De energietransitie: kost het geld of levert het geld op?
Mirjam Penders
02 feb 2021

Tijdens ons Energie Event was dat één van de centrale vraagstukken. Vanwaar deze vraag? Uit het dagelijks nieuws lijkt nog weleens naar voren te komen dat de energietransitie vooral geld kost. Zo maakte het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen zomer nog bekend dat een verduurzaming van je woning een terugverdientijd van meer dan 30 jaar heeft.

Desondanks ben ik ervan overtuigd dat de energietransitie geld gaat opleveren. Want laten we niet vergeten dat voordelige wind- en zonne-energie allang geen alternatieve energievormen meer zijn. Sterker nog, voor twee derde van de wereldpopulatie zijn dit de goedkoopste energiebronnen. Is verduurzaming dan echt zo kostbaar?

Aan de schaal ligt het niet
Het grote verschil tussen deze twee ‘voorbeelden’: het eerste is kleinschalig en betreft je eigen huis. Het tweede is grootschalig en betreft energieparken. Maakt schaal dus het verschil? Nee. Het verschil is dat bij vergelijkingen tussen enerzijds gas- en kolencentrales en anderzijds wind- en zonneparken, de infrastructurele investeringen zoals de aanleg van kabels buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent: als je naar het gehele plaatje kijkt, is de terugverdientijd ook bij energieparken langer.

Wind en zon zijn prachtige gratis energiebronnen, maar vergen wél een initiële investering voor de aanleg van infrastructuur. Kortom, een investering vandaag levert pas over een aantal jaar een groot voordeel op. De energietransitie levert op termijn geld op, zeker als we milieu- en gezondheidseffecten meenemen. En wat bleek? Bijna 80% van de participanten van ons Energie Event is het daarmee eens.

Paradigmaverschuiving en alternatieve financieringsmodellen
Om opbrengsten te verkrijgen op de lange termijn, zijn op de korte termijn hoge investeringen nodig. Ondernemer Ruud Koornstra voegde daar op ons Energie Event aan toe: “Denken in gezondheids- en milieuwinst vergt een paradigmaverschuiving. Vergelijk het met het verschil tussen ‘voorkomen dat mensen ziek worden’ en ‘mensen helpen genezen’.”

Koornstra: “De meeste consumenten kunnen niet zomaar tienduizenden euro’s uit hun mouw schudden voor de verduurzaming van hun huis. We moeten streven naar een circulaire wereld gebaseerd op services. Consumenten zouden zonnepanelen en warmtepompen moeten huren, niet kopen. En daarmee maken we verduurzaming tegelijkertijd haalbaar voor veel consumenten.”

Duurzaamheidsexpert Arthur van Wylick denkt dat we te maken hebben met een investeringspiek nu, die leidt tot gratis stroom in de toekomst. Hij pleit ervoor dat ons financieringsmodel op de schop gaat. “Investeringen vertalen zich terug in jaarlijkse kosten, namelijk: afschrijvingen. Als we nu eens niet-lineair afschrijven (dus ieder jaar hetzelfde bedrag, MP), maar de afschrijving jaarlijks laten oplopen, dan komen de kosten dichter bij de opbrengsten te liggen.”

Bekijk het gesprek en deel je mening
Wil je weten wat onze sprekers nog meer te zeggen hebben over dit onderwerp? Kijk dan naar thema 4 van ons Energie Event. Onze visie op duurzame energie kun je hier lezen. Uiteraard hoor ik graag je mening over dit thema!

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Ontwikkel de toekomst van de Finance-afdeling.

Bekijk deze case

Agile transformatie van een projectorganisatie​.

Bekijk deze case

Support the centralization of the Demand Planning Process.

Bekijk deze case

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Bekijk deze case

Transitie van projecten.

Bekijk deze case

Biotechnology company ​(affiliate)

Unleash untapped potential for undertreatment​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Managementadvies.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen van een wereldwijde strategie voor logistiek & distributie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnology company

Installing Value Based Healthcare consulting department​.

Bekijk deze case

Data-analyse uit meerdere bronnen naar bruikbare inzichten​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een 'customer centric' organisatie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case