De zorg van de toekomst – waarom de farmacie aan zet is

Iedereen binnen de zorgsector weet: er spelen een paar bijzonder ingewikkelde vraagstukken. En hoe verleidelijk ook, vooruitschuiven en wegkijken kan niet meer. Gelukkig zien veel partijen in de zorgsector dat we niet op dezelfde voet door kunnen. De grote vraag is nu: wie gaat de kar trekken?

Kwaliteit en uitvoerbaarheid

In de kern draait het om kwaliteit en uitvoerbaarheid. Wanneer is een behandeling de juiste behandeling? En hoe bieden we de patiënt een zinvolle variatie aan zorgmogelijkheden? Deze zoektocht naar kwaliteitsverbetering speelt zich af tegen een achtergrond van toenemende druk op de zorg. De vergrijzing heeft namelijk steeds hogere patiëntenaantallen tot gevolg. Hoe leiden we die stroom patiënten in goede banen? En hoe houden we de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk?

Zoals gezegd: dat er iets moet veranderen is voor alle betrokkenen duidelijk. Zorgverleners zien dat de patiënt beter geholpen wil worden. Maar wat een goede keuze is voor de ene patiënt, is niet per se ook een goede keuze voor een andere patiënt. Kortom: wat is dat eigenlijk, ‘beter’? Daar moet een gesprek over plaatsvinden.

Wat zorgverleners ook zien: de druk op de begroting is hoog. Hoe reduceer je kosten zonder dat de kwaliteit van zorg daaronder lijdt? Ook de zorgverzekeraar zoekt naar mogelijkheden om kosten te verlagen – anders wordt de druk op de maatschappij te groot. Maar hoe doe je dat als je enkel grip hebt op wie welke zorg tegen welke vergoeding levert? En ook de farmacie worstelt: wat wordt haar relevantie binnen een systeem dat verschuift van genezen naar voorkomen?

Een nieuw systeem is nodig

De patiënt, de zorgverlener, de zorgverzekeraar en de farmaceut zitten gevangen in een systeem waarvan de kosten alarmerend oplopen. Nog even en de kosten zijn onhoudbaar. De enige mogelijke conclusie: er is een nieuw systeem nodig. Een systeem dat alle uiteenlopende aspecten, van kwaliteit tot kosten en relevantie, beantwoordt.

Uitkomstgerichte zorg – beter bekend onder de Amerikaanse term Value Based Health Care – lijkt hierop het antwoord. Value Based Health Care levert een kader waarbinnen gezondheidsuitkomsten voor de patiënt het uitgangspunt zijn voor de manier waarop zorg wordt georganiseerd en bekostigd. En een dergelijk kader, veelomvattend én gericht op de patiënt, is wat onze zorgsector nodig heeft.

Voor alle partijen verandert er iets

Het werken vanuit het kader van Value Based Health Care vereist een systemische verandering: voor alle spelers in de zorgmarkt verandert er iets. Alles hangt met elkaar samen, en dat maakt het lastig. Partijen kijken in afwachting van hoe het zich gaat ontvouwen namelijk vooral naar elkaar. Initiatief, leiderschap en daadkracht ontbreken.

Farmacie in het nieuwe systeem

Van alle partijen is het vooral voor farmaceuten onduidelijk wat hun rol in het nieuwe systeem straks wordt. De patiënt blijft namelijk zorg nodig hebben (zij het met meer eigen betrokkenheid), de zorgverlener blijft die zorg leveren (zij het anders georganiseerd) en de zorgverzekeraar blijft betalen (zij het op uitkomst). De grote vraag is: wat gaat de systemische verandering precies betekenen voor de farmacie?

Er is de farmaceutische industrie dus alles aan gelegen om een zinvolle rol in het nieuwe systeem te vinden. Opmerkelijk genoeg lijkt het de sector daarbij, op een aantal spelers na, aan daadkracht en proactiviteit te ontbreken. En dat is zonde. De farmacie heeft namelijk als geen ander de kennis, het netwerk en de middelen om een leidende rol te spelen in het vormgeven van een patiëntgericht en toekomstbestendig zorgsysteem.

Dus farmaceuten, sla de handen ineen en help de Nederlandse zorg te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

Meer weten?

Neem dan snel contact op met Daniel Brouwer en mail naar daniel.brouwer@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

Doelgericht werken aan de energietransitie

Het verhaal van Enexis Netbeheer Enexis Netbeheer speelt als regionale netbeheerder een sleutelrol in de energietransitie. Verantwoordelijk voor Noord-Oost en Zuid-Nederland ligt er een enorme uitdaging voor: het net klaarmaken voor duurzame, volatiele energiebronnen en…

Lees verder »

Xpedition to the Source #8

Xpedition to the Source #8

Onze achtste editie van Xpedition to the Source ging helemaal over de gezondheid en gezondheidszorg. Het thema was ‘our unsustainable healthcare system’. De bevolking wordt ouder, de zorgkosten stijgen harder dan ons nationaal inkomen en…

Lees verder »

Why a patient-centric supply chain matters

Healthcare experts Gijs-Jan Otten and Tim van Rees write about patient-centric supply chains. Supply chains are often overlooked as a competitive advantage. They think pharmaceutical companies should take a second look and invest in patient-centric…

Lees verder »