Prestatieverbetering

Enexis

Enexis Netbeheer speelt als regionale netbeheerder een sleutelrol in de energietransitie. Het bedrijf zal meer moeten doen met dezelfde mensen en moet – dus – slimmer werken. Maar hoe?

Lees meer
Patient data

Biotech bedrijf

Een biotech-organisatie mist bruikbare klant-statistieken en inzicht. Kan Been Management Consulting om de huidige segmentatie en targeting te verbeteren en ons te helpen fact-based decision making en continu verbeteren te verankeren in onze organisatie?

Lees meer
Health Transition

Biotech bedrijf

Een biotechbedrijf merkt dat het customer engagement sterkt terugloopt. Kan Been Management Consulting een klantgerichte werkwijze introduceren en verankeren in de marketing- en salesactiviteiten?

Lees meer

Farmaceutisch bedrijf en ziekenhuis

Een farmaceutisch bedrijf en ziekenhuis hebben de krachten gebundeld om patiëntenzorg te verbeteren. Hoe kunnen zij samen zorg optimaliseren?

Lees meer

Farmaceutisch bedrijf

Een farmaceutisch bedrijf wil de omslag maken richting waardegedreven zorg. Hoe kan het deze ambities waarmaken? Waarom niet met een eigen consultancy-afdeling?

Lees meer
Hoogheemraadschap Delfland Been Management Consulting

Hoogheemraadschap Delfland

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Lees meer

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Lees meer

Projectbureau van Schiphol

Digitale skills ontwikkelen voor projectbureau Schiphol

Lees meer
Case CVW Been Management Consulting

Centrum Veilig Wonen (CVW)

Versnellen projectenoverdracht tussen organisaties.

Lees meer