Leiderschap en teamontwikkeling

Start with 'we'

We kijken verder dan WHY, HOW en WHAT.

En voegen er een begrip aan toe: WE

De mensen die nu je organisatie vormen.

Kunnen die de WE worden die je straks moet zijn?

Kunnen die voor een groot deel de verandering dragen?

Hebben die de juiste drijfveren? Het nodige talent?

De goede instelling?

De passende persoonlijkheid? Duizenden vragen.

Waarop het antwoord vaak luidt, dat je de verandering al in huis hebt.

Dat je je mensen de nieuwe structuur kunt laten vormen.

In plaats van dat een nieuwe structuur de mensen moet vormen.

Leiderschap en teamontwikkeling

Of we het nu hebben over strategie excutie, een organisatietransformatie of een prestatieverbetertraject – focus op de mensen is cruciaal voor het slagen van je project!

Been Management Consulting kijkt naast de bedrijfsmatige kant ook naar de menskant in projecten. Dit doen we aan de hand van onze ‘hoofd en hart-aanpak’. Wij helpen leiders en hun teams het beste uit elkaar te halen voor maximale prestaties en veel werkplezier. Dit doen wij door gedrag bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Door ruis weg te nemen en unieke eigenschappen van teamleden naar boven te halen.

leiderschap en teamontwikkeling door Been Management Consulting

Leiderschap en teamontwikkeling volgens het andere veranderen

Teamontwikkeling is niet iets wat je bereikt door twee keer per jaar een heidag te organiseren. Teamontwikkeling is een continu proces en verdient dagelijks aandacht. (Online) vergaderingen, projectgroepen en een-op-een-situaties zijn perfecte momenten om in de praktijk te werken aan verbinding, vertrouwen en verdieping van samenwerking. Zo groei je door naar een optimaal presterend team.

Teamontwikkeling is geen lineair proces. Het vier-fasen model van Tuckman helpt om dit proces te begrijpen. Deze fases worden Forming, Storming, Norming en Performing genoemd. Als het team stappen vooruit maakt, moet het soms ook weer een stap terug doen. Zeker bij de overgang naar een nieuwe fase zal het schuren. Als je hier op een juiste manier mee omgaat, passend bij de behoefte van het team, zullen schuurmomenten resulteren in groeimomenten.

Vier fases van teamontwikkeling

Om de dynamiek tussen mensen in teams en in organisaties te begrijpen, kijken we met jou naar het zichtbare gedrag (bovenstroom), maar ook naar de onderliggende waarden en drijfveren waaruit gedachten en gedrag van individuen voortkomen (onderstroom). Wij combineren diverse methodieken en interventies die passen bij de situatie om de onderstroom inzichtelijk te maken. Het begint altijd bij het stellen van de juiste vragen en een open en eerlijk gesprek.

“Ook mensen met heel verschillende motivaties en drijfveren kunnen goed samenwerken, als er maar overeenstemming is over de richting en er een helder, gezamenlijk doel is.”

 

Waarvoor je teamontwikkeling inzet:

 • Verhogen van de kwaliteit van samenwerking
 • Verminderen van het risico op (snel) verloop van talent
 • Bespreekbaar maken van conflicten of gedoe in teams
 • Zichtbaar maken van het onzichtbare; focus op de onderliggende relaties tussen mensen
 • Begeleiden van het team door de verschillende fases, bijvoorbeeld bij een nieuw of vernieuwd team
 • Vertalen van de missie, visie en kernwaarden naar de teams
 • Stimuleren van gewenst gedrag en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag

Wat vraagt dit van de leider?

Het geheim van een goede leider zit hem in het geven van de juiste kaders en sturing (alignment), in combinatie met de juiste mate van vrijheid (autonomy). Het team heeft beide elementen nodig om te groeien en zich te ontplooien tot een optimaal presterend team. Wat ‘juist’ is om te doen, hangt af van de volwassenheidsfase waarin een team zich begeeft en de individuele motivatie en competentie van de medewerkers. Als leider is het jouw uitdaging om continu te spelen met de kaders en mate van vrijheid. Dit vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van je leiderschapsstijl.

Waarvoor je leiderschapscoaching inzet

 • Bewust worden van je eigen leiderschapsstijl
 • Leren hoe je je leiderschapsstijl kunt aanpassen aan de behoefte van het team of individuele medewerkers
 • Leren om zaken openlijk in het team bespreekbaar te maken
 • Behoefte aan handvatten om teamdoelen en individuele doelen te stellen die samenhangen met de strategie
 • Behoefte aan handvatten om structuur uit te zetten en duidelijke kaders mee te geven

 

“Door te reflecteren en confronteren laten wij leiders en teams groeien.”

Een voorbeeld van een coachtraject:

Het traject start met kennismaking, intake en analyse. Dat creëert vertrouwen en een veilige omgeving. Daarna begint het coachtraject. We bepalen samen de lengte en intensiteit op basis van jouw behoefte.

leiderschap en teamontwikkeling propositie

Teamcoaching is een van de mogelijke vormen van teamontwikkeling. Daarnaast zijn er nog vele andere manieren waarop we met jouw team aan de slag kunnen gaan. We denken graag mee met de oplossingsrichting. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaand formulier of onze persoonlijke contactgegevens.

Graag komen we in contact om jouw specifieke situatie te begrijpen en mee te denken over de oplossingsrichting. Neem hiervoor hieronder contact op met Marieke Besamusca of Marieke Siero.

Marieke-Besamusca-been-management-consulting
Marieke Siero - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in.

Je kunt ook direct contact opnemen met Marieke Bescamusca (06 14 32 86 08 / marieke.besamusca@beenmc.com) of Marieke Siero (06 12 02 01 51 /marieke.siero@beenmc.com).

Contactformulier