of laat ook stil bij je eigen toegevoegde waarde en je business model. Dat is logisch en nodig.

Hoe robuust is het business model van je organisatie? Moet je je bang laten maken door de onheilsprofeten? Of is het verstandiger koers te houden en vertrouwen te hebben in de gekozen richting?

De ‘waarde op het spel’-methode
Been Management Consulting heeft een pragmatische en concrete methode ontwikkeld om bovenstaande vragen te beantwoorden. Deze bewezen methode draait om het inzichtelijk maken van de robuustheid van je business model. In plaats van struisvogelpolitiek te bedrijven of emotionele discussies te voeren, biedt het handvatten voor een feitelijk aanpak die leidt tot verhelderende inzichten. En dat is belangrijk, want het gaat over de toekomstige gezondheid van de organisatie. Overleef je het als een andere wind gaat waaien? En bij een storm?

De waarde op het spel-methode (value at risk) van Been Management Consulting bestaat uit drie stappen:

  1. Waardetransparantie (Value Transparancy)

In deze eerste stap maken we inzichtelijk welke waarde jouw organisatie genereert met welke business activiteiten. Snap je exact waar jullie toegevoegde waarde zit en hebben jullie een gezamenlijk beeld van het economische model van de organisatie? Dan ontstaat een objectief en volledig beeld van alle waarde toevoegende activiteiten van de organisatie. En dat beeld is cruciaal om inzichtelijk te kunnen maken wat er op het spel staat.

  1. Waarde op het spel (Value at Risk)

De wereld verandert voortdurend en iedere organisatie ondervindt daarvan de consequenties. Toch blijft het vaak vaag en onbesproken welk deel van de waarde exact op het spel staat door bijvoorbeeld markt- of technologische ontwikkelingen. Stap twee in onze methode is hierop gericht. Het doel is kwantitatieve inzichten krijgen over de aard en omvang van de potentiële impact van kansen en bedreigingen op het verdienpotentieel van de organisatie. Dit doen we door iedere relevante ontwikkeling te analyseren en te bepalen hoeveel invloed die ontwikkelingen hebben op welke van je producten en diensten.

  1. Waarde geborgd (Value Secured)

Als de potentiële impact van ontwikkelingen in de omgeving is benoemd en gekwantificeerd, ben je er nog niet. Je moet namelijk ook passende maatregelen benoemen. Die maatregelen kunnen van verschillende aard zijn. Je kunt je bijvoorbeeld richten op het mogelijk maken van de gewenste positieve value impact of juist op het afwenden of beperken van eventuele bedreigingen. Op basis van aannames en analyses maken we inzichtelijk in welke mate de maatregelen effect hebben op jullie toegevoegde waarde.

Lees ook onze blog over de Change Impact Assessment en succesvolle transformaties

Randvoorwaarden van de methode
Aan een effectieve en succesvolle uitvoering van deze aanpak zijn enkele randvoorwaarden verbonden. De belangrijkste daarvan zijn ten eerste het goed inschatten van en omgaan met de onzekerheid die inherent is aan dit type vraagstukken. En ten tweede het mobiliseren van de juiste kennis en inzichten binnen de organisatie door mensen te betrekken die de markt en de business heel goed kennen en vanuit een dagelijkse verantwoordelijkheid aan de business kunnen meewerken.

De robuustheid van je business model is op deze manier niet meer vaag en ongrijpbaar. Je kunt hem concretiseren en kwantificeren, zodat je op basis van de verkregen inzichten kunt werken aan een robuuster, toekomstbestendig business model.

 

Meer weten over hoe deze aanpak voor jouw organisatie van waarde kan zijn? Neem dan contact op met Laurent-Jan van der Westen. Bel of App naar +31 (0)6 1356 4470 of bel ons team van Been Management Consulting op +31 (0)20 760 2150.

 

Meer weten?

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

Amgen’s story

Putting patients first in Amgen’s supply chain Biotechnology company Amgen provides treatments for patients who suffer from severe diseases. It focuses on six therapeutic areas: cardiovascular disease, oncology, bone health, hematology, nephrology and inflammation. Research…

Lees verder »

NOW partners Ecosystem

Announcing a new Alliance: Been Management Consulting + NOW Partners

Scaling up business for good Been Management Consulting and NOW Partners launch a new alliance to support companies in their transitions towards regenerative value creation – doing well by doing good. The two advisory groups…

Lees verder »

Consultancy.nl: Been Management Consulting brengt zorgpodcast uit

Consultancy.nl, het platform voor consultants en consultancy, schrijft over Health Talks. Het artikel gaat in op de verschillende gasten en afleveringen van onze podcast-serie over de zorgtransitie. Wist je dat de populariteit van podcasts blijft…

Lees verder »