Lonneke van der Horst staat aan het stuur van innovatie in mobiliteit

Lonneke van der Horst is Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive. Naast het leasen van auto’s kun je bij ALD ook terecht voor andere vormen van mobiliteit. Denk aan openbaar vervoer of een fiets leasen. Daarnaast adviseren ze bedrijven die hun mobiliteitsaanpak willen veranderen. Met 1,7 miljoen voertuigen in 43 landen zijn ze het op één na grootste leasebedrijf ter wereld. Hoe kijkt zo’n grote organisatie naar de transities in de markt van mobiliteit en transport?

We beginnen met een stelling: Door het toenemend gebruik van deel vervoersmiddelen zal het autobezit eerder uitzondering dan regel worden

Niet mee eens: ik zie wel dat het aandeel deelvervoer gaat toenemen, met name in stedelijk gebieden. Maar als je het landelijk bekijkt of op wereldwijd niveau, dan ben ik ervan overtuigd dat autobezit nog de dominante factor blijft.

Maar ik zie een onderscheid tussen stedelijk en niet-stedelijk gebied. Volgens mij wordt deelvervoer binnen de steden nog groter. In de stad zal de auto zijn dominantie verliezen, maar op landelijk niveau zal daar nog een hele tijd overheen gaan.

Stelling 2: De auto zal binnen 10 jaar haar prominente rol in het stadsverkeer in hoog tempo verliezen en daardoor zal de stad leefbaarder worden

Eens. Ik geloof dat de auto in de steden minder dominant zal worden. Met name de overheid speelt daarin een belangrijke rol. Dat zie je nu al op straat en ook in de plannen. Er zullen allerlei maatregelen verder worden doorgevoerd om de steden autoluw te maken. Bepaalde delen worden dan niet meer toegankelijk worden voor auto’s. Daarnaast zullen mensen vrijwillig kiezen voor een alternatief, omdat het op dat moment gunstiger is. Door inzet van data en door technologie wordt het makkelijker om alternatieve vormen van mobiliteit te gebruiken.

ALD leasemaatschappij - Been Management Consulting

Wat doet jou geloven dat mensen die auto gaan loslaten? De auto wordt niet voor niets de heilige koe genoemd.

In het verleden was de auto al meer een statussymbool dan nu. Het was heel belangrijk welk merk en model je reed. Dat verandert nu volop. Als leasemaatschappij zien we dat mensen behoefte hebben aan automobiliteit en niet zozeer een specifieke auto. De volgende stap is dat die automobiliteit zelf ook minder belangrijk wordt. Mensen gaan veel meer kijken naar wat de meest ideale vorm is voor de reis die we gaan afleggen.

Wat is jouw affiniteit met het onderwerp vervoer of mobiliteit, waar ligt jouw passie?

Toen ik begon in de leasebranche, was dat niet zozeer omdat ik me met mobiliteit wilde bezighouden. Al vrij snel is daar interesse en belangstelling bijgekomen en inmiddels zit ik bijna 20 jaar in de branche.

Ik vind vervoer leuk, omdat de markt zo verandert. Zowel vanuit de leasebranche als andere branches binnen de mobiliteit ziet iedereen in dat we overgaan naar nieuwe vormen van mobiliteit en nieuwe manieren van reizen. Maar niemand weet wat de uitkomst zal zijn. Het is enorm boeiend om dat gezamenlijk met onze klanten en de partners uit te vinden. Daarin moeten we ook ons nieuwe bestaansrecht vinden.

Heb je hierin nog een specifieke doelstelling of een wens om iets te bereiken?

We zijn nu bezig met een Mobility-as-a-Service-oplossing. Het is een oplossing waarbij je op basis van je agenda dagelijks advies krijgt over wat voor jou de slimste manier van reizen is. Op basis van alle tests en pilots zien we dat we in staat zijn mobiliteitsgedrag te veranderen.

Over leaserijders, onze bestaande doelgroep, wordt gezegd dat ze niet snel voor ander vervoer kiezen. Het is dus extra leuk dat we hun gedrag tóch kunnen beïnvloeden. Dat lukt als je het heel concreet maakt. Als je op basis van jouw agenda en de verkeerssituatie ziet dat je tijd bespaart door de fiets te nemen, dan doen veel mensen dat.

Het is nu nog een kleinschalige test en we proberen het op te schalen. Als dat lukt, is het mijn persoonlijke doelstelling om mensen duurzamer te laten reizen terwijl ze ook nog tijd besparen.

Lees ook het interview over Tranzer, gespecialiseerd in Mobility-as-a-Service.

ALD leasefietsen - Been Management Consulting

Ik moet denken aan de fietsprofessor, Marco te Brömmelstroet. Hij zegt dat we ervan uitgaan dat mensen niet in de file willen staan, maar hij stelt dat ter discussie. Willen mensen wel uit die file of is het een soort van gewenning? Want als mensen het echt niet zouden willen, dan kun je de meeste files prima vermijden. Hoe kijk jij daarnaar? Kunnen we zulk gedrag veranderen?

Het is herkenbaar, want die reistijd heeft een functie. Het helpt je om de dag van de avond af te sluiten en om een reflectiemoment te hebben. Mensen die nu door corona alleen maar thuiswerken en dus niet naar werk reizen, merken dat ze lastiger hun werk loslaten. Naast dat je je van A naar B verplaatst, heeft reizen voor mensen dus nog meer waarde.

Maar ik denk dat de file geen waarde toevoegt. Het is het reizen an sich. Maar maak je inzichtelijk dat een ander vervoersmiddel een kwartier sneller is of een aantal kilo CO2 bespaart? Dan kun je mensen aanzetten tot anders reizen.

Wat is jullie visie op stadsmobiliteit?

ALD richt zich vooral op de brede mobiliteit, stadsmobiliteit is daar een onderdeel van. Onze visie is gebaseerd op hoe wij denken dat een mobiele dag er over 10 jaar uitziet. Onze bedrijfsstrategie is daar voor een belangrijk deel op gebaseerd.

In ons beeld zie je over tien jaar als je wakker wordt een bericht van je digitale assistent. Die geeft je advies over hoe je die dag het beste kunt reizen, zodat je er zelf niet meer over na hoeft te denken. Die dag hebben we concreet uitgewerkt. Op basis daarvan zijn we gaan invullen wat dat betekent voor ons als leasemaatschappij.

Wij geloven sterk in diversificatie. Dat betekent dat mobiliteitsgebruikers steeds meer variëteit gaan laten zien. Mensen krijgen dan steeds meer verschillende reispatronen. Zo wordt reizen iets waaraan je op je eigen manier invulling geeft.

Hoe gaat ALD veranderen om goed in te kunnen spelen op die toekomstige dag?

Eigenlijk zijn er twee onderwerpen die leidend zijn: diversificatie en digitalisering.

Als mensen op steeds meer verschillende manieren gaan reizen, hebben ze behoefte aan nieuwe dienstverlening. Maar onze huidige formule is grotendeels gebaseerd op leasecontracten van vier tot vijf jaar. Wij zullen dus flexibeler worden, waarbij mensen kunnen kiezen welke vorm van mobiliteit ze willen.

En digitalisering is bij die diversificatie cruciaal. Op basis van data zal jouw mobiliteitsgedrag worden beïnvloed. Zo’n digitale assistent haalt alle updates binnen en geeft je realtime advies. Dat zal een prominentere rol gaan spelen.

Lees ook ons interview over hoe Swapfiets het straatbeeld veranderde.

ALD - Transport en Mobiliteit - Been Management Consulting

Waarom is innovatie voor ALD belangrijk?

Mobiliteit verandert. Alleen door mee te innoveren, behoud je je bestaansrecht. Aan de ene kant werken wij aan het uitbreiden van ons assortiment, bijvoorbeeld met openbaar vervoer en fietsen. We bieden nu ook al contracten voor autolease die je maandelijks kunt opzeggen. Dat geeft natuurlijk de nodige flexibiliteit. De derde pijler is de digitalisering en zorgen voor een platform voor advies, reserveringen en betalingen.

Hebben jullie in de toekomst vooral contact met eindgebruikers of met hun werkgevers?

Ongeveer 40 procent van onze vervoersvormen is al gericht op de particulier. En ik verwacht dat we in de toekomst ook meer rechtstreeks contact zullen hebben bij eindgebruikers in de zakelijke tak. COVID versnelt dit proces – als je je eigen werkplek regelt, is het logisch dat je ook je mobiliteit regelt. En door de diversiteit in mobiliteit zal er steeds minder een standaardoplossing zijn. Dan zal een werknemer vaker de beslisser worden.

De nadruk op duurzaamheid in al haar facetten wordt steeds groter. Veel bedrijven beseffen dat de oude manier van werken en geld verdienen niet langer houdbaar is. Bij Been Management Consulting doen we dat aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Welke rol heeft ALD in het verduurzamen van mobiliteit?

Als leasemaatschappij kunnen wij een heel grote rol spelen. Op het gebied van automobiliteit leveren wij bijvoorbeeld al een flinke bijdrage aan elektrificatie. Daardoor is het leasewagenpark een stuk duurzamer dan het particuliere wagenpark.

Fiscaliteit is hierbij de aanjager én de rem. Als een fiscale regeling verandert, merken wij het direct in de bestellingen die wij binnenkrijgen. Daar heeft de overheid echt voor een versnelling gezorgd. Maar tegelijkertijd remt de fiscale bijtelling het gebruik van alternatieve mobiliteitsvormen. Je bijtelling blijft namelijk even hoog, ook als je af en toe de trein of de fiets pakt. Daarom sorteren we al voor op iets als rekeningrijden of een variabele bijtelling. ALD is absoluut goed op weg.

Wil jij net als ALD de duurzame, toekomstbestendige weg volgen? Been Management Consulting denkt graag met je mee. Neem dan contact op met Laurent-Jan van der Westen of gebruik onderstaand contactformulier.

Meer weten?

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

De magie van samenwerken aan duurzaamheid

Magisch, dat was de B for Good Leaders’ Summit. Een bijeenkomst met 1,100 CEOs, ondernemers en andere leiders. Allemaal toegewijd om ‘business as a force for good’ te gebruiken. Wat we gemeen hebben? We begrijpen…

Lees verder »

B for Good Leaders Summit

Huhtamaki’s reis richting 100% duurzame verpakkingen

Op 11 mei stonden we op het podium van de B for Good Leaders Summit in Amsterdam. Daar vertelden consultants Marine Clément and Marieke Siero, samen met Wouter Kienstra van Huhtamaki, over de reis van…

Lees verder »

Consultancy.nl | B for Good Leaders Summit 2023 vindt plaats in Amsterdam

Consultancy.nl, een platform voor consultants en consultancy, schrijft over de B for Good Leaders Summit dat deze week plaatsvindt in Amsterdam. Speciale aandacht gaat in het artikel ook uit naar het partnership met Been Management…

Lees verder »