DE ENERGIE­TRANSITIE

Duurzame energie. 100%

Een duurzame energievoorziening. Misschien wel dé uitdaging van de eeuw. Want de uitstoot van broeikasgassen verminderen lukt alleen als we onze energievoorziening verduurzamen. 100%. Willen we internationale en nationale klimaatdoelen behalen, dan moeten we doorpakken.

Hoe pakken we dat samen aan?

Doorpakken met de energietransitie. Het kán.

Loop voorop

Vergroot je concurrentiekracht en wees een leider in de transitie. Het loont.

Een future-proof verdienmodel

Houd grip op je marktpositie. Bouw een toekomstbestendig verdienmodel.

Maak impact

Draag bij aan een positieve impact. Want ‘doing good is great for business’

De 5 uitdagingen van de energietransitie

Je bestaansrecht staat onder druk.

Klanten begrijpen hun impact. Hun energievraag verandert mee. Van lineair naar circulair en van centraal naar decentraal. Hoe speel je in op deze veranderende vraag? Hoe kun je jouw aanbod vernieuwen en wendbaarder maken? En snel.

Je hebt andere technologische skills nodig.

De energietransitie vraagt om kennis van nieuwe technologie. Om meer personeel met de juiste skills. En dat is nu juist schaars. Hoe word je (weer) een aantrekkelijke werkgever? Hoe gaat een purpose-driven organisatie zijn jou daarbij helpen?

De energieketen wordt nog complexer.

Grote afhankelijkheid tussen alle schakels en spelers - dat was er altijd al. Nu komt er een nieuwe speler bij: de klant. Met zonnepanelen en windmolens is ook die leverancier en producent. Hoe werk je beter samen met al deze spelers - van opwekker tot eindgebruiker? Hoe creëer je een ‘responsive supply chain’?

Ontwikkelingen gaan razendsnel.

De energiemarkt verandert snel. Wetgeving verandert. Nieuwe concurrenten staan op. Technologische ontwikkelingen gaan rap. Hoe ga je om met deze nieuwe onzekerheden en risico’s? Hoe word je flexibeler en wendbaarder?

Energie Transitie Been Management Consulting (940 x 780 px)

De opbrengsten van je investeringen zijn onzeker.

Om energie uit zon, water en/of wind op te wekken én op te slaan zijn investeringen nodig. Kapitaalintensieve investeringen in infrastructuur en technologie. Maar: de energieprijs is onvoorspelbaar. Verdienmodellen staan enorm onder druk. Hoe kun je kosten verlagen en output verhogen? Hoe krijg je zinvolle analyses en slim asset management?

Hoe gaan bedrijven om met de energiecrisis?

We interviewden 13 grote energieverbruikers uit de chemische, productie, distributie, en transport industrie in Nederland. Als onderdeel van een onderzoek in samenwerking met Universiteit Utrecht.

Hoe gaan zij om met de energiecrisis? Hoe raakt de crisis de transitie naar een duurzaam energiesysteem? Welke hindernissen ervaren zij in de switch naar hernieuwbare energiebronnen?

Hun antwoorden waren eerlijk, maar ook confronterend.

Download hier het rapport.

Cases

Laat je inspireren door onze cases. Hoe hebben wij onze opdrachtgevers ondersteund met hun energietransitie?

transdev groep

Transdev

Openbaar vervoerbedrijf Transdev Nederland wil overstappen op 100% elektrisch vervoer. Het vraagt ons de belangrijkste spelers in de keten aan tafel te brengen. Kan er zo een coalitie voor verandering ontstaan?

Lees verder

ERIKS

Let’s make industry work better. That’s what industrial service providers ERIKS stands for. The specialized company serves various industrial companies across the globe. How can it accelerate its H2 innovations?

Lees verder

Enexis

Enexis Netbeheer speelt als regionale netbeheerder een sleutelrol in de energietransitie. Het bedrijf zal meer moeten doen met dezelfde mensen en moet – dus – slimmer werken. Maar hoe?

Lees verder

Kennis en nieuws

We delen graag onze inzichten. Dat is hard nodig als we de energietransitie willen versnellen.

AAR

Een passende duurzaamheidsstrategie

Kan een bedrijf in de luchtvaart positieve impact maken? We spreken met Eric Bron en Esther Luijendijk van AAR CORP., een wereldwijde opererende dienstverlener in…

Lees verder

3 stappen om de energietransitie te versnellen

Wat kunnen bedrijven doen om de switch naar duurzame energiebronnen te versnellen? Energietransitie expert Tijmen van Diepen deelt zijn tips. In 3 stappen kunnen energie-intensieve…

Lees verder
research report energy

Hoe gaan grootverbruikers om met de energiecrisis?

De resultaten van ons onderzoek onder energie-intensieve bedrijven zijn beschikbaar! Hoe gaan deze grootverbruikers om met de energiecrisis? Hoe raakt dit de transitie naar een…

Lees verder

Waar sta jij in de energie transitie?

Je verdienmodel wordt met uitsterven bedreigd

Er is veel maatschappelijke discussie over jouw sector en jouw bedrijf. Al je 'groene' initiatieven worden gezien als greenwashing. Werknemers vinden wordt steeds moelijker. De trots die er ooit was, ebt weg. Bovendien slinkt jouw afzetmarkt op de middellange termijn - je omzet daalt nu al. Je bent op zoek naar jouw unieke marktpositionering.

Start met het kiezen van de juiste strategie. Daar hoort ook bij: kiezen wat je niet (meer) gaat doen. We gebruiken scenarioplanning om de strategie te bepalen en betrekken de juiste interne en externe stakeholders daarbij. Vervolgens vertalen we de strategie naar een concrete roadmap voor de komende jaren en maanden. Duidelijke doelen stellen is daarbij de sleutel.

Hoe duurzaam is je bedrijf en waar wil je naartoe? Dat meten we met een Business Impact Assesment (BIA). We starten met een nulmeting en maken zichtbaar wat het verbeterpotentieel is.

Ben je klaar om de strategie uit te voeren? Wij helpen je om de juiste projecten te kiezen, de juiste investeringsbeslissingen te nemen in lijn met de strategie en om de juiste partners te selecteren. Wat ga je zelf doen en wat besteed je uit? Ook daar helpen we bij.

Is de strategische besturing op orde? We helpen je ook de strategie te vertalen naar de juiste governance, opzetten van een passende beloningsstructuur en meetsystemen. Daar hoort zeker bij: het monitoren van milieu, sociale en economische impact.

Je bent onderdeel van de transitie, maar het moet sneller

Je ondervindt veel concurrentie en kostendruk. Tegelijkertijd groei je heel hard. Een teken dat jouw markt volwassen wordt. Maar: goede mensen vinden en behouden is moeilijk. In praktijk ben jij druk met brandjes blussen. Terwijl je weet: jouw bedrijf is een essentiële schakel. Moet je alleen verder of kun je met partners meer bereiken?

We starten met de dagelijkse operatie. Duurzaam prestatiemanagement en slim asset management. Dat brengt rust in en geeft de organisatie ruimte om verder voortuit te kijken en te werken aan de energietransitie.

Wordt een aantrekkelijkere werkgever door je purpose beter uit te dragen. Wat is je strategie? Weten jouw huidige werkgevers en toekomstige kandidaten waar je voor staat? Wij helpen je de stip op de horizon te bepalen en uit te dragen.

Een uitstekende tool hiervoor is de Business Impact Assessment (BIA). Hoe duurzaam is je bedrijf nu en waar willen we naartoe? We laten zien wat het verbeterpotentieel is. Inzicht in je sociale, economische en milieu impact. Met als uitkomst een duidelijk stappenplan hoe verder te verduurzamen. Meteen een goed startpunt voor partners in de waardeketen die wilt benaderen. Of misschien zelfs wel een B Corp certificering om aan al je stakeholders te laten zien dat je tot de top van de duurzame bedrijven behoort

Je werkt aan een project in het hart van de energietransitie

Herken je dit? Jouw project midden in de energietransitie maakt positieve impact. Maar je weet: de energietransitie is een systeemverandering. Je kunt het niet alleen, we moeten het samen doen en alle partijen moeten aan boord blijven. Hoe zorg je voor een vruchtbare samenwerking?

Wij helpen je bij het bepalen van de shared value van de organisatie van je project en het vinden van de daarbij horende juiste partners. Heb je een partner gevonden? Dan helpen wij om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want iedereen heeft andere belangen.

Samen definiëren we concrete doelen en bepalen naast het vertrekpunt ook de gewenste bestemming - en zorgen dat die worden behaald. We doen als project- en programmamanagers niets anders.

Ook deze organisaties werken met ons aan de energietransitie.

"Wil jij doorpakken met de energietransitie?"

Neem dan snel contact op Roel Beentjes en mail naar: roel.beentjes@beenmc.com.

corona-consultancy-Roel-Beentjes-Been-Management-Consulting-web