Financiële Dienstverlening

Visie op Financiële Dienstverlening

Nieuwe technologieën, veranderende wet- en regelgeving en sociaal-politieke veranderingen zorgen ervoor dat financiële dienstverleners continu in beweging zijn. Automatisering en digitalisering hebben al voor een aantal ‘game changers’ in de sector gezorgd. En het potentieel is nog steeds enorm. De vraag is in hoeverre financiële organisaties al in staat zijn om effectief te transformeren om dit potentieel te benutten.

Daarnaast vraagt het bijdragen aan een betere wereld ook steeds meer aandacht van financiële dienstverleners. Zij kunnen en moeten een actieve rol innemen om de maatschappij bewust te maken van duurzaamheidsfactoren. Via hun beleggingsbeleid kunnen zij bovendien misstanden op het gebied van duurzaamheid concreet adresseren en aanpakken.

Deze twee ontwikkelingen vragen onmiddellijk om snelle en duurzame transformaties!

SDG’s en Financiële Dienstverlening

In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze missie om de Financiële Dienstverleningssector te helpen bij de realisatie van een duurzame toekomst. De stip op de horizon is een wereld waarin financiële dienstverleners via hun producten, dienstverlening, beleggingsbeleid en marktpositie een (pro)actieve rol spelen in het bestrijden en voorkomen van problemen op gebied van duurzaamheid. Been Management Consulting versnelt strategie executie en wij zijn experts in transformatie.

SDG-doelstellingen-been-management-consulting
SDG-doelstellingen-been-management-consulting-mobiel

Voor de sector Financiële Dienstverlening zien wij zes belangrijke uitdagingen:

financiële-dienstverlening-sdg-been-management-consulting
 1. Duurzaamheid als strategische pijler om in te zetten op een toekomstbestendig businessmodel

 • Organisaties hebben de morele verantwoordelijkheid om een positieve impact op de wereld en maatschappij te maken
 • Het transformeren naar een organisatie dat ‘shared value’ creëert, zorgt ervoor dat organisaties concurrerend en innovatief zijn én blijven
 • Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat het juist nu het moment is om duurzaamheid op te nemen in de strategie en daarmee in te zetten op een toekomstbestendig bedrijfsmodel

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Herijken van de strategie en het business plan door SDG’s op te nemen en te vertalen naar concrete doelen en initiatieven
 • Begeleiden van de noodzakelijke bedrijfs- en gedragsmatige transformaties
 1. Noodzakelijke transformaties door technologische ontwikkelingen

 • Technologische ontwikkelingen vragen andere business modellen en organisatiestructuren
 • Technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor innovatie op producten en dienstverlening
 • Technologische ontwikkelingen vereisen veranderingen in operationele processen en inzet van de workforce

Waarmee we jou kunnen helpen:

 1. Snel veranderende wereld vraagt een wendbare organisatie

 • Organisaties worstelen met het effectief uitvoeren van digitale transformaties
 • Het ontwikkelen van innovaties verloopt moeizaam en traag
 • De bestaande organisatiebesturing en organisatiestructuur bieden geen mogelijkheden om snel en effectief op veranderingen in te springen

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Inrichten van een agile besturingsproces om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen in de markt en grip te behouden
 • Ontwerpen en implementeren van een nieuw operating model
 1. Concurrentie uit nieuwe hoeken

 • Fintech bedrijven vormen nieuwe concurrentie uit een onbekende hoek
 • Startups krijgen sneller voet aan de grond door producten en diensten snel in de markt te zetten
 • Niet-financiële organisaties bieden financiële diensten aan waardoor het concurrentiespectrum uitbreidt (bijvoorbeeld: Hema verzekering, Apple Pay en Google Wallet)

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Samenwerken met startups om sneller op veranderende omstandigheden in te spelen
 • Implementeren van een Agile-organisatie
 1. Extreme klantgerichtheid is het nieuwe normaal

 • Toenemende behoefte en vraag naar gepersonaliseerde en on-demand producten
 • Beter aansluiten op de specifieke behoefte van de klant (snel, makkelijk, eenvoudig en fun)
 • Technologieën faciliteren beter klantcontact en klantgerichtheid

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Begeleiden van digitale transformatie
 • Herijken van de strategie en doorvertalen naar concrete verbeterinitiatieven
 1. Toezichthouders vragen financiële instellingen om meer aandacht voor gedrag en bedrijfscultuur

 • Meer en scherper toezicht vraag om een andere manier van werken en gedragsverandering
 • Oud gedrag is onderdeel van de bedrijfscultuur – en oud gedrag is moeilijk te veranderen als het nieuwe gewenste gedrag niet duidelijk is
 • Conflicterende gewenste gedragingen binnen financiële organisaties (e.g. risk awareness vs. customer centricity) zorgen steeds vaker voor uitdagingen en maken het gericht en actief sturen op gewenst gedrag relevanter dan ooit

Waarmee we jou kunnen helpen: 

 • Coachen van teams en afdelingen om duurzame prestatieverbetering te realiseren
 • Uitvoeren van een gestructureerd assessment om de impact van de veranderingen in kaart te brengen als kick-start voor de benodigde transformatie

Verandering met hoofd en hart

De uitdagingen van de sector betekenen complexe transformaties die zowel de structuur als cultuur van de organisatie raken. Om deze transformaties succesvol te maken, moet je rekening houden met de onderlinge afhankelijkheden van de elementen van verandering. Gedrag binnen organisaties is namelijk zowel een resultaat als een randvoorwaarde. Dit betekent dat de organisatie moet veranderen met hoofd en hart.

financiële-dienstverlening-consultancy-menselijk-technisch-hoofd-hart

Door op deze manier naar transformaties te kijken, bieden wij een volledige en transparante aanpak aan. Hierbij is veel ruimte voor maatwerk. Elke organisatie heeft namelijk een ander start- of focuspunt binnen een transformatie. Wij bespreken graag welke aanpak het beste bij jouw organisatie past.

Onze achtergrond

Been Management Consulting zorgt voor waardevolle, duurzame verandering. Hieronder staan de organisaties waarvoor onze professionals werk(t)en.

arag-financiële-dienstverlening-been-management-consulting
ced-financiele-dienstverlening-been-management-consulting
vesteda-financiële-sector-been-management-consulting
syntrus-real-estate-been-management-consulting
credendo-been-management-consulting.png
delta-lloyd-finance-been-management-consulting
NIBC-sdg-been-management-consulting
asr-verzekeringen-been-management-consulting
heilbron-assurantiën-financiën-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mailen naar roel.beentjes@beenmc.com.

Contactformulier