Strategische besturing

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Lees meer

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Lees meer