Durven, leren en oefenen – strategische verandering zónder crisis
Harmen Bakker
27 aug 2020

Never waste a good crisis” is een ware, maar ook cynische blik op het benutten van een externe factor om een verandering in een organisatie door te voeren of kracht bij te zetten. En ja, vaak helpt dat. We zien dat de Covid-19 uitbraak een enorme push heeft gegeven in het gebruik van (vaak voor de hand liggende) digitale tools.

Kijk naar de huisartszorg waar nu volop geëxperimenteerd wordt met online consults. Of simpel meer thuis werken – opeens blijkt ook de Raad van Bestuur te kunnen thuis werken. Het scheelt veel tijd en het bespaart enorm op mobiliteit en dus op CO2-uitstoot.

Gemiste kans?

Tegelijkertijd schuilt er ook een zekere professionele armoede in deze stelling. Want hebben we een crisis nodig om de relevantie of noodzaak van een verandering aan te tonen? Wat hebben we dan laten liggen om in een eerder stadium die relevantie aan te tonen? Waar zijn we elkaar kwijtgeraakt dat we een crisis nodig hebben om weer in de actie te schieten?

In de energietransitie zien we een vergelijkbare beweging. Initiatieven om kantoren en huizen aardgasvrij te maken kregen aandacht toen de gaskraan letterlijk werd dichtgedraaid. Het besluit daartoe werd vooral genomen door de aardbevingen in Groningen en veel minder door het besef dat we CO2-uitstoot moeten beperken. Een crisis die geweldig helpt voor de energietransitie, maar wel vraag opwerpt: wat was er gebeurd als we die aardbevingscrisis niet hadden gehad?

En deze vraag, die op nationaal en internationaal niveau speelt, moeten organisaties zich ook stellen. Gaan we wachten op overheidsmaatregelen die CO2-uitstoot drastisch beperken en gaan we daar dan op reageren – of kunnen we nu al producten en diensten uitproberen die datzelfde doel nastreven? In welke deel van de keten willen wij uitblinken en bepalen we dat zelf of wachten we af tot dat een ander voor ons beslist?

Strategische energie

De energiebranche verandert snel. Installatiebedrijven die naast CV’s ook moeten adviseren over zonnepanelen en isolatie. Netwerkpartijen die andere klanten krijgen met veel hogere eisen voor aansluitwaardes. Energiebedrijven die klanten gaan bedienen die afnemen én toeleveren.

In onze praktijk zien we veel organisaties worstelen met deze strategische vraagstukken. En hierbij is niet alleen het formuleren van die strategie uitdagend (want omgeven met veel onzekerheid). De uitdaging is juist ook het concreet invullen en implementeren van een gekozen richting.

Bij het Centrum Veilig Wonen hielpen wij bij de implementatie van een nieuwe besturingsstrategie tegelijkertijd met een fusie. Hiervoor maakten we een gericht programma voor het versterken van onderling vertrouwen, gemeenschappelijk formuleren van doelen en teamontwikkeling. Zo ontstond een cultuur waarin durven, leren en oefenen centraal stond. Een dergelijke manier van werken zorgt ervoor dat een organisatie niet afhankelijk is van een crisis om veranderingen te kunnen doorvoeren.

Of anders gezegd: dat de organisatie kan veranderen wanneer jij dat wilt, omdat jij dat wilt. Met het stuur in de hand op weg naar een duurzame toekomst.

Wil je meer weten over Been Management Consulting en onze concrete oplossingen voor de uitdagingen in de energietransitie? Neem contact op met Roel Beentjes (roel.beentjes@beenmc.com) of Harmen Bakker (harmen.bakker@beenmc.com)

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen van een wereldwijde strategie voor logistiek & distributie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnology company

Installing Value Based Healthcare consulting department​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case