Ontwikkel jezelf met ‘Ont-wikkel’
Mariska Schooneveld
05 aug 2016

Samen met andere zelfstandig professionals investeren in je ontwikkeling is niet alleen leuker dan alleen, maar levert ook nog eens veel meer op.

Als zelfstandig professional heb je het al druk genoeg. Door de werkdruk en de waan van de dag blijkt het vaak lastig te zijn tijd vrij te maken voor je eigen ontwikkeling.. Met dat idee heeft been het programma ‘ont-wikkel’ opgezet. Want samen met andere professionals investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling is niet alleen leuker dan alleen, het levert ook nog eens veel meer op.

Hoewel zijn eerste jaar als ondernemer direct succesvol was, merkte oprichter van been mc Roel Beentjes dat hij toch iets miste; verbinding met andere professionals. Hij besloot een aantal bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers te organiseren voor andere zelfstandigen. Het sloeg zo aan dat hij besloot het concept voort te zetten. Inmiddels is trainings- en netwerkgroep ‘ont-wikkel’ uitgegroeid tot een gevarieerd programma voor zelfstandig professionals op het gebied van strategie-executie.

Drie bijeenkomsten van twee dagen

‘ont-wikkel’ bestaat op dit moment uit twee groepen; de eerste groep is nu met het tweede jaar bezig, de tweede groep is dit jaar gestart. Verspreid over het jaar omvat het programma drie bijeenkomsten van elk twee dagen, waarbij de groepen naast elkaar en deels met elkaar gezamenlijk aan de slag gaan met professionele trainers en inspirerende sprekers.

De basis: vertrouwen

Omdat verbinding in de groep essentieel is voor het programma, wordt in het begin vooral gewerkt aan vertrouwen. Daarnaast ligt de focus in het eerste jaar met name op persoonlijke ontwikkeling: de hart-kant. Vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat zijn mijn ontwikkelpunten, zowel zakelijk als privé?’ staan de eerste bijeenkomsten centraal. Het tweede jaar vindt verdere verdieping plaats en is het programma vooral gericht op het hoofd-deel. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van vakvaardigheden als commerciële slagkracht, persoonlijke effectiviteit en communicatie.

Maar ‘ont-wikkel’ biedt nog meer…

Naast de bijeenkomsten voorziet het programma in een wekelijkse buddy-call, waarbij je als deelnemer met je buddy kunt sparren over zaken waar je tegenaan loopt. Ook zijn er tussendoor drie intervisiebijeenkomsten waarbij de professionals aan de slag gaan met casussen uit hun eigen praktijk. Ten slotte zijn er ook nog twee bijeenkomsten waar beide groepen samenkomen: de Indian Summer Borrel en het einddiner. Uiteindelijk vormen de deelnemers namelijk samen één netwerkgroep.

Elkaar blijven ontwikkelen

Medewerkers van been mc doen zelf ook mee met het programma, vertelt Mariska Schooneveld. ‘Dat is ontzettend leuk en nuttig, want het stelt mij niet alleen in staat mijn functie beter uit te oefenen – ik houd mij bezig met de coördinatie van het programma – hierdoor krijg ik ook de kans het programma eigen te maken omdat je het zelf doorleeft en daarnaast is het heel fijn om op deze manier goed contact met de professionals te hebben. Na elk blok bel ik alle deelnemers op om te vragen hoe ze de sessie ervaren hebben en wat ze nog nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Zodat we zo goed mogelijk kunnen inspringen op de behoeften en we de kwaliteit zo hoog mogelijk houden. Wij vinden het belangrijk om het programma samen met de professionals invulling te geven en ik denk dat dat ook de kracht ervan is. Vanuit de groep kunnen we elkaar blijven ontwikkelen en zo blijft het concept uniek.’

De diepte in

Wat maakt ‘ont-wikkel’ volgens Mariska bijzonder? ‘Persoonlijk vind ik het enorm inspirerend om te zien hoe snel er vertrouwen is ontstaan binnen de groep. Het programma gaat echt de diepte in en daardoor was de verbinding al direct na het eerste blok heel intens.’

Bekijk hier de video!

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case