Interview Ruben Dijkstra – Eneco

Wat een film teweeg kan brengen? Veel. Dat bewijst Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind bij Eneco. Hij begon zijn carrière in olie en gas, maar raakte na het zien van Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’ gemotiveerd om zijn CO2-footprint uit te wissen. Wat volgde was een overstap naar duurzame energie. Inmiddels bouwt hij al tien jaar aan de offshore wind-portefeuille van Eneco. 

Systemische trends en grote vraagstukken

We spreken Ruben over systemische trends. “We zitten midden in de energietransitie en die transitie kan alleen maar op systeemschaal plaatsvinden. Ten eerste omdat er geen economische rationale voor is, want niet-veranderen is op korte termijn goedkoper. Er komt stroom uit het stopcontact en we zitten er warmpjes bij. Dat is dus geen drijfveer. Maar het klimaat wordt ernstig bedreigd en dat willen we veranderen. Dat gaat niet op economische principes gebeuren, simpelweg omdat bestaande assets al gebouwd en afgeschreven zijn.”  

De tweede systemische factor is het draagvlak in de samenleving. “Er is in toenemende mate verzet tegen windmolenparken en zonneweides. Ten opzichte van wat er nu al staat moet het nog eens drie of vier keer groter. Not in my backyard, is het sentiment dat strijdt met het collectieve belang van verduurzaming.” 

Het derde hoofdthema dat Ruben aanstipt zijn de technische uitdagingen van circulariteit. “Als het ons lukt om drie keer zoveel windmolens neer te zetten, wat doen we dan met die dingen als ze over dertig jaar moeten worden gesloopt? We bouwen binnenkort voor de kust van Noord-Holland een windmolen met een diameter van 200 meter. Prachtig natuurlijk, maar het verwijderen van het park na de operationele periode met het oog op hergebruik vormt een uitdaging.” 

 

“Voor een succesvolle energietransitie is Europese politiek nodig.” – Roben Dijkstra, Directeur Offshore Wind bij Eneco

 

De grote taak van de politiek

Rest de vraag: hoe kantelen we het systeem? “Voor een succesvolle energietransitie hebben we de politiek nodig, en dan met name in Europees verband. Waarom leggen we hier zonneweides aan, en niet in Spanje? In Nederland zouden we bovendien de verplichting moeten krijgen om daken vol te leggen met zonnepanelen. Zo sparen we natuur- en landbouwgebieden. In Utrecht is recent een enorm distributiecentrum neergezet, zonder één zonnepaneel erop. Dat kan echt niet meer.” 

Ruben vertelt verder over de rol van de overheid en de politiek. “De overheid heeft in feite drie instrumenten: stimuleren, beprijzen en saneren. Tot nu toe is vooral ingezet op stimuleren, maar nog onvoldoende op de andere twee instrumenten. De overheid moet echt een voorkeur voor groene elektriciteit creëren. Maar men is er beducht op de grootverbruikers te dwingen te dure groene stroom te gebruiken als hun fabrieken dan niet meer concurrerend zijn.” 

De grootste groene

Waar staat Eneco zelf? “Eneco is een vrij uniek energiebedrijf. Toen de netwerk- en distributiebedrijven werden gesplitst, besloot Eneco in 2007 duurzame assets te bouwen. We hebben dus geen fossiele erfenis. Eneco heeft vroeg de groeimogelijkheden en het onderscheidend vermogen van duurzaam gezien. Niet voor niets zeggen natuurorganisaties dat wij de ‘grootste groene’ en de ‘groenste grote’ zijn.”   

En waar valt volgens Ruben nog winst te behalen? “Bij circulariteit. We zetten stappen, maar nog vrij bescheiden.” Hier ligt ook zijn persoonlijke ambitie. “Ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk op duurzaamheid moeten inzetten. Het vraagstuk van de restmaterialen van de huidige techniek en de beoogde circulariteit daarvan, hoort daar wat mij betreft volledig bij.
Voor die ambitie zet ik mij in.” 

 

Filmtip:‘A Life On Our Planet’

  

Meer weten?

Neem contact op met Marine Clément via marine.clement@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

De magie van samenwerken aan duurzaamheid

Magisch, dat was de B for Good Leaders’ Summit. Een bijeenkomst met 1,100 CEOs, ondernemers en andere leiders. Allemaal toegewijd om ‘business as a force for good’ te gebruiken. Wat we gemeen hebben? We begrijpen…

Lees verder »

B for Good Leaders Summit

Huhtamaki’s reis richting 100% duurzame verpakkingen

Op 11 mei stonden we op het podium van de B for Good Leaders Summit in Amsterdam. Daar vertelden consultants Marine Clément and Marieke Siero, samen met Wouter Kienstra van Huhtamaki, over de reis van…

Lees verder »

Consultancy.nl | B for Good Leaders Summit 2023 vindt plaats in Amsterdam

Consultancy.nl, een platform voor consultants en consultancy, schrijft over de B for Good Leaders Summit dat deze week plaatsvindt in Amsterdam. Speciale aandacht gaat in het artikel ook uit naar het partnership met Been Management…

Lees verder »