Interview Annemarie Manger – Tata Steel

Tata Steel in IJmuiden heeft een stevige duurzaamheidsambitie. Het bedrijf wil in 2050 CO2-neutraal staal maken en in het stappenplan staat voor 2030 al ten minste 30 procent reductie. Hét boegbeeld van de Nederlandse industrie wordt daarbij vanzelfsprekend door veel ogen gevolgd. We praten met Annemarie Manger, Director Sustainability bij Tata Steel Nederland. Het is inspirerend en hoopgevend om haar te horen spreken over de duurzaamheidsdoelen van deze organisatie.  

Zes SDG’s

Als het over systemic change gaat, kijkt Tata Steel in eerste instantie naar klimaatverandering. “Het reduceren van de uitstoot is de afgelopen jaren versneld. Het staat heel nadrukkelijk op de agenda.”  

Annemarie Manger Tata Steel2

Tegelijkertijd is de uitdaging voor Tata Steel breder dan alleen klimaatverandering. “Naast Klimaatactie (SDG 13) willen we het verschil maken met Waardig werk en economische groei (SDG 8), Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en ten slotte Goede gezondheid en welzijn (SDG 3). 

Inspireren als koploper

De SDG’s zijn behoorlijk generiek. De kracht is dat ze universeel toepasbaar zijn, maar het risico is vrijblijvendheid. Annemarie concretiseert: “Het is een klus om alle SDG’s te meten en er ook nog consequenties aan te verbinden. Voor CO2-reductie is dat evident op basis van het Parijs-akkoord en het Nederlandse klimaatakkoord. Diversiteit bijvoorbeeld is minder concreet, maar het is wél opgenomen in ons duurzaamheidsreport. Dat is soms puzzelen.” 

Annemarie heeft een duidelijke intrinsieke motivatie om zich met deze thema’s bezig te houden. “Ik vind het belangrijk dat er maakindustrie in Nederland blijft. Dat kan alleen als we enorme stappen maken om duurzaam te zijn. Als de maakindustrie hiervandaan verhuist, dan gaat de wereld er netto op achteruit. IJmuiden is momenteel een van de meest efficiënte staalfabrieken. Om dan juist als koploper een stap te maken is natuurlijk heel inspirerend.” 

Geografisch maatwerk

Het feit dat IJmuiden nu al één van de efficiëntere staalfabrieken ter wereld is, maakt de werkwijze van Tata Steel nog niet tot een blauwdruk voor de rest van de Europese staalbedrijven. “IJmuiden heeft heel andere oplossingen dan bijvoorbeeld staalfabrieken in Oostenrijk of Duitsland. Dat heeft vooral met de ligging te maken.” 

“In IJmuiden hebben we op korte termijn een fantastische kans om gebruik te maken van de lege gasvelden onder de Noordzee. Als een van de snelsten kunnen wij daardoor stappen maken met de de-carbonisatie. Voor de langere termijn liggen we heel gunstig voor de elektriciteit die van de windparken afkomt. Dat is uiteindelijk belangrijk voor groene waterstof voor de productie van staal.” 

“In Zweden kijken ze nu al naar het gebruik van waterstof, omdat ze veel duurzaam opgewekte elektriciteit hebben door waterkracht. De inspiratie is dus ook gewoon lokaal bepaald.” 

 

“Wij halen inspiratie uit onze geografische ligging.”  – Annemarie Manger, Director Sustainability bij Tata Steel Nederland

 

Nederlandse energietransitie

Afsluitend, wie is een inspiratiebron voor jou? “Sanne de Boer heeft de Nederlandse energietransitie op een heel begrijpelijke manier opgeschreven. Er zijn veel misverstanden in die energietransitie, bijvoorbeeld dat we morgen allemaal groene stroom kunnen gebruiken of dat we morgen op waterstof overgaan. Dat heeft zij heel goed uitgelegd.”  

Annemarie wil graag nog één ding benadrukken. “Veel mensen hebben negatieve associaties bij fabrieken. Maar we moeten bedenken dat een energietransitie zonder staal onmogelijk is. Geen windturbines, geen zonnepanelen, geen waterstoffabriek, geen elektrische auto’s. Die constatering betekent dat we staal op de meest duurzame manier moeten maken.” 

  

Boekentip: Sanne de Boer – De energietransitie uitgelegd

 

Meer weten?

Neem contact op met Marine Clément via marine.clement@beenmc.com

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Wellicht vind je dit ook interessant

De magie van samenwerken aan duurzaamheid

Magisch, dat was de B for Good Leaders’ Summit. Een bijeenkomst met 1,100 CEOs, ondernemers en andere leiders. Allemaal toegewijd om ‘business as a force for good’ te gebruiken. Wat we gemeen hebben? We begrijpen…

Lees verder »

B for Good Leaders Summit

Huhtamaki’s reis richting 100% duurzame verpakkingen

Op 11 mei stonden we op het podium van de B for Good Leaders Summit in Amsterdam. Daar vertelden consultants Marine Clément and Marieke Siero, samen met Wouter Kienstra van Huhtamaki, over de reis van…

Lees verder »

Consultancy.nl | B for Good Leaders Summit 2023 vindt plaats in Amsterdam

Consultancy.nl, een platform voor consultants en consultancy, schrijft over de B for Good Leaders Summit dat deze week plaatsvindt in Amsterdam. Speciale aandacht gaat in het artikel ook uit naar het partnership met Been Management…

Lees verder »