Energie

Visie op Energie

Van alle uitdagingen waar de mensheid in de 21e eeuw voor staat, is een duurzame energievoorziening een van de grootste. Of eigenlijk dé grootste.

Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent verminderen in vergelijking met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 95 procent zijn afgenomen. Dat lijkt nog ver weg, maar om deze klimaatdoelen te halen is het van belang dat we onze energievoorziening nu al transformeren. En sneller dan we ooit hebben gedaan.

Het is dus tijd voor een accelaratie in de energietransitie.

SDG’s en Energie

Onze stip aan de horizon is een decentraal energieproductienetwerk, met samenwerkende partijen die betaalbare, betrouwbare en duurzame energie leveren aan iedereen. In lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is het onze missie om de energiesector te helpen deze toekomst te realiseren: wij versnellen strategie executie en zijn experts in transformatie.

Energie-SDG-doelstellingen-been-management-consulting
Energietransitie-SDG-been-management-consulting-mobiel

Been Management Consulting werkt samen met ambitieuze opdrachtgevers uit de energiesector om de energietransitie te accelereren. We ondersteunen leiders bij de analyse, het ontwerp en de implementatie van oplossingen voor de zes uitdagingen die cruciaal zijn voor de voortgang in de energietransitie. Met onze ‘Hoofd en Hart aanpak’ weten we een versnelling te realiseren van strategie naar executie, met impact op (het gedrag van) mensen, processen en technologie.

Voor de sector Energie zien wij 6 belangrijke uitdagingen:

Energie-duurzaam-been-management-consulting-mobiel

 1. Gedwongen transformatie van de waardepropositie

Een groeiend bewustzijn van klanten vraagt bedrijven om te veranderen. Van lineair naar circulair en van centraal naar decentraal. Om dat te kunnen doen, zullen huidige energiebedrijven hun waardeproposities moeten herzien, vernieuwen en wendbaarder in moeten richten.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 1. Gebrek aan technologische kennis en uitvoeringscapaciteit

Door het toenemende werk binnen de energiesector, waarbij complexere technologie komt kijken, is meer en anders geschoold personeel nodig. En dat is er momenteel te weinig. Hierdoor kunnen veel bedrijven geen tempo maken.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Prestatieverbetering – analyse en oplossingen op de werkvloer
 • Inrichting van een agile organisatie
 1. Veranderende klantbehoefte en rol

Met eigen zonnepanelen breidt de rol van klant zich uit van consument naar die van producent en leverancier. De klant vraagt dus een geïntegreerde energieoplossing, waarvoor hij graag meer en sneller realtime inzicht in data gebruikt om de eigen persoonlijke situatie te monitoren. Om de klant te kunnen blijven ontzorgen moeten dus ook de nodige aanpassingen in producten en service worden gemaakt.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het ontwerpen en inrichten van een ‘responsive supply chain’. Oftewel: een logistieke keten die is ontworpen om op bovenstaande uitdagingen het antwoord te geven
 • Het inrichten van multidisciplinaire commerciële organisaties waarbij de consument centraal staat
 1. Snelle markt- en technologische ontwikkelingen

Vernieuwde (subsidie)wetgeving, concurrentie en technologische ontwikkelingen –veranderingen in de markt gaan snel en het is aan bedrijven om goed op de hoogte te blijven en nieuws op te pikken. Een goede strategie om op de juiste manier te kunnen reageren en onzekerheid en risico’s te beperkten vergt flexibiliteit en wendbaarheid.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het inrichten van een agile besturingsproces om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen in de markt en grip te behouden
 1. Een sterke onderlinge afhankelijkheid in de energieketen

Door de toename van onderling afhankelijke schakels en spelers wordt de complexiteit van de energieketen groter. Steeds belangrijker worden de samenwerking en goede integrale inrichting binnen de energieketen, van opwekker tot eindgebruiker.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het doelgericht maken van logistieke processen, bijvoorbeeld door integrale planning (S&OP) en effectievere samenwerking met klanten en andere ketenpartners
 1. Hoge investeringen en onzekere opbrengsten

Kapitaalintensieve investeringen in infrastructuur en technologie zijn nodig om zon-, wind- en waterenergie op te kunnen wekken. Hetzelfde geldt voor de opslag van de duurzame energie. Tegelijkertijd hebben we te maken met een energieprijs die zich lastig laat voorspellen, waardoor verdienmodellen en marktprijzen onder druk staan.

Waarmee we jou kunnen helpen:

 • Het opzetten van data-infrastructuur en het effectief gebruikmaken van data voor zinvolle analyses en zinvolle verbeteracties

Onze achtergrond

Been Management Consulting heeft de juiste energie in huis. Hieronder staat voor wie wij werk(t)en.

enexis-netbeheer-energietransitie-been-management-consulting
Essent-Groningen-energie-Been-Management-Consulting
LM-Windpower-energietransitie-been-management-consulting
attero-duurzaamheid-been-management-consulting
stadverwarming-purmerend-been-management-consulting
arcadis-sdg-been-management-consulting
GP-groot-circulair-Been-Management-Consulting
Hoogheemraadschap-van-Delfland-Been-Management-Consulting
nam-energietransitie-been-management-consulting
Nationaal-coördinator-Groningen-energietransitie-Been-Management-Consulting
schiphol-group-duurzaam-management-consulting
cvw-energie-been-management-consulting

Bekijk onze cases

Hieronder vind je onze cases. Je kunt ze filteren op sector en type dienst.
Standaard staat de filter ingesteld op Energie & Semi-publiek.

Een landelijk verbeterprogramma gebaseerd op Lean.

Bekijk deze case

Begeleiden digitale transformatie met change management.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Oprichten Value Based Healthcare consultancy-afdeling​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Co-creatie van commerciële agile organisatie.

Bekijk deze case

Intratuin

Managementadvies en ontwikkeling jaarplan.

Bekijk deze case

Een procesverbeteringsproject om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren.

Bekijk deze case

ANWB

Verbeteren van eigenaarschap voor operationeel resultaat.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Het opstarten van een duurzame samenwerking in Value Based Healthcare.

Bekijk deze case

Begeleiden van een logistiek transformatieprogramma.

Bekijk deze case

Borgen ontwikkeling kennis en kunde projectbureau.

Bekijk deze case

Prestaties van de financiële functie verbeteren​.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Omzetgroei realiseren door account-based marketing.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut​

Transformeren naar een internationale organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Faciliteren van een Value Stream workshop​.

Bekijk deze case

Geneesmiddelenproducent

Analyseren verbeterpotentieel productiefaciliteit.

Bekijk deze case

Biotechnologiebedrijf

Transformeren in een ‘customer centric’ organisatie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Begeleiden Change Impact Assessment en Business Readiness​.

Bekijk deze case

Farmaceutische organisatie

De samenwerking tussen afdelingen verbeteren om de prestaties van het totale ketenproces te verbeteren.

Bekijk deze case

Wereldwijd technologiebedrijf

Leiderschapsprogramma voor versnellen integratie na fusie.

Bekijk deze case

Health Tech Organisatie

Processen op het gebied van innovatie standaardiseren en optimaliseren.

Bekijk deze case

Transdev Nederland

Analyse van verbeterpotentieel verkeersleiding OV​.

Bekijk deze case

Stage USA

Managementadvies.

Bekijk deze case

Implementeren Total Productive Maintenance-methodiek.

Bekijk deze case

Accelereren van de groeistrategie.

Bekijk deze case

Biotechbedrijf en dialyse ziekenhuis

Implementeren van verbeteringen thuisdialyse.

Bekijk deze case

Afvalinzamelaar en -recycler

De nieuwe visie realiseren door een organisatietransformatie​.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Ontwerpen wereldwijde logistiek & distributie-strategie​.

Bekijk deze case

Health-Tech Organisatie

Geïnformeerd besluiten over investeringen in rapportages.

Bekijk deze case

Verbeteren ketensamenwerking in cross-functionele teams.

Bekijk deze case

Opzetten van methode voor kostenallocatie.

Bekijk deze case

Missie, visie en strategie voor dienstverlener in de scheepvaartindustrie.

Bekijk deze case

Internationale farmaceut

Definiëren serialisatiestrategie en -programma.

Bekijk deze case

Farmaceutisch bedrijf​

Implementeren Sales & Operations Planning (S&OP)​.

Bekijk deze case

Roel Beentjes - Been Management Consulting

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul dan onderstaand contactformulier in. Je kunt ook bellen naar Roel Beentjes op +31 (0)6 20 99 67 53 of mailen naar roel.beentjes@beenmc.com.

Contactformulier