De zorg van de toekomst – waarom de farmacie aan zet is
Daniël Brouwer
12 apr 2021

Iedereen binnen de zorgsector weet: er spelen een paar bijzonder ingewikkelde vraagstukken. En hoe verleidelijk ook, vooruitschuiven en wegkijken kan niet meer. Gelukkig zien veel partijen in de zorgsector dat we niet op dezelfde voet door kunnen. De grote vraag is nu: wie gaat de kar trekken?

Kwaliteit en uitvoerbaarheid

In de kern draait het om kwaliteit en uitvoerbaarheid. Wanneer is een behandeling de juiste behandeling? En hoe bieden we de patiënt een zinvolle variatie aan zorgmogelijkheden? Deze zoektocht naar kwaliteitsverbetering speelt zich af tegen een achtergrond van toenemende druk op de zorg. De vergrijzing heeft namelijk steeds hogere patiëntenaantallen tot gevolg. Hoe leiden we die stroom patiënten in goede banen? En hoe houden we de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk?

farma-gezondheidszorg-sdg-been-management-consulting-social

Zoals gezegd: dat er iets moet veranderen is voor alle betrokkenen duidelijk. Zorgverleners zien dat de patiënt beter geholpen wil worden. Maar wat een goede keuze is voor de ene patiënt, is niet per se ook een goede keuze voor een andere patiënt. Kortom: wat is dat eigenlijk, ‘beter’? Daar moet een gesprek over plaatsvinden.

Wat zorgverleners ook zien: de druk op de begroting is hoog. Hoe reduceer je kosten zonder dat de kwaliteit van zorg daaronder lijdt? Ook de zorgverzekeraar zoekt naar mogelijkheden om kosten te verlagen – anders wordt de druk op de maatschappij te groot. Maar hoe doe je dat als je enkel grip hebt op wie welke zorg tegen welke vergoeding levert? En ook de farmacie worstelt: wat wordt haar relevantie binnen een systeem dat verschuift van genezen naar voorkomen?

vbhc-farma-gezondheidszorg-been-management-consulting

Een nieuw systeem is nodig

De patiënt, de zorgverlener, de zorgverzekeraar en de farmaceut zitten gevangen in een systeem waarvan de kosten alarmerend oplopen. Nog even en de kosten zijn onhoudbaar. De enige mogelijke conclusie: er is een nieuw systeem nodig. Een systeem dat alle uiteenlopende aspecten, van kwaliteit tot kosten en relevantie, beantwoordt.

Uitkomstgerichte zorg – beter bekend onder de Amerikaanse term Value Based Health Care – lijkt hierop het antwoord. Value Based Health Care levert een kader waarbinnen gezondheidsuitkomsten voor de patiënt het uitgangspunt zijn voor de manier waarop zorg wordt georganiseerd en bekostigd. En een dergelijk kader, veelomvattend én gericht op de patiënt, is wat onze zorgsector nodig heeft.

Voor alle partijen verandert er iets

Het werken vanuit het kader van Value Based Health Care vereist een systemische verandering: voor alle spelers in de zorgmarkt verandert er iets. Alles hangt met elkaar samen, en dat maakt het lastig. Partijen kijken in afwachting van hoe het zich gaat ontvouwen namelijk vooral naar elkaar. Initiatief, leiderschap en daadkracht ontbreken.

Ziekenhuiszorg-ketensamenwerking-Been-Management-Consulting

Farmacie in het nieuwe systeem

Van alle partijen is het vooral voor farmaceuten onduidelijk wat hun rol in het nieuwe systeem straks wordt. De patiënt blijft namelijk zorg nodig hebben (zij het met meer eigen betrokkenheid), de zorgverlener blijft die zorg leveren (zij het anders georganiseerd) en de zorgverzekeraar blijft betalen (zij het op uitkomst). De grote vraag is: wat gaat de systemische verandering precies betekenen voor de farmacie?

Er is de farmaceutische industrie dus alles aan gelegen om een zinvolle rol in het nieuwe systeem te vinden. Opmerkelijk genoeg lijkt het de sector daarbij, op een aantal spelers na, aan daadkracht en proactiviteit te ontbreken. En dat is zonde. De farmacie heeft namelijk als geen ander de kennis, het netwerk en de middelen om een leidende rol te spelen in het vormgeven van een patiëntgericht en toekomstbestendig zorgsysteem.

Dus farmaceuten, sla de handen ineen en help de Nederlandse zorg te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen van een wereldwijde strategie voor logistiek & distributie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnology company

Installing Value Based Healthcare consulting department​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case