Skip to content
Welk deel van jouw toegevoegde waarde staat op het spel?
Laurent-Jan van der Westen
27 mei 2019

We leven in een wereld waarin volledige industrieën haast van de ene op de andere dag op de rand van de afgrond belanden. Waarin het succes van gisteren geen enkele garantie meer biedt voor het succes van morgen. In zo’n wereld sta je vroeg of laat ook stil bij je eigen toegevoegde waarde en je business model. Dat is logisch en nodig.

Hoe robuust is het business model van je organisatie? Moet je je bang laten maken door de onheilsprofeten? Of is het verstandiger koers te houden en vertrouwen te hebben in de gekozen richting?

De ‘waarde op het spel’-methode
Been Management Consulting heeft een pragmatische en concrete methode ontwikkeld om bovenstaande vragen te beantwoorden. Deze bewezen methode draait om het inzichtelijk maken van de robuustheid van je business model. In plaats van struisvogelpolitiek te bedrijven of emotionele discussies te voeren, biedt het handvatten voor een feitelijk aanpak die leidt tot verhelderende inzichten. En dat is belangrijk, want het gaat over de toekomstige gezondheid van de organisatie. Overleef je het als een andere wind gaat waaien? En bij een storm?

De waarde op het spel-methode (value at risk) van Been Management Consulting bestaat uit drie stappen:

  1. Waardetransparantie (Value Transparancy)

In deze eerste stap maken we inzichtelijk welke waarde jouw organisatie genereert met welke business activiteiten. Snap je exact waar jullie toegevoegde waarde zit en hebben jullie een gezamenlijk beeld van het economische model van de organisatie? Dan ontstaat een objectief en volledig beeld van alle waarde toevoegende activiteiten van de organisatie. En dat beeld is cruciaal om inzichtelijk te kunnen maken wat er op het spel staat.

  1. Waarde op het spel (Value at Risk)

De wereld verandert voortdurend en iedere organisatie ondervindt daarvan de consequenties. Toch blijft het vaak vaag en onbesproken welk deel van de waarde exact op het spel staat door bijvoorbeeld markt- of technologische ontwikkelingen. Stap twee in onze methode is hierop gericht. Het doel is kwantitatieve inzichten krijgen over de aard en omvang van de potentiële impact van kansen en bedreigingen op het verdienpotentieel van de organisatie. Dit doen we door iedere relevante ontwikkeling te analyseren en te bepalen hoeveel invloed die ontwikkelingen hebben op welke van je producten en diensten.

  1. Waarde geborgd (Value Secured)

Als de potentiële impact van ontwikkelingen in de omgeving is benoemd en gekwantificeerd, ben je er nog niet. Je moet namelijk ook passende maatregelen benoemen. Die maatregelen kunnen van verschillende aard zijn. Je kunt je bijvoorbeeld richten op het mogelijk maken van de gewenste positieve value impact of juist op het afwenden of beperken van eventuele bedreigingen. Op basis van aannames en analyses maken we inzichtelijk in welke mate de maatregelen effect hebben op jullie toegevoegde waarde.

Lees ook onze blog over de Change Impact Assessment en succesvolle transformaties

Randvoorwaarden van de methode
Aan een effectieve en succesvolle uitvoering van deze aanpak zijn enkele randvoorwaarden verbonden. De belangrijkste daarvan zijn ten eerste het goed inschatten van en omgaan met de onzekerheid die inherent is aan dit type vraagstukken. En ten tweede het mobiliseren van de juiste kennis en inzichten binnen de organisatie door mensen te betrekken die de markt en de business heel goed kennen en vanuit een dagelijkse verantwoordelijkheid aan de business kunnen meewerken.

De robuustheid van je business model is op deze manier niet meer vaag en ongrijpbaar. Je kunt hem concretiseren en kwantificeren, zodat je op basis van de verkregen inzichten kunt werken aan een robuuster, toekomstbestendig business model.

 

Meer weten over hoe deze aanpak voor jouw organisatie van waarde kan zijn? Neem dan contact op met Laurent-Jan van der Westen. Bel of App naar +31 (0)6 1356 4470 of bel ons team van Been Management Consulting op +31 (0)20 760 2150.

 

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Advies- en uitvoeringsorganisatie bouwprojecten

Advies- en uitvoeringsorganisatie bouwprojecten Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams Door focus op teamontwikkeling meer samenhang en effectiviteit binnen teams creëren. Belangrijkste resultaten Het team van Been Management Consulting en…

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Internationale farmaceut Definiëren serialisatiestrategie en -programma Een internationale farmaceut helpen bij het tijdig opzetten en uitvoeren van de serialisatiestrategie en ​-projecten voor een al veranderende organisatie Belangrijkste resultaten Het…

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het oprichten van een Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Groeistrategie ondersteunen met prestatiemanagement​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Onderzoek naar de voor- en nadelen van decentralisatie.

Bekijk deze case

Het samen opstellen van een plan voor de volgende groeifase.

Bekijk deze case

Het op een significant hoger niveau brengen van de volwassenheid en de prestaties van de financiële functie van het Hoogheemraadschap Delfland.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

Het versterken van de samenwerking tussen twee afdelingen om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Het verhogen van de productiviteit en het verminderen van technische stilstanden.

Bekijk deze case