Energietransitie

Accelereren van de Energietransitie

Van alle uitdagingen waar de mensheid in de 21e eeuw voor staat, is een duurzame energievoorziening een van de grootste. Of eigenlijk dé grootste. Wetenschappers zijn het erover eens dat onze CO2-uitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd en in 2050 moet de uitstoot naar nul. Dat lijkt nog comfortabel ver weg. Maar om het klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten we vandaag nog accelereren.

En sneller dan we ooit hebben gedaan.

SDG’s en betaalbare en duurzame energie

Onze stip aan de horizon is een decentraal energienetwerk, met samenwerkende partijen die betaalbare, betrouwbare en duurzame energie leveren aan iedereen. In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze missie om de energiesector te helpen deze toekomst te realiseren: wij versnellen strategie executie en zijn experts in transformatie.

Energie-SDG-doelstellingen-been-management-consulting

De uitdaging van de Energietransitie in 5 knelpunten

 

1. Gedwongen veranderende businessmodellen en rollen door:

  • Technologische ontwikkelingen, wetgeving en maatschappelijke thema’s
  • Nieuwe toetreders in de markt, waardoor de eigen positie wordt bedreigd
  • De transitie van grijs naar groen, naar circulair, naar decentraal energiesysteem

 

2. Klantbehoefte & rol verandert, waarbij de klant centraal staat in het energiesysteem:

  • Meer, sneller, real-time meetdata (kwartierwaarden), persoonlijk en flexibel
  • Klanten worden leveranciers en energieproducenten
  • Klanten willen ontzorgd worden (Energie as a service)

3. Zonder ketensamenwerking geen succesvolle transitie:

  • Zonder nauwere samenwerking zijn prestatie-eisen niet haalbaar
  • Circulair denken vraagt per definitie om een integrale aanpak over de gehele waardeketen
  • Complexiteit in afstemmen van belangen, processen, en structuren, en definiëren echte win-win scenario’s, maar ook de risico’s

 

4. Een tekort aan capaciteit en een gebrek aan efficiëntie:

  • Steeds complexere technologie en te weinig technisch geschoold personeel
  • Beperkte capaciteit beschikbaar om transitie op tempo mogelijk te maken
  • Effectieve inzet van intelligente technologieën is cruciaal

 

5. Flexibiliteit en wendbaarheid moet in je DNA zitten:

  • Om ‘Parijs’ te halen moeten gevestigde namen radicaal van koers veranderen en gezien de snelheid van veranderingen hebben zij de instelling en agility van een start-up nodig.
  • Start-ups die het landschap betreden hebben ondersteuning nodig bij een snelle en verantwoorde groei als scale-up.

 

De energietransitie is een uitdagende combinatie van veranderingen in ons gedrag, de technologie en de marktstructuur. Van hoofd en hart. Die uitdaging gaan wij graag, samen met jullie, aan.

Transformatie - Organisatieverandering aan de hand van het hoofd en hart-model - Consultancy

Onze achtergrond

Been Management Consulting heeft de juiste energie in huis. Hieronder staat voor wie wij werk(t)en.

attero-energietransitie-been-management-consulting
arcadis-energietransitie-been-management-consulting
cvw-energietransitie-been-management-consulting
Hoogheemraadschap-van-Delfland-energietransitie-Been-Management-Consulting
enexis-netbeheer-energietransitie-been-management-consulting
Essent-Groningen-energietransitie-Been-Management-Consulting
GP-groot-energietransitie-Been-Management-Consulting
LM-Windpower-energietransitie-been-management-consulting
nam-energietransitie-been-management-consulting
Nationaal-coordinator-Groningen-energietransitie-Been-Management-Consulting
schiphol-group-energietransitie-been-management-consulting
stadverwarming-purmerend-energietransitie-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.
Standaard staat de filter ingesteld op Energie & Semi-publiek.

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Opzetten van methodiek voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Wereldwijd opererende producent van geneesmiddelen

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mailen naar roel.beentjes@beenmc.com.

Contactformulier