Groeien door van elkaar te leren – Het transformatie management van Nina Jongkind en Glen Schrijvers

In het kader van de campagne ‘Groeien, door van elkaar te leren’, plaatsen we gedurende zeven weken iedere week een interview met mensen uit het Been Management Consulting netwerk. Zij worden geïnterviewd over één van de thema’s van het Achilles raamwerk voor strategie executie. In deze vierde week worden Nina Jongkind en Glen Schrijvers geïnterviewd over het thema ‘Transformatie Management’.

‘Transformatie Management’ vormt het vierde onderdeel van het Achilles Strategie Executie raamwerk van Been Management Consulting. Het behelst alle initiatieven, die genomen worden om organisaties en hun processen te veranderen. Project-, programma- en verandermanagement (change management) maken onderdeel uit van transformatie management.

Wat verstaan we precies onder transformaties en onder transformatie management en wat houden beiden in?
Nina: “Project- en programmamanagement is voor ieder project noodzakelijk. Om met een voorbeeld te spreken: Je hebt een huis en daar wil je een nieuw raam inzetten, omdat je bijvoorbeeld energiebesparing wil realiseren. Daarom plan je het bouwen van het nieuwe raam in, je stemt dit af met een aantal partijen en binnen de gestelde eisen, tijd en budget heb je een nieuw raam. Echter, met dit raam heb je nog geen energiebesparing en duurzaamheid gerealiseerd. Het raam moet immers ook gebruikt worden op een bepaalde manier. Dat is precies wat de mensen moeten willen, weten en kunnen om de doelstelling te realiseren. Dus door goed project- en programmamanagement komt het raam er (implementeer je het middel), maar door verandermanagement neem je je mensen mee in de verandering, zodat je je doelstelling realiseert en borgt voor de toekomst.”
Glen: “Verandermanagement gaat verder dan project- en programmamanagement. Binnen verandermanagement is het betrekken van de mensen de rode draad. Wanneer de mensen die in een organisatie werken namelijk niet worden betrokken bij veranderingen is de kans klein dat ze er iets van begrijpen, laat staan dat ze mee zullen helpen en de verandering zullen steunen. Verandermanagement neemt de mensen mee in de verandering, om begrip en steun te creëren, zodat de doelstelling behaald kan worden.”

En hoe leggen jullie transformatie uit?
Nina: “Transformatie onderscheidt zich van project-, programma- en verandermanagement door de breedte en diepte van de verandering. Het start, in tegenstelling tot project-, programma- en verandermanagement bij een geformuleerde, vaak nieuwe, strategie. Bij een transformatie realiseer je de strategie door de cultuur, processen en organisatie inrichting op elkaar af te stemmen. Dit doen we door de huidige en gewenste waarden en gedragingen binnen de bedrijfscultuur in kaart te brengen en te bepalen wat nodig is om de overbrugging te maken. Naast deze ‘zachte kant’ kijken we ook naar de ‘harde kant’; de organisatie inrichting, de processen en de systemen. Vervolgens realiseren we de echte transformatie met behulp van goed project-, programma- en verandermanagement. Onze transformatie aanpak is een hele holistische aanpak, waarin alle aspecten, die waarde toevoegen voor een organisatie, meegenomen worden.”

Hoe komt transformatie management terug in jullie werkzaamheden?
Glen: “Ik heb veel ervaring met het maken en uitvoeren van veranderplannen, waarin ik mij focus op mensen en de inhoudelijke kant. In mijn werk verenig ik de rollen van die van project- en programmamanager en die van verandermanager in één persoon. Dat leidt tot dualiteit op sommige punten, omdat doelen en verantwoordelijkheden anders zijn voor beiden. Als manager moet je, zoals gezegd, nou eenmaal naar het effect kijken die de verandering op mensen heeft, naast dat je de inhoudelijk kant van de verandering bekijkt. Het zijn immers de mensen die ermee moeten werken.”
Nina: “Een verandermanager kijkt verder dan het opleveren van een project. Je leeft je in de mens in. Je wil weten wat er op de mensen afkomt en waarom we doen wat we doen. Communicatie is hierin belangrijk om iedereen erbij te betrekken.”

Wat is de achilleshiel van transformatie management?
Nina: “Vaak zie je dat de aandacht voor de veranderingen die de organisatie doormaakt en de impact die het heeft op de werknemers na verloop van tijd wegebt en op de achtergrond raakt. Gewoonweg omdat er te veel initiatieven zijn en men in de waan van de dag leeft.”
Glen: “En juist een zichtbaar management team, dat commitment blijft uitstralen en veranderingen draagt door ‘op de zeepkist’ te gaan staan, is noodzakelijk.”

Wat interesseert jullie het meest aan dit onderdeel van jullie vak?
Nina: “Het stimuleren van de intrinsieke motivatie van mensen. Wat beweegt mensen? Waarom doe je wat je doet? Hoe kan je het beste uit jezelf halen en draag je vanuit je eigen waardes en drijfveren bij aan een organisatie?”
Glen: “Ik vind het mooi om het optimale uit mensen te halen. Door te verbinden. Mensen letterlijk bij elkaar te brengen en hen te laten ervaren waar ze goed en minder goed in zijn. Hen in hun kracht zetten en daardoor de beste resultaten behalen. Het stimuleren en versterken geeft mij energie.”

Hoe zien jullie de toekomst met betrekking tot transformatie management?
Glen: “Verandermanagement-, vaardigheden en competenties zullen steeds meer standaard vereisten worden voor functies. Ik verwacht dat het steeds minder een expertise van transitieteams of aparte afdelingen wordt, maar dat het in de toekomst overal in de organisatie in iedere rol aanwezig is, zodat mensen zelf snel aanpassingen kunnen doen in processen en procedures.”
Nina: “Je ziet dat mensen toegang willen hebben tot informatie op een eigen gekozen manier, plek en tijd. Daar moet verandermanagement rekening mee gaan houden. Daarnaast is het principe dat een vastomlijnd plan, zoals dat vroeger ver van tevoren uitgedacht werd, gevolgd moet worden en waarin mensen dan vanzelf meegaan, niet meer actueel. Het is meer zoals de olifant en zijn berijder in het reizigersmodel verbeelden. De berijder stuurt en geeft aan waar we heen gaan, het pad, de context, faciliteert de reis, maar het meekrijgen en motiveren van de olifant, de organisatie, is de uitdaging.”

Been Management Consulting bestaat zeven jaar en is uitgegroeid tot een organisatieadviesbureau waar veertig professionals werken aan het helpen van bedrijven bij het optimaliseren, realiseren en implementeren van organisatieveranderingen en strategische doelen.

Voor meer informatie kijk je op de Achilles Benchmark website of neem je contact op met Hinkelien Schreuder.

Meer weten?

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

De magie van samenwerken aan duurzaamheid

Magisch, dat was de B for Good Leaders’ Summit. Een bijeenkomst met 1,100 CEOs, ondernemers en andere leiders. Allemaal toegewijd om ‘business as a force for good’ te gebruiken. Wat we gemeen hebben? We begrijpen…

Lees verder »

B for Good Leaders Summit

Huhtamaki’s reis richting 100% duurzame verpakkingen

Op 11 mei stonden we op het podium van de B for Good Leaders Summit in Amsterdam. Daar vertelden consultants Marine Clément and Marieke Siero, samen met Wouter Kienstra van Huhtamaki, over de reis van…

Lees verder »

Consultancy.nl | B for Good Leaders Summit 2023 vindt plaats in Amsterdam

Consultancy.nl, een platform voor consultants en consultancy, schrijft over de B for Good Leaders Summit dat deze week plaatsvindt in Amsterdam. Speciale aandacht gaat in het artikel ook uit naar het partnership met Been Management…

Lees verder »